Ingen människa klarar sig utan rent vatten. Och inget företag kan vara hållbart utan att jobba med vattenfrågan. WaterAid samarbetar med företag för att skapa en hållbar värld för människor, samhällen och näringsliv. Hur vill ert företag engagera sig?

Vatten är grunden för allt liv och alla samhällen. Vi är beroende av det för att dricka, men också för hygien, matlagning, sanitet och i produktion av alla varor som tillverkas. Rent vatten är också en förutsättning för all utveckling. Därför går mål 6 (rent vatten och sanitet) som en blå tråd genom de globala hållbarhetsmålen.

Idag saknar 703 miljoner människor i världen grundläggande tillgång till rent vatten. Samtidigt som klimatförändringarna genom vattenförändringar hotar miljarder människors vattenförsörjning.

Vatten är en nyckelfråga för alla företags hållbarhet och affärsutveckling. Det är genom ansvarstagande företag och ett aktivt näringsliv som vi kan nå de globala hållbarhetsmålen och en värld där alla människor har rent vatten.

Därför arbetar vi på WaterAid tillsammans med företag för att säkra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien i de länder och samhällen där behovet är som störst. Genom partnerskap och samarbeten med företag kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar värld för alla.

Våra partners

H&M Foundation
Svenska Postkodlotteriet
Lindex
H&M
Getinge
Fortum
GANT
Pollex
Bravida
Operakällaren Foundation
Water for All
Pharem
Comfydence
Aqua Gustus
Fitvia

Illustration som visar mål 6 som grunden för att kunna nå alla andra hållbarhetsmål.
Image: UNESCO

Investeringar i rent vatten, sanitet och hygien ger 21 gånger tillbaka ekonomiskt. Miljarder kan frigöras om regeringar, biståndsgivare och företag satsar på universell tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det visar WaterAids och Vivid Economics rapport ”Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery”.  

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta för att nå de globala hållbarhetsmålen, och varför rent vatten är en så bra investering?

En rad kvinnor med munskydd står vid ett långt handfat och tvättar händerna.
Image: WaterAid/HSBC/DRIK/Parvez Ahmad

Investeringar i rent vatten, sanitet och hygien ger 21 gånger tillbaka ekonomiskt. Miljarder kan frigöras om regeringar, biståndsgivare och företag satsar på universell tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det visar WaterAids och Vivid Economics rapport ”Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery”.  

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta för att nå de globala hållbarhetsmålen, och varför rent vatten är en så bra investering?

Kontakt

Vi vill gärna diskutera samarbete med er! Kontakta oss, med en kort beskrivning om er förväntan och ambition kring samarbetet.

Kontakta oss för mer info >