Bra hygien är grundläggande för människors hälsa, fungerande sjukvård och minskad smittspridning, och därför också avgörande för utveckling och människors välbefinnande. I samhällen där hygienen brister sprids sjukdomar snabbt och en så enkel sak som att tvätta händerna med tvål och vatten kan rädda många liv.

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Tillgång till rent vatten och toaletter är avgörande för människors hälsa, men utan möjlighet till, och utövandet av, god hygien kommer sjukdomar ändå att spridas och människor fortsätta drabbas av diarrésjukdomar och infektioner.

Varje dag dör nästan 750 barn i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet, och för att minska barnadödligheten krävs förutom rent vatten och toaletter också bra hygien.

Enligt Världsbanken är insatser för förbättrad hygien en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för bättre hälsa, och studier visar att något så enkelt som att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken att drabbas av diarrésjukdomar med nästan 50 procent.

Men vad innebär hygien?

För att människor ska kunna ha en bra hygien krävs såklart i första hand möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål. Men det är inte nog. Bra hygien kräver också att människor tvättar händerna på rätt sätt och vid rätt tillfällen, exempelvis efter toalettbesök och innan de lagar mat. Och då krävs både utbildning och kampanjer som får människor att ändra sitt beteende. 

Hygien är ett prioriterat område för WaterAid vilket innebär att vi i alla våra program arbetar med att förbättra möjligheterna till, och kunskap om, hygien. Särskilt prioriterat för oss är hygien inom sjukvården där vi arbetar för att alla sjukvårdsanläggningar ska ha rent vatten, sanitet och möjlighet för patienter och sjukvårdsanställda att hålla en bra hygien.

Menshygien

Bra hygien är särskilt avgörande för kvinnor när de har mens. Exempelvis behövs privata ställen att byta mensskydd och tvätta sig, och möjlighet att göra sig av med använda mensskydd. Dessa möjligheter saknas i många hem, på arbetsplatser och i skolor.

Ett stort problem är också negativa attityder och myter om mens. Brist på hygieniska möjligheter, och negativa attityder, leder till att kvinnor tvingas sluta skolan, drabbas av sjukdomar och saknar kunskap om denna fråga. På många platser är det också dyrt och svårt att få tag i hygieniska mensskydd, vilket tvingar kvinnor att använda till exempel smutsiga trasor, löv eller lera.

Internationella handtvättardagen

Den 15 oktober är internationella handtvättardagen – en dag som finns till för att över hela världen uppmärksamma varför hygien är så viktigt.

Läs allt om dagen här >

 

Fakta och statistik

  • Globalt saknar 43 procent av alla skolor tillgång till tvål och vatten för att tvätta händerna. I Afrika söder om Sahara är den siffran 74 procent.
  • Globalt saknar var tredje sjukvårdsinrättning faciliteter för att tvätta händerna där vård ges.
  • Enligt Världsbanken är insatser för förbättrad hygien en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för bättre hälsa. 
  • Varje minut dör ett spädbarn av en infektion orsakad av brist på rent vatten och en ohygienisk miljö.
  • Över 50 procent av sjukvårdsinrättningar i världens låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten.

 människor saknar tillgång till rent vatten.

Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

 människor har inte tillgång till någon toalett.

Det är nästan en femtedel av världens befolkning.

barn under fem år dör årligen av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Det innebär nästan 750 barn varje dag.

Att tvätta händerna med tvål och vatten vid rätt tillfällen låter som en simpel sak. Men faktum är att det är något av det viktigaste som finns för människors hälsa och välbefinnande.

WaterAid arbetar för att fler människor i världen ska få möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. Vi gör det dels genom att se till så att människor har de faciliteter som krävs för bra handhygien.

Men minst lika viktigt är kunskap och beteenden, alltså att människor inte bara har möjlighet att tvätta händerna, utan att de också gör det på rätt sätt och vid rätta tidpunkter, som efter toalettbesök och innan de lagar mat.

En metod som vi använder för att sprida kunskap är genom hygienklubbar på skolor, där engagerade elever får i uppgift att undervisa och förklara för kompisar och andra i samhället om hygien.

En stor grupp glada barn sitter utanför en fint dekorerad skolbyggnad.
Hygienklubben i Sandakpur.
Image: WaterAid/Ishita Rampal

Just en sådan hygienklubb bildade vi på skolan i Sandakpur, Indien, i ett projekt som finansieras av Världens Barn. Och hygienklubben skulle visa sig spela en avgörande roll under den katastrof som drabbade området tidigare i år.

Den 3 maj drog cyklonen Fani in över Odisha, den delstat i Indien där Sandakpur ligger. Fani skapade enorm förödelse i både Indien och Bangladesh. Över en miljon människor behövde evakueras, och 89 miste livet.

"En dag nåddes vi av ett telefonsamtal då vi informerades om att cyklonen Fani skulle träffa vår by" berättar 11-åriga Krishna Priya, medlem i hygienklubben i Sandakpur.

Hygienklubben bestämde sig för att hjälpa till, bland annat genom att försäkra att platserna dit invånarna skulle evakueras hade rent vatten och hygienkit för att minska risken att vattenburna sjukdomar som till exempel kolera skulle spridas.

Barnen gick också från dörr till dörr i hela samhället med uppmaningar om hygien och undervisade i hur människorna skulle minska risken för smittspridning, samt skydda toaletter och vattenkällor.

En grupp barn sitter med utbildningsmaterial om hygien.
Elever i hygienklubben läser på om hygien.
Image: WaterAid/Ishita Rampal

Efter katastrofen kontrollerade hygienklubben skador på vattensystem och rapporterade till myndigheterna så att de snabbt fick en bild över vilka problem som fanns och hur de skulle lösas så effektivt som möjligt.

Bra hygien är alltid viktigt, men extra viktigt är det vid katastrofer som Fani.

Att leva med bristande hygien

Thumbnail
Image: WaterAid/Layton Thompson

Eliza Ngaiyaye, Malawi

Eliza Ngaiyaye hemma med sin dotter Evelyn i Mwenyekondo, Lilongwe, Malawi.

”Jag tror att vi har diarré på grund av dålig hygien. På toaletten är det dålig hygien, och runt husen blir det pölar där det finns en massa flugor som sedan kommer in i huset. Barn vet heller inte hur man ska använda toaletten, och det blir avföring runt den.”

Thumbnail
Image: WaterAid/Aubrey Wade/Panos

Dawosu Varmah, Liberia

Barnmorskan Dawosu Varmah vårdar en kvinna på Kaeweken Health Clinic i River Gee-området, Liberia.

”Vi berättar för patienterna att det är viktigt att tvätta händerna, och att inte få in fingrarna i munnen när man äter. De flesta av problemen kommer från att man inte tvättar händerna samt från myggor.”

Thumbnail
Image: WaterAid/Zute Lightfoot

Patricia Umariya, Rwanda

Patricia Umariya med sina barn i byn Gatora i Bugeseradistriktet, Rwanda.

"Mina barn missar ofta skolan eftersom deras kläder är smutsiga, och de blir hemskickade om de går till skolan med smutsiga kläder. Jag har inte alltid tid att tvätta deras kläder eftersom jag måste arbeta på vår gård."

Thumbnail
Image: WaterAid/Sushma Diyali

Sushma, Nepal

På Sushmas skola finns bara en förfallen toalett utan lås eller rinnande vatten att tvätta sig med. När flickorna på skolan har mens kan de inte sköta sin hygien och många stannar hemma.

"Detta är tjejtoaletten på vår skola. Vi har ett akut behov av en toalett som är menshygienanpassad. Den vi använder går inte ens att låsa ordentligt."

Tack Dr Semmelweis

För 160 år sedan var kvinnor livrädda för att föda sina barn på Wiens generalhospital - tills en man fick upp ögonen för handtvätt. Tragiskt nog visade sig hans livräddande insikter vara före sin tid.

Ett porträtt av den ungerske doktor Ignaz Semmelweis från 1858.
Image: Ignaz Semmelweis

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världens bästa present att ge bort till någon du tycker om.