WaterAids globala strategi 2022–2032

Vår vision

En värld där alla, överallt, har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Vår mission

Vår mission är att förändra livet för människor som lever i fattigdom och utanförskap, genom att öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien.

Vår strategi

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. WaterAid har sedan starten arbetat för att det en dag ska finnas rent vatten och toaletter för alla, överallt.

Men trots de stora framsteg som har gjorts, så går det alldeles för långsamt. Enligt FN måste antalet människor som får rent vatten varje år fyrdubblas om vi ska kunna nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030, däribland målet om att alla människor ska ha tillgång till rent vatten.

WaterAid har en unik position för att göra något åt detta. Vi är den största ideella organisationen i världen som arbetar med att öka tillgången till vatten, sanitet och hygien för människor som lever i fattigdom och utanförskap.

Vi har noga analyserat hur vi ska göra störst skillnad under nästa årtionde. Därför innebär WaterAids globala strategi för 2022–2032 en ordentlig ökning i ambition och omfattning. Vi vill helt enkelt höja takten i vårt arbete med att se till att fler får tillgång till vatten och toaletter. Särskilt kvinnor och flickor, som är de som drabbas värst av att tvingas leva utan detta.

Vi kommer att fokusera på fyra övergripande områden:

  • Koncentrera vår insats till vissa länder och platser för att skapa en varaktig och genomgripande förändring i hela samhället. Människor som ofta utestängs och marginaliseras, framförallt kvinnor och flickor, kommer att stå i centrum för vårt arbete.
  • Öka mängden pengar som investeras i vatten, sanitet och hygien och se till att pengarna används så effektivt som möjligt.
  • Få hälso- och sjukvårdssektorn att prioritera vatten, toaletter och hygien.
  • Se till att tillgång till rent vatten och sanitet blir en nyckelstrategi för samhällens motståndskraft mot klimatförändringar.

Att arbeta tillsammans med andra är kärnan i allt vi gör. Tillsammans med våra samarbetspartners och andra som stöttar vårt arbete, har vi förändrat livet för tiotals miljoner människor. Om världen ska nå det globala målet för vatten och sanitet för alla (SDG 6), så krävs det att vi gör just det - arbetar tillsammans. Med kollektiva satsningar och åtgärder och genom att bidra med olika styrkor och kunskaper. Därför kommer vi att fortsätta att bygga viktiga relationer och samarbeten för att nå vårt mål: att nå 400 miljoner människor under det kommande decenniet.

Vi kommer att arbeta för att hela distrikt och städer får hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien. På de platser där vi arbetar, kommer vi att göra det på djupet, i hela samhället: i skolor, på hälso- och sjukvårdsinrättningar och där människor bor och arbetar. Vi kommer att fokusera på de människor som ofta utestängs och marginaliseras och låta kvinnors och flickors behov stå i centrum.

Genom att koncentrera arbetet till vissa länder och platser vill vi få till en varaktig och genomgripande förändring i hela samhället. Därför kommer vi att använda vårt arbete som en hävstång för att inspirera och övertyga andra att göra samma sak på andra ställen.

Vi kommer att öka trycket på länders regeringar och beslutsfattare, det vill säga de som ytterst ansvarar för att människor har tillgång till vatten och toaletter.

Vi vet att investeringar i vatten, toaletter och hygien lönar sig. Både ekonomiskt och socialt. Men vi vet också att brist på pengar är ett av de största hindren för förändring. Därför är vårt mål att vaska fram ytterligare 15 miljarder amerikanska dollar i globala, offentliga och privata investeringar som ska gå till vatten, sanitet och hygien.

Rent vatten, sanitet och god hygien är helt avgörande för att människor ska kunna hålla sig friska, för att sjukvård ska fungera och för att samhällen ska vara mer motståndskraftiga mot sjukdomar och hälsohot som pandemier och antibiotikaresistenta bakterier.

Därför är det allvarligt att vårdpersonal och patienter på nästan hälften av alla vårdinrättningar i världens låginkomstländer inte kan tvätta händerna, helt enkelt för att det inte finns vatten. Att se till att alla vårdinrättningar har rent vatten, toaletter och hygien är därför en viktig del i vårt arbete.

Förändringar av klimatet gör hållbar tillgång till vatten och sanitet än mer angeläget. Vatten och sanitet behöver stå i centrum för debatten om klimatanpassningar och klimatfinansiering. Världen kommer bara att kunna skapa motståndskraftiga samhällen om det finns hållbar tillgång till rent vatten och sanitet.

Vi kommer inte sluta förrän vi uppnått vårt mål. Vi ska visa hur rent vatten, sanitet och god hygien är nyckeln till en bättre framtid för alla, i synnerhet för kvinnor och flickor. Vi arbetar för en dag då WaterAid inte längre behöver existera.

Grafik med våra mål uppritade.

 

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.