Det finns olika sätt för företag att samarbeta med oss och därmed bidra till att fler människor får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Ett av dem är genom partnerskap med WaterAid.

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Det är en fullt realistisk vision att uppnå om vi alla arbetar tillsammans för att nå dit.

För att nå en värld där alla människor har rent vatten, toaletter och hygien är företags engagemang helt avgörande. Genom våra partnerskap stödjer företag WaterAids arbete, men vi bidrar också till att stärka företagens hållbarhetsarbete och varumärke. 
Nedan kan du läsa mer om hur just ditt företag kan bidra till en bättre värld - och varför det är så viktigt. 

Ett partnerskap kännetecknas av att samarbetet är långsiktigt, hållbart och gynnar alla parter. WaterAids partnerskap präglas av delat engagemang för våra frågor, strategiskt samarbete och en gemensam vision av vad som ska uppnås.

Förbättrar världen

WaterAid är en global organisation som finns i 34 länder, och vi kan erbjuda partnerskap på flera olika nivåer. Genom att bli partner bidrar ni till att fler människor i världen får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Stärker ert hållbarhetsarbete

Genom att bli partner kan vi gemensamt stärka ert hållbarhetsarbete. När vi arbetar tillsammans för ökad tillgång till vatten, sanitet och hygien bidrar ni både direkt och indirekt till flera av  FN:s hållbarhetsmål. Vi kan även stärka ert hållbarhetsarbete i leverantörskedjor och i samhällen på plats där ni har verksamhet.

Stärker ert varumärke

WaterAid är en ledande organisation när det kommer till rent vatten, och enligt undersökningar (Nielsen, Global CSR Survey, 2014) är rent vatten den fråga som konsumenter globalt bryr sig mest om. Ett partnerskap med WaterAid har alltså stor potential att stärka ert varumärke mot kunder och kontakter. Kontakta oss om ni vill veta mer om hur ni kan stärka ert varumärke och vad som ingår i våra olika partnerskap.

Ökar medarbetar-engagemanget

Ett partnerskap med WaterAid ökar medarbetarengagemanget, och som en del av partnerskapet kan ni engagera medarbetare genom kampanjer och aktiviteter. Inom partnerskapet får också representanter för företaget möjlighet att besöka WaterAids arbete i något av våra landsprogram och själva uppleva vilket effekt partnerskapet får.

 

Företagsresa

Ett partnerskap med WaterAid ökar medarbetarengagemanget, och som en del av partnerskapet kan också representanter för företaget få möjlighet att besöka WaterAids arbete i något av våra landsprogram och själva uppleva vilket effekt partnerskapet får.

Hösten 2017 åkte WaterAids partners Bravida och Pollex med på en resa till Hyderabad i Indien. Se vad Bravidas Erik hade att säga om upplevelsen.

 

Kontakt

Vi vill gärna diskutera samarbete med er! Kontakta oss, med en kort beskrivning om er förväntan och ambition kring samarbetet.

 

Sofie Hamilton

 
 
 
 

  Sofie Hamilton,
  Företagssamarbeten

Om WaterAid

Vill du läsa mer om WaterAid och hur vi arbetar?

Årsberättelse

Här kan du ladda ner vår Årsberättelse för att se vad vi åstadkommit senaste året.