Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 703 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär ungefär var tionde människa på jorden.

 människor saknar tillgång till rent vatten.

Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

 människor har inte tillgång till någon toalett.

Det är nästan en femtedel av världens befolkning.

barn under fem år dör årligen av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Det är nästan 750 barn varje dag.

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Det leder till att människor tvingas dricka smutsigt vatten, något som är förenat med livsfara. Många sjukdomar sprids genom smutsigt vatten, exempelvis diarré som är den näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn. Varje dag dör nästan 750 barn under fem års ålder av sjukdomar som de har drabbats av på grund av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien.

Tillgång till rent vatten är grundläggande för alla samhällen, och brist på rent vatten får konsekvenser inom många områden. Ofta är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. På många håll i världen är det kvinnors och flickors ansvar att hitta och hämta vatten. Det innebär ofta långa vandringar varje dag där de måste bära tunga vattendunkar i svår terräng. Att hämta vatten tar så mycket tid och kraft att flickor missar viktig skoltid och kvinnor har svårt att jobba eller vara aktiva i samhället.  

Tillgång till rent vatten är helt avgörande för en fungerande sjukvård. Trots det saknar många sjukvårdsinrättningar (sjukhus, hälsokliniker, vårdcentraler) i låginkomstländer rent vatten. Utan rent vatten riskerar patienter att drabbas av infektioner, sjukhusen är svåra att städa och sjukvårdspersonal kan inte tvätta händerna mellan patienter.

Bristen på rent vatten påverkar individers liv och samhällens utveckling. Rent vatten är helt grundläggande för ekonomisk utveckling, sjukvård, utbildning, kvinnors rättigheter och människors hälsa.

Läs här om sju olika sätt på vilka vatten förändrar allt

Den 22 mars varje år är det Världsvattendagen. Dagen finns till för att uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt. Trots att tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet lever idag 703 miljoner människor i världen utan rent vatten.

  • Tillgång till rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet.
  • 703 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten.
  • Rent vatten är avgörande för utbildning, sjukvård, hälsa, klimatanpassning, kvinnors rättigheter och fattigdomsbekämpning.
  • Över hälften av sjukvårdsinrättningarna i låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten.
  • World Economic Forum skriver i sin årliga rapport från 2016 att vattenkrisen är det största globala hotet det kommande decenniet.

Att leva utan tillgång till vatten

Thumbnail
Image: WaterAid/Zute Lightfoot

Everest Ngirukwayo, Rwanda

Everest Ngirukwayo, 48, sitter utanför sitt hus i byn Nyiramahirwe med sin son Innocent Twagira, 15, som återhämtar sig från att nästan ha drunknat i sjön när han hämtade vatten.

“Min son föll i sjön när han hämtade vatten. Ett annat barn skickade honom en dunk, men den flöt bort. Han försökte få tag på den men min son kan inte simma så han togs nästan av sjön. Allt vi behöver är säker tillgång till rent vatten nära vårt hus.”

Thumbnail
Image: WaterAid/Anna Kari

Milimo Mwiinga, Zambia

Milimo Mwiinga, 25, som är gravid, här tillsammans med sin son Gifty, som nästan dog av diarré. Byn Kayola, Namavwa Ward, Zambia.

“Jag är väldigt rädd att när jag får den nya bebisen så kommer samma sak hända som hände Gifty. Jag tänker och oroar mig, men det finns inget jag kan göra.”

Thumbnail
Image: WaterAid/GMB Akash/Panos

Shilpi Mondal, Bangladesh

Shilpi Mondal med sin dotter i deras hem. Byn Moshashoripur, Koyra, Bangladesh. 

“Vi hämtar vatten två-tre mil från vårt hem, vanligtvis en gång var tionde dag. Vi delar en båt med våra grannar eftersom vi inte har råd med en egen. Detta vatten ger oss diarré – det vet vi att det gör – men vad annat kan vi göra – vi har inget val. När jag ger vattnet till min dotter vet jag att det kommer att göra henne sjuk. Det gör mig förtvivlad.”

Thumbnail
Image: WaterAid/Anna Kari

Zaituni Mohammed, Tanzania

29-åriga Zaituni drabbades av en infektion som ledde till blodförgiftning efter förlossningen på sjukhuset Kiombio i Tanzania. När Zaituni födde saknade sjukhuset rent vatten och möjlighet till bra hygien, vilket ökar risken för infektioner.

"Detta är mitt femte barn. Jag har varit på sjukhuset i fem dagar nu."

"Vårt vatten är inte rent, vi använder det för att det inte finns något annat."

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.