Tillsammans arbetar vi med de fattigaste och mest marginaliserade samhällena för att hitta praktiska och hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar som uppfyller människors behov.

Installationer av tekniska lösningar som handpumpar och latriner är alltid uppbackade av utbildning om god hygien för att se till att hälsoeffekterna av rent vatten och sanitet maximeras. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt strukturer för drift, underhåll och reparationer.

Tekniken vi använder

wateraid-reppump
Image: WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

Reppumpen

Reppumpen består av enkel och billig teknik som kan konstrueras av återvunna saker såsom cykelhjul, metallskrot eller plast. Man fäster kolvar (eller brickor) i ett rep som är knutet i en sluten slinga och är placerat runt ett hjul. Vattnet förs upp med kolvarna när man vrider på hjulet. Brunnen som används får max vara 25 meter djup för att reppumpen ska fungera väl.
wateraid-clement-herve
Image: WaterAid/Ernest Randriarimalala

Gravitations- flödessystemet

Vattnet från ett skyddat vattendrag eller källa som ligger på högre mark leds med användning av gravitation ner till lagringstankar. Ledningar grenar sedan ut från lagringstankarna till vattenkranar som finns på en plats som alla i samhället har lätt att ta sig till. En kran kan förse cirka 100–250 personer med rent vatten och ska vara placerad max 500 meter från människors hem för att de inte ska behöva bära vattnet för långt. Innan ett gravitationsflödessystem installeras arbetar WaterAid direkt med de människor som bor i samhället för att kartlägga var kranarna ska placeras för att fungera bäst för de som ska använda dem.
wateraid-borrigg
Image: WaterAid/Chileshe Chanda

Borrhålsriggen

I områden där berggrunden är mycket hård eller där vatten behöver samlas in från ett större djup använder vi oss av borrhål istället för mindre brunnar. Hydrauliska pumpar och bergborrmaskiner används för att komma ner på 100 meters djup eller mer. Vattnet pumpas sedan upp antingen för hand eller med motorer beroende på hur många som behöver vattnet. Vattnet lagras oftast i stora vattentankar innan det förs vidare via ledningar till kranar runt om i byn.
wateraid-gulper
Image: WaterAid/Eliza Deacon

Slukaren (The Gulper)

De flesta latrinerna måste tömmas och det går att göra manuellt eller mekaniskt. En pålitlig och billig teknik som är manuell är den så kallade slukaren (eller The Gulper). Den fungerar som en vanlig handpump men den går att förflytta till flera latringropar. Man monterar slukaren ovanpå ett permanent rör som leder upp från en latringrop och avfallet lyfts upp med munstycket till en behållare som man sedan kan frakta bort. Hur ofta man behöver tömma en latringrop är beroende av hur många som använder latrinen och hur latrinen är uppbyggd.
wateraid-vip-latrin
Image: WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos

Förbättrade ventilerade groplatrinen

(The ventilated improved pit [VIP] latrine)
De tre huvudkomponenterna i varje latrin är en överbyggnad, en grop och en täckande plattform. Med en förbättrad ventilerad latrin (så kallad VIP) finns det även ett ventilationsrör. Röret är främst till för att minska lukten från latringropen men också för att hålla bort flugor. Eftersom flugor lägger sina ägg i organiskt material som avföring så dras de till groplatriner. För att hindra att flugorna inte flyger ut igen finns ett flugnät i ventilationsröret. När flugorna inte kommer ut ur röret blir de fast i latringropen och dör inom några dagar. Det bör också finnas en dörr vid överbyggnaden för att hålla utrymmet mörkt och hindra flugorna att flyga mot ljuset och upp ut själva toaletten.  En välbyggt VIP latrin håller i ca 10 år.
wateraid-regnvattenkruka
Image: WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

Regninsamlingskrukan

I områden där det är låg tillgång till vatten är regninsamling ett passande och billigt alternativ. Regnvatten går bra att använda till tvätt, hygien, dricksvatten och bevattning. Regnet samlas från tak och hängrännor och filtreras ner i en behållare. Det kan vara en plasttank, ren oljetrumma, kruka eller något liknande beroende på hur mycket vatten man behöver och hur mycket det regnar. En insamlingskruka kan till exempel ta upp till 1500 liter eller mer om krukan står på marken eller är nergrävd. Det är viktigt att hålla taket och rännorna så rena som möjligt för att vattnet inte ska bli förorenat.
wateraid-handgravd-brunn
Image: WaterAid/Behailu Shiferaw

Handgrävda brunnar

Handgrävda brunnar är den traditionella metoden för att nå grundvatten i landsbygdsområden. De är oftast ca 1,5 m i diameter och mellan 5-20 meter djupa. Eftersom dessa brunnar är grävda för hand så kan det vara svårt ibland om marken består av sand eller leror. Därför är det viktigt att samarbeta med erfarna grävare som känner till de lokala markförhållandena. Medan en brunn grävs så ser man alltid till att stödja kanterna med material som t.ex. betongringar eller tegelsten så att väggarna håller sig. För att komma åt grundvattnet kan man sedan använda en hink som sänks ner eller så installerar man en handpump.
wateraid-kompostlatrin
Image: WaterAid/Behailu Shiferaw

Komposteringslatrinen

Vi gör oss av med värdefulla grundämnen när vi går på toaletten. De grundämnena är utmärka som gödningsmedel för jordbruk. En komposteringslatrin omvandlar människors avfall och gör det säkert att använda direkt på åkrar. Bakterier och andra skadliga smittämnen dör efter ett tag om man slänger aska över latrinkammaren efter varje besök, har ett litet ventilationshål för att ta bort fukt och att man stänger till kammaren i några månader när den är full. Detta för att låta avfallet kompostera. Komposteringslatrinen har oftast två kammare så när den ena komposterar så använder man den andra.
wateraid-handpump
Image: WaterAid/Alexia Webster

Handpumpen

Den enkla handpumpen kan vara en stor förbättring om man tidigare tvingats använda hink och rep för att hämta brunnsvatten. Handpumpen kan användas lika bra med en handgrävdbrunn eller en borrad brunn och fungerar på olika djup beroende på designen av pumpen. Vissa pumpar klarar pumpa upp vatten från 7 meters djup medan andra kan klara av ner till 45 meters djup. Handpumpen kan hålla väl i ca. 10 år om det finns en tekniker som underhåller den då och då.  Runt om pumpen så ska marken täckas tätt med betong för att förhindra att vattnet i brunnen blir förorenat.
wateraid-tillganglig-toalett
Image: WaterAid/Ernest Randriarimalala

Den tillgängliga latrinen

Toaletter ska vara tillgängliga för alla oavsett ålder eller funktionsnedsättningar. Med enkla lösningar som till exempel ramper och breda dörrar för rullstolar ökar tillgängligheten och kan förändra livet för många. Andra lösningar för att öka tillgängligheten kan vara att sätta upp ledstänger som extra stöd eller att lägga till en bänk så att man kan sitta ner på toaletten istället för att huka. Det är viktigt att samarbeta med de som verkligen ska använda toaletten för att säkerställa att den fungerar för deras behov.

Möt Handypod - en grönskande lösning

Utan tillgång till ordentliga toaletter tvingas människorna i vattenlevande samhällen i Kambodja att uträtta sina behov i samma vattendrag som används för tvätt och bad. En lösning? Möt Handypod: ett grundläggande vattenreningssystem som ser ut som en flytande trädgård.

Thumbnail

Ladda ner informationsblad om den teknik vi använder

(På engelska)

 

Teknisk expertis

Vi erbjuder en teknisk informationstjänst. Den bemannas av engelskspråkiga tekniska specialister på tisdagar och onsdagar. Har du en fråga kan maila till [email protected] (på engelska) så återkommer vi till dig så snart som möjligt. Innan du gör det kan du också söka ditt svar bland våra vanligaste frågor nedan.

Vanliga teknikfrågor

Några av de tekniska lösningarna för vatten inkluderar skyddade handgrävda brunnar, borrhål, rörbrunnar, insamlingssystem för regnvatten, skyddade källor, gravitationsflödessystem, sanddammar och filtreringssystem.

När pumpning krävs, hjälper WaterAid vanligtvis till med installationen av handpumpar. Elektriska-, diesel- eller solpumpar används ibland där samhällena själva kan täcka drift- och underhållskostnader och där reservdelar finns lokalt.

Några exempel på konstruktioner och tekniker för sanitet är enkla groplatriner, förbättrade ventilerade groplatriner, dubbelgropslatriner, komposteringslatriner, spolbara latriner och gemensamma latriner med en septiktank. Samhällen och familjer utbildas i alla aspekter om hur de ska använda och underhålla latrinerna inklusive tömning av systemen. Detta är särskilt viktigt i områden där det bor mycket människor.

För all teknik vi använder utvärderar vi varje metod med långsiktig hållbarhet som högsta prioritet. Varje teknik utvärderas utifrån följande punkter:

  • Tillgänglighet på lokala marknader
  • Tillgänglighet av reservdelar eller material på lokala marknader
  • Förmåga att leverera kostnadseffektiva och långsiktiga tjänster utan komplext underhåll, dyra komponenter eller dyra kemikalier

Denna lista är inte fullständig och WaterAid stöder innovation på lokal nivå och arbete med att utveckla ny hållbar teknik.

WaterAid fokuserar på långsiktig hållbar utveckling och använder därför teknologi och metoder som kan stödjas och underhållas av lokala samhällen och institutioner, även efter det att WaterAid avslutat sin insats.

Den teknik vi använder för tillhandahållande av vatten och sanitet måste vara lämplig för lokala finansiella och geografiska villkor. Drift och underhåll måste passa inom det mottagande samhällets tekniska kapacitet och förmåga.

Vi strävar efter att använda teknik som grundar sig på lokala material och reservdelar som kan köpas och transporteras lätt.

Vi arbetar också i nära samarbete med lokala och nationella myndigheter som kan ha sina egna kriterier för teknikval.

WaterAid är alltid intresserade av att få veta mer om innovativ teknik och metoder. Vi är särskilt stödjande när det kommer till lokalt ledd innovation inom de samhällen där vi verkar.

Vi har emellertid begränsade ekonomiska resurser och är på grund av detta inte i stånd att pilottesta nya uppfinningar som utvecklats utanför vårt programarbete. Om det finns tillräckliga uppgifter om prestanda, kostnad, hållbarhet och lämplighet för en viss teknik och den fyller ett tydligt behov vi har av utrustning eller tjänster, kan vi överväga att använda den.

Om vi inte tycker att en teknik är lämplig för våra ändamål kommer vi inte att överväga att använda den. Anledningen till detta kan vara kostnad, tillgång på reservdelar, kompetens för drift och underhåll och lämplighet för användning i specifika geografiska förhållanden.

Om du har utvecklat en ny vatten- eller sanitetsteknik eller har en ny produkt som du tror passar in på kriterierna ovan och vill veta mer kan du kontakta våra tekniska rådgivare (på engelska) via [email protected].

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.