WaterAid har företagspartners från olika branscher, länder, regioner och storlek. Här kan ni läsa mer om våra existerande partners och hur de engagerar sig för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Partners

Logotyp för H&M Foundation

H&M Foun­da­tion är en global, ideell stif­telse som fi­nan­sieras av famil­jen Ste­fan Pers­son, H&M:s grun­dare och hu­vudä­gare. Wa­t­erAid har samar­be­tat med H&M Foun­da­tion sedan 2013.

Med stöd från H&M Foun­da­tion ar­be­tar vi för att öka till­gån­gen till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien i nå­gra av världens fat­ti­gaste samhällen, samt i två lokala pro­jekt i Bangladesh.

Logotyp för Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Svenska Postkodlotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. 

Hela överskottet skänks till förmånstagarna, 55 ideella organisationer, som arbetar i Sverige och runt om i världen. WaterAid blev förmånstagare 2012 och har sedan dess fått miljoner i bidrag plus finansiering för flera specialprojekt.

Logotyp för Lindex

Lindex stödjer WaterAids arbete som en del i företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Samarbetet består av kampanjer där en viss procent av försäljningen går till WaterAids arbete.

Vatten är en förutsättning för Lindex verksamheten och textilproduktion kräver stora mängder vatten. Den främsta orsaken till engagemanget är dock att tillgång till rent vatten är en förutsättning för mänskligt liv.

Logotyp för Getinge

För Getinge har infektionskontroll varit en viktig del av verksamheten i årtionden, och deras lösningar för rengöring av medicinska instrument är bland världens bästa för att förebygga infektioner.

Getinge samarbetar med WaterAid för att fler sjukvårdsanläggningar ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Tillsammans bidrar därmed WaterAid och Getinge till starkare och bättre rustade sjukvårdssystem i världens fattigaste samhällen.

Logotyp för Göta Energi

Göta Energi är Huvudpartner till WaterAid. Med stödet till WaterAid vill Göta Energi göra fattiga samhällen mer motståndskraftiga för de effekter som klimatförändringarna medför. 

Göta Energi arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan genom sin miljöprodukt ”Rent vatten” som säljs till förmån för WaterAid, bestående av förnybar vattenkraft.

Logotyp för GANT

GANT har gjort ett åtagande att skapa en mer hållbar framtid. GANTs vision är att senast år 2030 vara ett varumärke som är känt och omtyckt för att de leder arbetet med att skydda dricks-, fiske- och badvatten för nuvarande och kommande generationer. Samarbetet med WaterAid består av olika aktiveringar som sammanfaller med GANTs egna hållbarhetspelare, liksom de 7 reglerna som lanserades tidigare i år, vars syfte är att stödja konsumenterna i deras hållbara val.

Logotyp för Pollex

Pollex har en tydlig koppling till WaterAids verksamhet då de jobbar med vatten och avloppssystem i Sverige. 

De har valt att stödja WaterAids arbete för att vara en del i lösningen för de människor som inte har tillgång till rent vatten och sanitet.

Logotyp för Bravida

Bravida skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle genom att förse fastigheter och anläggningar med livgivande funktioner. 

För Bravida är vatten och sanitet en självklar, grundläggande rättighet som alla borde ha tillgång till, därför är Bravida WaterAids samarbetspartner.

Logotyp för Operakällan Foundation

Operakällaren Foundation är ett årligt insamlingsevenemang till förmån för ökad tillgång till rent vatten i Östafrika. WaterAid är förmånstagare för Operakällaren Foundation sedan år 2018. 

Abbe Ibrahim, VD för Operakällaren, står bakom initiativet som tog sin början under en resa i Kenya 2006. Operakällaren Foundation har hittills samlat in över 31 miljoner kronor till förbättrad tillgång till rent vatten i Östafrika.

Logotyp för Water for All

Water for All drivs av Atlas Copcos medarbetare runt omkring i världen.

Det är medarbetarna som samlar in pengar och beslutar om vilka verksamheter som ska stödjas. Atlas Copco matchar sedan de insamlade medlen som nu också går till att stödja WaterAids verksamhet.

Logotyp för Pharem Biotech

Pharem Biotech specialiserar sig på enzymatisk behandling av avloppsvatten för att avlägsna organiska mikroföroreningar.

Partnerskapet mellan Pharem och WaterAid omfattar försäljningen av Pharems toalettblock pCure. Produkterna installeras i toaletten där de frigör enzymerna till det närliggande avloppet vilket aktivt verkar mot utvalda läkemedelsrester.

Logotyp för Comfydence.

Comfydence stöttar WaterAid för att bekämpa mensfattigdom och motverka att kvinnors liv begränsas av mens eller annan intimhygien. Partnerskapet innebär att Comfydence donerar 2,5% av all sin löpande försäljning till WaterAid.

Comfydence utvecklar, marknadsför och säljer smarta, hållbara och innovativa produkter inom intimhygien. Comfydence vision är att kvinnor ska kunna känna sig helt bekväma och självsäkra i sina kroppar – varje dag.

Logotyp för Aqua Gustus

Aqua Gustus partnerskap med WaterAid syftar till att öka medvetenheten om värdet av vatten samtidigt som Aqua Gustus vill bidra till WaterAids arbete för att människor i några av världens fattigaste samhällen ska få rent vatten. Genom partnerskapet skänker Aqua Gustus en procent av företagets totala försäljning per år till WaterAids arbete.

Aqua Gustus erbjuder hållbara, hälsosamma och naturliga produkter med fokus på att man ska använda vatten från sin kran för att minska sin klimatpåverkan. 

Logotyp för Fitvia.

Fitvia är ett internationellt företag, startat i Tyskland. Fitvia producerar och säljer te, te-tillbehör och snacks online inom EU. Fitvias produkter syftar till att skapa en god och hälsosam livsstil för sina kunder.

Fitvia startade sitt samarbete med WaterAid på World Water Day 2021 genom försäljning av specialdesignade produkter till förmån för WaterAid. För varje såld teförpackning går 1 Euro till WaterAid och för varje såld temugg går 5 Euro till WaterAid.

Logotyp för Kronans Apotek

Kronans Apotek har över 320 apotek i hela Sverige, från Skåne i söder till Lappland i norr, och en e-handel som levererar snabbt till landets alla delar. De erbjuder produkter och tjänster inom recept, hälsa och skönhet.

Samarbetet med WaterAid utgår från Kronans samhällsengagemang där hälsa för människor, samhälle och miljö står i centrum. De gör bland annat olika kampanjer där en viss procent av försäljningen går till WaterAids arbete. Nyligen fokuserade en kampanj på att stödja WaterAids arbete med att stärka flickor och bryta menstabun.

Logotyp för Aveki

Aveki utvecklar innovativa lösningar inom samhällsbyggnadssektorn och deras program VA-banken är ett heltäckande verktyg för hantering av information som rör VA-ledningsnätet.

Aveki samarbetar med WaterAid för att bidra till att alla människor ska få rent vatten, tillgång till toalett och god hygien i de länder och samhällen där behovet är som störst. Som leverantör till över hälften av Sveriges kommuner vet Aveki att de kan vara med och påverka.

Vänföretag

Kontakt

Vi vill gärna diskutera samarbete med er! Kontakta oss i formuläret nedan!

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) med den rättsliga grunden berättigat intresse. Du har alltid rätt att kontakta oss för att ändra eller ta bort information. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy på www.wateraid.org/se/integritetspolicy/.

För 50 000 kan man borra en brunn för ett samhälle, där berggrunden är mycket hård och särskild utrustning krävs.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar ni världen bästa present att ge bort till kunder och anställda.

Beställ ett talartack

Ge rent vatten som talartack vi era event.