WaterAid har företagspartners från olika branscher, länder, regioner och storlek. Här kan ni läsa mer om våra existerande partners och hur de engagerar sig för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Partners

Logotyp för H&M Foundation

H&M Foun­da­tion är en global, ideell stif­telse som fi­nan­sieras av famil­jen Ste­fan Pers­son, H&M:s grun­dare och hu­vudä­gare. Wa­t­erAid har samar­be­tat med H&M Foun­da­tion sedan 2013.

Med stöd från H&M Foun­da­tion ar­be­tar vi för att öka till­gån­gen till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien i nå­gra av världens fat­ti­gaste samhällen, samt i två lokala pro­jekt i Bangladesh.

Logotyp för Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Svenska Postkodlotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. 

Hela överskottet skänks till förmånstagarna, 55 ideella organisationer, som arbetar i Sverige och runt om i världen. WaterAid blev förmånstagare 2012 och har sedan dess fått miljoner i bidrag plus finansiering för flera specialprojekt.

Logotyp för Göta Energi

Göta Energi är Huvudpartner till WaterAid. Med stödet till WaterAid vill Göta Energi göra fattiga samhällen mer motståndskraftiga för de effekter som klimatförändringarna medför. 

Göta Energi arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan genom sin miljöprodukt ”Rent vatten” som säljs till förmån för WaterAid, bestående av förnybar vattenkraft.

Logotyp för Lindex

Lindex stödjer WaterAids arbete som en del i företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Samarbetet består av kampanjer där en viss procent av försäljningen går till WaterAids arbete.

Vatten är en förutsättning för Lindex verksamheten och textilproduktion kräver stora mängder vatten. Den främsta orsaken till engagemanget är dock att tillgång till rent vatten är en förutsättning för mänskligt liv.

Logotyp för Medley

Medley var WaterAids första företagspartner i Sverige. Medley driver ett 30-tal bad- och friskvårdsanläggningar i 18 kommuner runt om i Sverige. 

Medley driver konceptet "Simma för Livet" tillsammans med WaterAid och deras simhallar.

Logotyp för Pollex

Pollex har en tydlig koppling till WaterAids verksamhet då de jobbar med vatten och avloppssystem i Sverige. 

De har valt att stödja WaterAids arbete för att vara en del i lösningen för de människor som inte har tillgång till rent vatten och sanitet.

Logotyp för Bravida

Bravida skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle genom att förse fastigheter och anläggningar med livgivande funktioner. 

För Bravida är vatten och sanitet en självklar, grundläggande rättighet som alla borde ha tillgång till, därför är Bravida WaterAids samarbetspartner.

Thumbnail

Operakällaren Foundation är ett årligt insamlingsevenemang till förmån för ökad tillgång till rent vatten i Östafrika.

Abbe Ibrahim, VD för Operakällaren, står bakom initiativet som tog sin början under en resa i Kenya 2006. 
Operakällaren Foundation har hittills samlat in över 31 miljoner kronor till förbättrad tillgång till rent vatten i Östafrika. 

WaterAid är förmånstagare för Operakällaren Foundation år 2018. 

Logotyp för Water for All

Water for All drivs av Atlas Copcos medarbetare runt omkring i världen.

Det är medarbetarna som samlar in pengar och beslutar om vilka verksamheter som ska stödjas. Atlas Copco matchar sedan de insamlade medlen som nu också går till att stödja WaterAids verksamhet.

Kiviks logotyp.

Kiviks Musteri stödjer WaterAid genom sin kampanj Blanda&Ge, där delar av försäljningen frukt- och bärdryckskoncentraten går till arbetet med att hjälpa världens fattigaste att få tillgång till rent vatten. På varje förpackning lyfts vikten av att hjälpa världens fattigaste att få tillgång till rent vatten.
"Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Vi är otroligt glada och stolta över att få samarbeta med WaterAid och på så sätt bidra till en bättre livskvalitet för människor i utsatta delar av välden."
-Mikael Ek, affärsutvecklingschef, Kiviks Musteri

Vänföretag

Kontakt

Vi vill gärna diskutera samarbete med er! Kontakta oss, med en kort beskrivning om er förväntan och ambition kring samarbetet.

 

Sofie Hamilton

 
 
 
 

  Sofie Hamilton,
  Företagssamarbeten

För 50 000 kan man borra en brunn för ett samhälle, där berggrunden är mycket hård och särskild utrustning krävs.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar ni världen bästa present att ge bort till kunder och anställda.

Beställ ett talartack

Ge rent vatten som talartack vi era event.