WaterAid har företagspartners från olika branscher, länder, regioner och storlek. Här kan ni läsa mer om våra existerande partners och hur de engagerar sig för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Partners

Logotyp för H&M Foundation

H&M Foun­da­tion är en global, ideell stif­telse som fi­nan­sieras av famil­jen Ste­fan Pers­son, H&M:s grun­dare och hu­vudä­gare. Wa­t­erAid har samar­be­tat med H&M Foun­da­tion sedan 2013.

Med stöd från H&M Foun­da­tion ar­be­tar vi för att öka till­gån­gen till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien i nå­gra av världens fat­ti­gaste samhällen, samt i två lokala pro­jekt i Bangladesh.

Logotyp för Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Svenska Postkodlotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. 

Hela överskottet skänks till förmånstagarna, 55 ideella organisationer, som arbetar i Sverige och runt om i världen. WaterAid blev förmånstagare 2012 och har sedan dess fått miljoner i bidrag plus finansiering för flera specialprojekt.

Logotyp för Lindex

Lindex stödjer WaterAids arbete som en del i företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Samarbetet består av kampanjer där en viss procent av försäljningen går till WaterAids arbete.

Vatten är en förutsättning för Lindex verksamheten och textilproduktion kräver stora mängder vatten. Den främsta orsaken till engagemanget är dock att tillgång till rent vatten är en förutsättning för mänskligt liv.

Logotyp för Getinge

För Getinge har infektionskontroll varit en viktig del av verksamheten i årtionden, och deras lösningar för rengöring av medicinska instrument är bland världens bästa för att förebygga infektioner.

Getinge samarbetar med WaterAid för att fler sjukvårdsanläggningar ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Tillsammans bidrar därmed WaterAid och Getinge till starkare och bättre rustade sjukvårdssystem i världens fattigaste samhällen.

Logotyp för Göta Energi

Göta Energi är Huvudpartner till WaterAid. Med stödet till WaterAid vill Göta Energi göra fattiga samhällen mer motståndskraftiga för de effekter som klimatförändringarna medför. 

Göta Energi arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan genom sin miljöprodukt ”Rent vatten” som säljs till förmån för WaterAid, bestående av förnybar vattenkraft.

Logotyp för GANT

GANT har gjort ett åtagande att skapa en mer hållbar framtid. GANTs vision är att senast år 2030 vara ett varumärke som är känt och omtyckt för att de leder arbetet med att skydda dricks-, fiske- och badvatten för nuvarande och kommande generationer. Samarbetet med WaterAid består av olika aktiveringar som sammanfaller med GANTs egna hållbarhetspelare, liksom de 7 reglerna som lanserades tidigare i år, vars syfte är att stödja konsumenterna i deras hållbara val.

Logotyp för Pollex

Pollex har en tydlig koppling till WaterAids verksamhet då de jobbar med vatten och avloppssystem i Sverige. 

De har valt att stödja WaterAids arbete för att vara en del i lösningen för de människor som inte har tillgång till rent vatten och sanitet.

Logotyp för Bravida

Bravida skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle genom att förse fastigheter och anläggningar med livgivande funktioner. 

För Bravida är vatten och sanitet en självklar, grundläggande rättighet som alla borde ha tillgång till, därför är Bravida WaterAids samarbetspartner.

Thumbnail

Operakällaren Foundation är ett årligt insamlingsevenemang till förmån för ökad tillgång till rent vatten i Östafrika.

Abbe Ibrahim, VD för Operakällaren, står bakom initiativet som tog sin början under en resa i Kenya 2006. 
Operakällaren Foundation har hittills samlat in över 31 miljoner kronor till förbättrad tillgång till rent vatten i Östafrika. 

WaterAid är förmånstagare för Operakällaren Foundation sedan år 2018. 

Logotyp för Water for All

Water for All drivs av Atlas Copcos medarbetare runt omkring i världen.

Det är medarbetarna som samlar in pengar och beslutar om vilka verksamheter som ska stödjas. Atlas Copco matchar sedan de insamlade medlen som nu också går till att stödja WaterAids verksamhet.

Logotyp för Installationsteknik VVS.

Installationsteknik VVS är ett auktoriserat VVS bolag som verkar i Kronobergs län.

Företaget arbetar med vatten-, sanitet- och värmesystem och är specialister på vattenfilter och service.

Logotyp för Vattenfabriken.

Vattenfabriken är en vattenproducent i Oskarström med källvatten ifrån den naturliga, artesiska källan Mared i Sverige. Vattenfabriken samarbetar med WaterAid genom att de skänker pengar för varje såld flaska på den svenska marknaden. De uppmuntrat även sina konsumenter att vara med och bidra till vårt arbete på sina etiketter och i sin externa kommunikation för att vi tillsammans ska kunna nå fler med tillgång till rent vatten.

Logotyp för Sofidel

Sofidel Sweden AB är ett pappersbruk i Kisa, som tillverkar mjukpapper för produkter som hushålls- och toalettpapper, blöjor och servetter.

Sofidel har tagit fram en särskild toapappersprodukt ”Lycke Care” som bidrar till WaterAids arbete. Toapappret finns att köpa i Citycross butiker.

Logotyp för Pharem Biotech

Pharem Biotech specialiserar sig på enzymatisk behandling av avloppsvatten för att avlägsna organiska mikroföroreningar.

Partnerskapet mellan Pharem och WaterAid omfattar försäljningen av Pharems toalettblock pCure. Produkterna installeras i toaletten där de frigör enzymerna till det närliggande avloppet vilket aktivt verkar mot utvalda läkemedelsrester.

Under coronakrisen stöttar företaget Xinix WaterAids rekryteringsverksamhet på stan genom att bidra med handdesinfektion för rekryterarna att dela ut till människor de möter.

Logotyp för Xinix.

 

Vänföretag

Kontakt

Vi vill gärna diskutera samarbete med er! Kontakta oss i formuläret nedan!

För 50 000 kan man borra en brunn för ett samhälle, där berggrunden är mycket hård och särskild utrustning krävs.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar ni världen bästa present att ge bort till kunder och anställda.

Beställ ett talartack

Ge rent vatten som talartack vi era event.