H&M Foundation

Layout
Layout 2
WaterAid/Sohrab Hura

H&M Foundation arbetar tillsammans med WaterAid för att förse några av världens fattigaste samhällen med rent vatten och toaletter.

Vårt partnerskap

H&M Foundation är en global, ideell stiftelse och som finansieras av familjen Stefan Persson, H&Mgruppens grundare och huvudägare. WaterAid har samarbetat med H&M Foundation sedan 2013.

Med stöd från H&M Foundation arbetar vi för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien i några av världens mest utsatta samhällen och att skapa hållbar förändring.

Collective Impact

2Collective impact är en innovativ och effektiv arbetsmetod för social inkludering som H&M Foundation testar i Indien och Bangladesh. Metoden går ut på att ett ekosystem av aktörer med olika expertis synkroniserat adresserar sociala utmaningar kopplade till en viss samhällsgrupp. Den strukturerat kollektiva insatsen bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsförändring.

WaterAid är en stolt samarbetspartner i båda pilotprojekten där vår roll är att säkerställa den grundläggande rätten till vatten, sanitet och hygien.

I solidaritet med skräpplockare i Indien - Saamuhika Shakti

Tillsammans med H&M Foundation och sju andra organisationer arbetar WaterAid för att skapa bättre levnadsvillkor för skräpplockare i Indien med fokus på ökad inkludering och jämlikhet.

Projektet är ett flerårigt projekt i Bengaluru där WaterAids del är att säkerställa att skräpplockarna har tillgång till rent vatten, sanitet, och hygien i sina hem- en absolut nödvändighet för att säkerställa god hälsa och tid till arbete och utbildning.

Samtidigt adresserar andra partners utmaningar kopplade till områden som arbetsvillkor, socialt stigma, sociala skyddsnät, familjers tillgång till utbildning för sina barn, cirkulära och socialt inkluderande innovationer med mera.

Framtida lösningar för textilfabriksarbetare i Bangladesh

I Bangladesh arbetar WaterAid tillsammans med H&M Foundation för bättre levnads- och framtidsvillkor för textilarbetare i Bangladesh. När textilindustrin digitaliseras och automatiseras riskerar kvinnliga textilarbetare att knuffas ut från arbetsmarknaden.

Sedan 2020 arbetar vi fokuserat tillsammans med andra organisationer genom Collective Impact-metoden. WaterAids uppdrag ligger på att säkerställa god tillgång till vatten, sanitet och hygien med stort fokus på menshygien både i fabrikerna och i fabriksarbetarnas lokala samhällen. Parallellt utbildas kvinnorna i digital teknik och ledarskap medan ytterligare partners adresserar könsnormer, ansvarsfullt utvecklad AI, innovationer med kvinnor i centrum och föräldraskap.

Tidigare projekt

H&M Foundation har stöttat WaterAid genom flera olika projekt men ett av de med störst påverkan har varit projektet Sustainable Water, Sanitation and Hygiene Services at Scale (SusWASH). Ett femårigt projekt där WaterAid arbetade för att systematiskt motverka barriärer i tillgång till WASH i Kambodja, Etiopien, Pakistan och Uganda. SusWASH var ett ambitiöst projekt som tog ett holistiskt perspektiv lokalt, nationellt och globalt för att säkerställa rätten till WASH och har haft stor påverkan på WaterAids nuvarande sätt att arbeta.

Vad vår partner säger

Maria Bystedt
H&M Foundation har ett långvarigt partnerskap med WaterAid, och vi är alla övertygade om att vatten, sanitet och hygien är mänskliga rättigheter som ligger till grund för så många aspekter av utveckling, till exempel hälsa, jämställdhet, utbildning och försörjning.

WaterAid är innovativa och ambitiösa i sitt mål att skapa hållbara systemförändringar, och vi är glada över att kunna stödja hållbara och inkluderande program som verkligen gör en bestående skillnad för människor.
Maria Bystedt - Strategy Lead for Inclusive Societies, H&M Foundation