H&M Foundation

Layout
Layout 1
WaterAid/Sohrab Hura

H&M Foundation arbetar tillsammans med WaterAid för att förse några av världens fattigaste samhällen med rent vatten och toaletter.

Vårt partnerskap

H&M Foundation är en global, ideell stiftelse och som finansieras av familjen Stefan Persson, H&M:s grundare och huvudägare. WaterAid har samarbetat med H&M Foundation sedan 2013.

Med stöd från H&M Foundation arbetar vi för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien i några av världens fattigaste samhällen, samt i två lokala projekt i Bangladesh.

Det globala programmet - nästa fas

2014 donerade H&M Foundation 60 miljoner kronor till ett treårigt globalt program för att förse över 250 000 elever med rent vatten och toaletter runt om i världen. Samarbetet hade även som mål att se till att vatten och sanitet i skolor hamnar högre upp på den politiska dagordningen både i de länder där vi arbetar samt globalt.

H&M Foundation donerar nu ytterligare 60 miljoner kronor till WaterAid för fortsatt samarbete 2017-2020.  I nästa fas tar vi ett bredare helhetsgrepp och arbetar för en ökad och hållbar tillgång till rent vatten och toaletter i hela samhällen, hem, skolor och sjukvårdsinrättningar, med målet att öka människors välmående och förbättra deras levnadsvillkor.

Lokala projekt i Bangladesh

H&M Foundation finansierar också två lokala projekt i Bangladesh. Det ena, som pågår 2013-2019 kommer tack vare ett stöd på totalt 37,1 miljoner kronor från H&M Foundation, att förbättra hälsa, säkerhet och värdighet för miljontals människor i Dhaka genom nya eller renoverade offentliga toaletter på 30 platser runtom i staden.


Det andra lokala projektet har som mål att förbättra levnadsvillkoren för 10 600 människor som bor i det fattiga området Banglabazar utanför Dhaka, genom att förse dem med tillgång till rent vatten och toaletter. Projektet pågår 2016-2020 och finansieras med 15 miljoner kronor av H&M Foundation.

Vad vår partner säger

Diana Amini
Bristen på vatten, sanitet och hygien är ett enormt problem för hela världen och har hög prioritet för H&M Foundation. Men det är inget som en enskild organisation eller ett enskilt företag kan lösa på egen hand utan det kräver samarbete - mellan politiker, organisationer, samhällen och företag. Genom vårt samarbete med WaterAid bidrar vi till att göra skillnad för människor och samhällen, men också till att driva förändring på global nivå.
Diana Amini - Global Manager, H&M Foundation

Berättelser från vårt samarbete

En flicka sitter vid en kran och tvättar händerna med tvål och rent vatten.
WaterAid/Asad Zaidi

Tack vare finansiering från H&M Foundation så kunde nya skoltoaletter och en vattentank byggas 2015 på den skola där Najma går, i hennes by i Sindh-provinsen, Pakistan.

Innan det var Najma och hennes klasskamrater tvungna att gå till en toalett 20 minuter från skolan.

"Det är bättre att gå på toaletten i skolan istället för ute," säger Najma. "Vår tid sparas nu."

 

Läs fler berättelser från vårt arbete tillsammans med H&M Foundation:

 

En man moppar golvet på en fin offentlig toalett.
WaterAid/GMB Akash/Panos