Genom att engagera din skola i March for Water, lär sig eleverna om vattenfrågan och hur den är kopplad till jämställdhet. Samtidigt blir de själva en del av lösningen!

Varje dag går miljoner kvinnor och flickor världen över i timmar för att hämta vatten. Vatten som är smutsigt och ibland livsfarligt att dricka. Det är hög tid att förändra det! Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Stötta kampen för allas rätt till rent vatten genom att gå med i March for Water.

Varför ska er skola gå med?

Alla steg som ni tar under mars registreras i vår stegräknarapp som uppmärksammar hur viktigt rent vatten är för kvinnors rättigheter. 

Ert engagemang hjälper oss att uppmärksamma den här livsviktiga frågan, och de gåvor som WaterAid får in under March for Water kommer att nå områden med rent vatten vilket bidrar till en mer jämställd värld.

Under förra årets kampanj registrerades nästan 650 miljoner steg. I år vill vi gå ännu längre: 703 miljoner steg, lika många som människor som saknar tillgång till rent vatten idag.

Engagera din skola här

Det här kan du göra

Idag saknar 703 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 7 av 10 hushåll som saknar tillgång till vatten, är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen.  

Att hämta vatten kan ta flera timmar per dag. Det innebär att många kvin­nor inte har tid att ar­beta och många flickor tvin­gas sluta i skolan. Detta leder till en större risk att fastna i långvarig fattigdom.  

För att belysa allas rätt till rent vatten genomför WaterAid kampanjen March for Water varje år i mars. Under March for Water uppmärksammar vi de konsekvenser vattenkrisen får för flickor och kvinnor världen över.  

När du engagerar dig i March for Water bidrar du till en mer jämställd värld samtidigt som du kan ha kul med andra!