Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Under sin livstid har de flesta kvinnor mens i sammanlagt sju till åtta år, och varje dag menstruerar runt 300 miljoner kvinnor1 på jorden. Men trots att mens är en del av vardagen för runt hälften av världens befolkning är det ett kontroversiellt ämne omgärdat av skam, tabun och stigma. WaterAid arbetar för att öka kunskapen om mens, bryta tabun samt att få regeringar, myndigheter och företag att investera i utbildning, mensskydd, vatten och toaletter.

Negativa seder och traditioner kring mens, samt bristande möjlighet för flickor och kvinnor att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt, får fruktansvärda konsekvenser för kvinnors liv. Trots att mens ofta anses vara något privat, påverkar det både möjligheten att skapa jämställda samhällen och en global utveckling.

Bara genom att bryta tabun och investera i samhällen som inte exkluderar kvinnor när de har mens, kan vi skapa en jämställd värld där kvinnor har samma möjligheter i livet som män.

En illustration med 3 kvinnor med toaletter och 1 kvinna utan toalett.
1 av 4 kvinnor i världen saknar tillgång till toalett.

Köp WaterAids mensarmband

WaterAids mensarmband är inte bara vackert utan symboliserar också menscykeln med fem röda pärlor som utgör mensdagarna och de resterande vita övriga cykeln. Ett fint sätt att visa att mens inte är något att skämmas för, vilket kan vara livsavgörande för flickor och kvinnor runt om i världen då tabun runt mens ofta gör att de inte har möjlighet att sköta sin hygien eller till exempel gå i skola om det inte finns någon toalett.

Ett armband med fem röda pärlor och resten vita.

 
Den 28 maj varje år infaller internationella mensdagen.

Läs mer om dagen här >

 

En illustration av en binda och ett frågetecken.

Gör WaterAids menstest!

Var med i vår kamp för att bryta de tabun och stigman som finns kring mens genom att stötta vårt arbete för bättre möjlighet till menshygien.

För 288 kronor ger du oss möjlighet att utbilda 12 elever i menshygien i något av världens fattigaste länder.

Okunskap, myter och tabun

Eftersom mens ofta är tabu och anses vara så extremt privat att det inte ens får diskuteras, är kunskapen om mens många gånger låg. I stora delar av världen får flickor och kvinnor bristfällig eller ingen information om vad mens är och hur de ska hantera mensen på ett hygieniskt och säkert sätt. Det påverkar deras hälsa och möjlighet att gå i skolan, arbeta och leva jämställda liv.

Studier visar att i delar av Indien hade 70 procent av flickorna inte en aning om vad som hände när de fick sin första mens,2 och 50 procent av flickorna i Iran tror att mens är en sjukdom.3

Mens är omgärdat av myter och i många delar av världen anses menstruerande kvinnor orena och smutsiga. På vissa ställen får en kvinna som har mens inte sova i sitt eget hus, röra vid mat, vara i kontakt med rinnande vatten eller röra sig öppet i samhället.4 Seder och myter om mens stigmatiserar och begränsar alltså kvinnors liv och rörlighet. Därför är det viktigt att öka kunskapen för att kunna bekämpa myter och bryta tabun.

Två skolflickor tvättar händerna på en toalett, i förgrunden hänger mensskydd i en påse.
Olimpia, 15 år, och Lucia, 14 år, tvättar händerna inne på en nybyggd toalett där menskydd också finns tillgängligt, på Ailuli Pre-Secondary School i Same, Manufahidistriktet i Östtimor.
WaterAid/Tom Greenwood

Menshälsa

Menshälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet i förhållande till menstruationscykeln. Att uppnå menshälsa innebär att kvinnor, flickor och alla människor som menstruerar, under hela sin livslängd har tillgång till:5

  • Information om menstruationscykeln.
  • Tillgång till rent vatten och bra toaletter.
  • Möjlighet att hålla god hygien och tillgång till bra mensskydd.
  • Diagnos, vård och behandling vid behov.
  • En positiv, gynnsam och respektfull miljö.
  • Frihet att delta i alla samhället på lika villkor.

Trots det saknar mer än en miljard kvinnor, var tredje kvinna på jorden, tillgång till en toalett. Många saknar också rent vatten och tvål att tvätta sig med. Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning och särskilda behov ställs ofta inför ytterligare utmaningar när de har mens, och riskerar att drabbas extra hårt av bristande tillgång till vatten och toaletter för att kunna sköta sin menshygien.

Att kvinnor inte har möjlighet att tvätta sig ordentligt vid mens ökar risken att de drabbas av smärtsamma och skadliga infektioner.

88 procent av alla flickor och kvinnor i världen använder inte kommersiella mensskydd när de har mens.6 Istället används vad som finns till hands - trasor, gräs, aska, tidningspapper, toalettpapper, djurhudar eller till och med torkat kobajs. I urbana slumområden är det vanligt att flickor letar efter använda mensskydd från soptippar och tvättar dem för eget bruk.7

Dessa mensskydd är inte bara obekväma utan kan också vara ohygieniska vilket leder till infektioner eller andra besvär. Tyg som tvättas och torkas på ett bra sätt är inte farligt att använda, men problemet är ofta att brist på rent vatten och tvål gör att tyget inte kan tvättas rent. Skam eller tabun gör att trasor inte öppet kan hängas på tork utan smusslas undan. Därför använder många smutsiga och blöta trasor vilket är både obekvämt och farligt.

En kvinna står framför en skolklass med flickor.
Hygienutbildaren Alice Namonje föreläser om menshygien i Lubunda Primary School i Zambia.
WaterAid/Chilese Chanda

Utbildning och arbete

Globalt saknar var tredje skola i världen både rent vatten och toaletter, och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter.8 Det leder till att många flickor stannar hemma från skolan när de har mens eftersom det inte finns någon plats där de kan byta mensskydd eller tvätta sig. Exempelvis uppskattas det att var tionde flicka i Afrika söder om Sahara stannar hemma från skolan när hon har mens. Skammen kopplat till att ha mens gör också att många flickor inte vågar ställa sig upp i skolan för att svara på frågor, eller gå fram till tavlan, eftersom de är rädda för att de ska blöda igenom kläderna. Rädslan för att det ska synas att de har mens och för att bli retade gör att många helt enkelt väljer att helt stanna hemma från skolan när de har mens.

Brist på vatten och toaletter i skolan, tabun och skammen som omger mens, påverkar alltså flickor och kvinnors möjlighet till utbildning, vilket får konsekvenser för hela samhället. Det har rapporterats att ökad kvinnlig närvaro i skolan, och därmed mer och bättre utbildning, leder till minskad mödradödlighet, förbättrad befolkningshälsa, ökat användande av preventivmedel, färre graviditeter, förbättrad barnhälsa, fler vaccinerade barn, och färre fall av HIV-infektioner. Insatser som ökar kvinnor och flickors utbildning har alltså positiva effekter på den allmänna hälsan i samhällen och i förlängningen på hela länders ekonomi.9

Dålig kunskap om mens och brist på hygieniska mensskydd, toaletter, rent vatten och tvål påverkar också kvinnors möjlighet att arbeta och ha en inkomst. En studie från Bangladesh visar att 6 av 10 fabriksarbetande kvinnor använder smutsiga trasor från fabriksgolvet som mensskydd. Det leder till att många drabbas av infektioner som tvingar dem att antingen stanna hemma från jobbet, eller arbeta när de är sjuka. Studien visar att 73 procent av kvinnorna stannar hemma från jobbet i upp till sex dagar i månaden, något som påverkar deras inkomst och hela fabrikens produktion. När kvinnorna på en fabrik fick tillgång till bra mensskydd och möjlighet att tvätta sig med tvål och vatten sjönk sjukfrånvaron till bara 3 procent. Eftersom ungefär 80 procent av alla fabriksarbetare i Bangladesh är kvinnor är alltså mens en fråga som rör hela landets ekonomi.10

Källor
1. Normalising menstruation, empowering girls*
2. We can't wait, s.7
3. Menstrual Hygiene Matter, s.31
4. Celebrating Womanhood, s.8
5. Menstrual health: a definition for policy, practice, and research, box 1
6. Celebrating Womanhood, s.9
7. Menstrual Hygiene Matter, s.83&
8. Puberty Education & Menstrual Hygiene Management, s.15
9. A Systematic Review of the Health and Social Effects of Menstrual Hygiene Management
10. We can't wait, s.7

* Ibland syns i andra källor siffran 800 miljoner menstruerande personer per dag. Denna är dock baserad på antal kvinnor i menstruerande ålder i världen, och tar inte in faktorer såsom mensuppehåll under graviditet, amning och dylikt.

 

Hur kan man prata om mens?

Sofia Helin sitter i en fåtölj.
WaterAids ambassadör Sofia Helin visar hur man kan prata om mens och berättar i den här filmen om egna mensminnen.
 
"När jag var liten och jag och mina kompisar började få mens, då var mens något pinsamt som man inte skulle prata om. Jag minns att det värsta vi kunde tänka oss var att vi skulle blöda igenom så att någon såg. Tänk om någon hade lärt oss att mens inte är pinsamt", säger Sofia Helin i filmen.
 

 

Om män hade mens

En påhittad reklambild av tamponger som heter "Manpons" för män.
Vi ställer vi oss frågan hur det skulle vara om det var män som hade mens.  Vi tror att mycket skulle se väldigt annorlunda ut. Kanske skulle mens vara synonymt med manlighet och styrka - kanske skulle det finnas bättre tillgång till toaletter?
 

 

10 dramatiska saker bara någon som haft mens kan förstå

En filmruta från ett kostymdrama.
Vi presenterar 10 dramatiska saker som kan hända när man har mens! #perioddrama
 

Mens håller inte Njara borta från skolan

Förut när vi hade mens stannade vi hemma från skolan helt. Men så är det inte längre. Nu har vi en ren och enskild toalett där vi kan tvätta oss och byta mensskydd.
Njara, 13 år, Andoambato Madagaskar

Citatet ovan är från Njara, 13 år, som bor i en liten by på Madagaskars landsbygd. Innan WaterAid kom till byn hade skolan varken rent vatten eller toaletter vilket gjorde livet svårt för eleverna, och extra svårt var det för flickor med mens.

Idag har allt förändrats för Njara och hennes skolkompisar. Med hjälp av WaterAid har skolan fått rent vatten och toaletter, och dessutom får eleverna utbildning om mens och hur de ska sköta sin hygien. Njala tycker att det är en positiv förändring:

 

Som flicka älskar jag verkligen att vi har fått rent vatten och en dusch i skolan. Det gör att jag kan gå i skolan också när jag har mens. Livet i byn är helt annorlunda nu och det är mycket roligare att gå i skolan. Jag vill verkligen utbilda mig för när jag blir äldre vill jag bli sjuksköterska.
Njara, 13 år, Andoambato Madagaskar
En leende flicka står framför en fin liten toalettbyggnad.
WaterAid/Ernest Randriarimalala

Så jobbar WaterAid

Menshälsa (Menstrual Health) är ett av de områden som WaterAid arbetar med och som kopplar ihop vatten, sanitet, hygien med jämställdhet både i våra program och i vårt påverkansarbete. Det är en erkänd global fråga, kopplad till flera mål för hållbar utveckling och till flera av de mänskliga rättigheterna. Menshälsa är också en viktig del av sexuell och reproduktiv hälsa och diskuteras i allt högre grad inom detta område.

WaterAids strategiska arbete kring mens har utvecklats under mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med frågan på lokal, nationell och global nivå. Som specialistorganisation inom vatten, sanitet och hygien är WaterAids främsta fokus att se till att vårt arbete inkluderar menshälsa som mänsklig rättighet. WaterAid ser menstruation som en sektorsövergripande fråga som kräver integrerade åtgärder mellan områden som WASH (vatten, sanitet och hygien), utbildning, hälsa, jämställdhet och arbetsliv.

WASH-sektorn, och däribland WaterAid, har haft en banbrytande och ledande roll för att bryta tystnaden om menstruation och för att utveckla vatten, hygien och sanitetsinitiativ som inkluderar menshälsa.

Konkret arbetar WaterAid med att öka tillgången till rent vatten och toaletter i några av världens fattigaste samhällen, vilket är avgörande för god menshälsa. För att flickor ska kunna sköta sin hygien på ett privat och säkert sätt bygger vi separata skoltoaletter för flickor där de kan byta mensskydd och tvätta sig. Vi arbetar tillsmannans med skolor, där både flickor och pojkar får lära sig om menshälsa, och där de i en trygg miljö kan diskutera problem som de stöter på i samhället. Vi arbetar också med föräldrar och lärare för att förhindra att myter och felaktig information om mens sprids vidare och för att säkerställa att flickorna inte blir begränsade i sin vardag när de har mens.
 
WaterAid arbetar också med samhällets ansvar för människors menshälsa. Tillsammans med lokala partners arbetar vi med kommuner, myndigheter och regeringar för att säkerställa att samhället tar sitt ansvar när det gäller tillgång till vatten och sanitet, skolundervisning som inkluderar information om mens, och att bra mensskydd som människor har råd med finns tillgängliga.

Mer om mens

Här hittar du mer information om vårt arbete, rapporter och kommentarer från våra experter, kring mens och vatten, sanitet och hygien. (På engelska)

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste presenter

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.