Mensdagen 28 maj

Den 28 maj varje år infaller internationella mensdagen – en dag som finns till för att lyfta mensfrågan.

WaterAid uppmärksammar varje år mensdagen 28 maj och uppmanar alla, både män och kvinnor, att våga lyfta frågan och prata mer om mens. WaterAids ambassadör Sofia Helin visade 2018 hur man kan lyfta mensfrågan genom att i en film berätta om egna minnen av mensskam.

”När jag var liten och jag och mina kompisar började få mens, då var mens något pinsamt som man inte skulle prata om. Jag minns att det värsta vi kunde tänka oss var att vi skulle blöda igenom så att någon såg. Tänk om någon hade lärt oss att mens inte är pinsamt”, säger Sofia Helin i filmen.

 

 

Var tredje flicka går inte i skolan när hon har mens

Inför mensdagen 2018 släppte WaterAid och Unicef en rapport som visar att var tredje flicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad när de har mens, och upp till två tredjedelar har ingen kunskap om vad mens är innan de börjar menstruera. Rapporten visar också att många flickor upplever skam när de har mens, och begränsas i sina liv av myter och tabun i samhället.

Att flickor missar utbildning varje månad på grund av mens drabbar inte bara individer utan får konsekvenser för hela samhället. Flickors utbildning bidrar till ekonomisk tillväxt, minskar barnäktenskap och graviditet i ung ålder, förbättrar folkhälsan, minskar fattigdom och bidrar till jämställdhet och demokratisk utveckling.

Här kan du läsa mer om rapporten >

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Under sin livstid har en kvinna mens i ungefär sju till åtta år, och varje dag har runt 300 miljoner kvinnor på jorden mens. Men trots att mens är en naturlig del av vardagen för nästan hälften av världens befolkning är det omgärdat av tabun, skam och stigma, och ofta är ämnet kontroversiellt att ens nämna.

Det leder till att kunskap om mens ofta är låg, och många flickor och kvinnor får dålig eller ingen information om hur de ska hantera sin mens på ett hygieniskt och säkert sätt. Att mens är tabubelagt påverkar kvinnors hälsa och möjlighet att gå i skolan, arbeta och leva jämställda liv.

Avgörande för att kvinnor och flickor ska kunna hålla en bra hygien vid mens är att de har tillgång till rent vatten, tvål och toaletter, samt att de har kunskap om vad mens är och hur de kan uppehålla en bra hygien. För bra menshygien krävs fyra saker:

  1. Tillgång till hygieniska mensskydd.
  2. Tillgång till privata utrymmen, exempelvis en toalett med lås, för byte av mensskydd och tvättning.
  3. Tillgång till rent vatten och tvål för tvättning.
  4. Möjlighet att göra sig av med använda mensskydd på ett säkert och privat sätt.

Okunskap, myter om tabun

Mens påverkar hela samhället, men trots det anses mens vara så extremt privat att det inte ens får diskuteras. Eftersom mens är tabu att prata om får många flickor och kvinnor ingen information eller utbildning om vad mens är eller hur de ska hantera sin mens på ett hygieniskt sätt. Studier visar att i delar av Indien hade 70 procent av flickorna inte en aning om vad som hände när de fick sin första mens,1 och 50 procent av flickorna i Iran tror att mens är en sjukdom.2

Nästan överallt på jorden anses kvinnor som har mens vara orena och smutsiga, och mens är också omgärdat av många olika myter som begränsar kvinnors liv. På vissa ställen får en kvinna som har mens inte sova i sitt eget hus, röra vid mat, vara i kontakt med rinnande vatten eller röra sig öppet i samhället.3 Tabun och myter om mens begränsar alltså kvinnors liv och rörlighet, och därför är det viktigt att myter bekämpas, kunskapen ökar och tabut bryts.

Hälsa

Vid mens är god hygien extra viktig för att inte drabbas av infektioner och sjukdomar. Trots det saknar mer än en miljard kvinnor, var tredje på jorden, tillgång till en toalett när de har mens. Många saknar också rent vatten och tvål att tvätta sig med. Att kvinnor inte har möjlighet att tvätta sig ordentligt vid mens ökar risken att de drabbas av smärtsamma och skadliga infektioner.

88 procent av alla flickor och kvinnor i världen använder inte kommersiella mensskydd när de har mens.4 Istället används trasor, gräs, aska, tidningspapper, toalettpapper eller bomull. Dessa mensskydd är inte bara obekväma att bära utan också oftast ohygieniska vilket leder till infektioner eller andra besvär. Tyg som tvättas och torkas på ett bra sätt är inte farligt att använda, men problemet är ofta att brist på rent vatten och tvål gör att tyget inte kan tvättas på ett bra sätt, och menstabut gör att trasor inte kan torkas öppet. Därför använder många flickor och kvinnor smutsiga och blöta trasor vilket är både obekvämt och farligt.

Utbildning och arbete

Globalt saknar var tredje skola i världen toaletter, och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter.6 Det leder till att många flickor stannar hemma från skolan när de har mens eftersom det inte finns någon plats där de kan byta mensskydd eller tvätta sig. Exempelvis uppskattades det att var tionde flicka i Afrika söder om Sahara stannar hemma från skolan när hon har mens. Skammen kopplat till mens gör också att många flickor inte vågar ställa sig upp i skolan för att svara på frågor, eller gå fram till tavlan, eftersom de är rädda för läckage och fläckar på kläderna.

Att mens är belagt med skam påverkar också flickors möjligheter i skolan. Många flickor stannar hemma när de har mens eftersom de är rädda för att bli retade om det läcker. Enligt studier undviker upp till var tredje skolflicka i Sierra Leone att ställa sig upp i klassrummet för att svara på frågor när hon har mens eftersom hon är oroliga för fläckar på kläderna.

Brist på toaletter i skolan, och tabun och skammen som omger mens, påverkar alltså flickor och kvinnors möjlighet till utbildning, vilket får konsekvenser för hela samhället. Det har rapporterats att ökad kvinnlig närvaro i skolan, och därmed mer och bättre utbildning, leder till minskad mödradödlighet, förbättrad befolkningshälsa, ökat användande av preventivmedel, färre graviditeter, förbättrad barnhälsa, fler vaccinerade barn, och färre fall av HIV-infektioner. Insatser som ökar kvinnor och flickors utbildning har alltså positiva effekter på den allmänna hälsan i samhällen och i förlängningen på hela länders ekonomi.7

Dålig kunskap om mens och brist på hygieniska mensskydd, toaletter, rent vatten och tvål påverkar också kvinnors möjlighet att arbeta och ha en inkomst. En studie från Bangladesh visar att 60 procent av fabriksarbetande kvinnor använder smutsiga trasor från fabriksgolvet som mensskydd. Det leder till att många drabbas av infektioner som tvingar dem att antingen stanna hemma från jobbet, eller arbeta när de är sjuka. Studien visar att 73 procent av kvinnorna stannar hemma från jobbet i upp till sex dagar i månaden, något som påverkar deras inkomst och hela fabrikens produktion. När kvinnorna på en fabrik fick tillgång till bra mensskydd och möjlighet att tvätta sig med tvål och vatten sjönk sjukfrånvaron till bara 3 procent. Eftersom ungefär 80 procent av alla fabriksarbetare i Bangladesh är kvinnor är alltså mens en fråga som rör hela landets ekonomi.8

En kvinna står framför en skolklass med flickor.
WaterAid/Chilese Chanda
Hygienutbildaren Alice Namonje föreläser om menshygien i Lubunda Primary School i Zambia.

Så jobbar WaterAid

Menstabut och bristen på rent vatten och toaletter får stora konsekvenser för kvinnors hälsa, utbildning, arbetsförmåga och möjlighet att engagera sig i samhället. WaterAid arbetar i några av världens fattigaste samhällen med att förändra detta. I samarbete med våra lokala partnerorganisationer motverkar vi menstabut genom att utbilda kvinnor och flickor i menshygien. Vi utbildar också pojkar och män om vad mens är, för att minska skammen som omger mens.

WaterAid jobbar också med att öka tillgången till rent vatten och toaletter, vilket är extra viktigt för en bra menshygien. För att flickor ska kunna sköta sin hygien på ett privat och säkert sätt bygger vi separata skoltoaletter för flickor där de kan byta mensskydd och tvätta sig. På skolor har vi startat flera hygienklubbar för flickors, där de får lära sig om hälsa och vikten av bra menshygien, och får möjlighet att i en trygg miljö diskutera problem som de stöter på i samhället.

Två skolflickor tvättar händerna på en toalett, i förgrunden hänger mensskydd i en påse.
WaterAid/Tom Greenwood
Olimpia, 15 år, och Lucia, 14 år, tvättar händerna inne på en nybyggd toalett där menskydd också finns tillgängligt, på Ailuli Pre-Secondary School i Same, Manufahidistriktet i Östtimor.
Källor
1. We can't wait, s.7 
2. Menstrual Hygiene Matter, s.31 
3. Celebrating Womanhood, s.8 
4. Celebrating Womanhood, s.9 
5. Advancing WASH in Schools Monitoring, s.9 
6. Puberty Education & Menstrual Hygiene Management, s.15 
7. A Systematic Review of the Health and Social Effects of Menstrual Hygiene Management 
8. We can't wait, s. 7

 

5 anledningar till varför vi måste prata om mens

  1. Myter om mens exkluderar kvinnor från samhället. Genom att prata om mens och förändra attityder och beteenden kan många kvinnors liv förbättras.
  2. Många kvinnor har svårt att få tag i hygieniska och billiga mensskydd. Det leder till att de måste använda ohygieniska mensskydd som trasor, löv eller gräs, vilket ökar risken för infektioner.
  3. Många kvinnor och flickor saknar tillgång till en toalett i hemmet, på jobbet eller i skolan. Det gör att de har svårt att kunna tvätta sig och byta mensskydd i en privat och hygienisk miljö.
  4. Tabun runt mens gör att många vet väldigt lite om vad det innebär. Därför är det viktigt att öka kunskapen om vad mens faktiskt är, och hur kvinnor kan sköta sin mens på ett hygieniskt och säkert sätt.
  5. Menstabut har lett till att det finns väldigt lite forskning och kunskap om hur mens påverkar kvinnors liv, och vilka insatser som behöver göras för att mens inte ska begränsa deras vardag. I många länder vet vi bara att det påverkar kvinnors hälsa, skolgång, arbete och hemmiljö, men eftersom mens anses vara tabu och privat finns väldigt lite kunskap och forskning om hur och på vilket sätt.

 

Om män hade mens

En påhittad reklambild av tamponger som heter "Manpons" för män.
WaterAid
Vi ställer vi oss frågan hur det skulle vara om det var män som hade mens.  Vi tror att mycket skulle se väldigt annorlunda ut. Kanske skulle mens vara synonymt med manlighet och styrka - kanske skulle det finnas bättre tillgång till toaletter?
 

 

10 dramatiska saker bara någon som haft mens kan förstå

En filmruta från ett kostymdrama.
Vi presenterar 10 dramatiska saker som kan hända när man har mens! #perioddrama
 

Mens håller inte Njara borta från skolan

Förut när vi hade mens stannade vi hemma från skolan helt. Men så är det inte längre! Nu har vi en ren och privat toalett där vi kan tvätta oss och byta mensskydd.
Njara, 13 år, Andoambato Madagaskar
Thumbnail

Citatet ovan är från Njara, 13 år, som bor i en liten by på Madagaskars landsbygd. Innan WaterAid kom till byn hade skolan varken rent vatten eller toaletter vilket gjorde livet svårt för eleverna, och extra svårt var det för flickor med mens. Bristen på rent vatten, toaletter och kunskap gjorde helt enkelt att de stannade hemma från skolan när de hade mens, och därför missade flickorna viktiga skoldagar varje månad.

Idag har allt förändrats för Njara och hennes kompisar. Med hjälp av WaterAid har skolan fått rent vatten och toaletter, och dessutom får eleverna utbildning om mens och hur de ska sköta sin hygien. Det är alldeles utmärkt tycker Njala.

"Som flicka älskar jag verkligen att vi har fått rent vatten och en dusch i skolan. Det gör att jag kan gå i skolan också när jag har mens. Livet i byn är helt annorlunda nu och det är mycket roligare att gå i skolan. Jag vill verkligen utbilda mig för när jag blir äldre vill jag bli sjuksköterska."

Undersökning från WaterAid

Mer än varannan kvinna är obekväm med att prata om mens visar undersökning från WaterAid

En undersökning som WaterAid har genomfört visar att hälften av alla kvinnor inte vågar berätta för sin pappa att de har mensvärk, och två tredjedelar gömmer sina mensskydd eftersom de skäms för att visa dem. Undersökningen visar också att mer än varannan kvinna är obekväm med att prata om mens.

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.