WaterAids intäkter kommer idag främst från företag och organisationer. WaterAid får stöd från till exempel Sida, H&M Foundation och Radiohjälpen. Bland våra stora samarbetspartners finns H&M och Svenska PostkodLotteriet. Våra privata givare är månadsgivare, givare som ger via hemsidan, sms, bitcoin eller via vårt samarbete med insamlingsportaler såsom Betternow.



Så här använde vi pengarna under verksamhetsåret 1 april 2018 - 31 mars 2019:

84,4 till vårt ändamål (stöd till program- och påverkansarbete), 12,6 till insamlings- och administrationskostnader, 3,0 till eget kapital

 

WaterAid har 90-konto (PG 90 01 62-9, PG för OCR 90 0381-5 samt BG 900-1629) och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att organisationens insamlade medel används inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska användas till ändamålet (minst 75%) samt hur mycket som får användas till insamling och administration (högst 25%).

Varför kan inte alla pengar gå till vatten och sanitet?

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att säkerhetsställa att givarnas pengar används så effektivt som möjligt och att den verksamhet vi bedriver sker mot fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk. 

För att kunna bedriva en effektiv verksamhet uppkommer alltid administrationskostnader. Exempel på kostnader kan vara hyra för lokal, lön till WaterAids personal, kontorsutrustning, hemsidan, informationsmaterial, olika datasystem för ekonomi och insamling, revisorer för kontroll mm. Vissa kostnader är fasta oberoende av hur stora vi är. Alltefter vi växer kommer vi kunna minska vår andel insamlings- och administrationskostnader i förhållande till insamlade medel. Vi arbetar hela tiden på att hålla våra administrationskostnader nere, för att så många som möjligt ska få tillgång till rent vatten och sanitet.

Under verksamhetsåret 2017/2018 nådde WaterAid:

 människor med rent vatten

För till exempel Fatima, Lourdes och Amelia i Östtimor innebär det att kunna dricka vattnet i kranen utan att behöva oroa sig för dödliga sjukdomar.

Thumbnail
WaterAid/Tom Greenwood

 människor med toaletter

En fungerande toalett innebär en chans för barn som till exempel Henitsoa på Madagaskar att kunna fortsätta gå i skolan och förverkliga sina framtidsmål och drömmar.

Thumbnail
WaterAid/Ernest Randriarimalala

 människor med hygienutbildning

Hur gör man effekten av rent vatten och toaletter långsiktig? Svaret är hygienutbildning och att sprida vad man lärt sig vidare, som till exempel Anil från Pakistan gör.

Thumbnail
WaterAid/Mustafah Abdulaziz

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.