Tack vare människor som du är vi närmare än någonsin att nå målet att alla, överallt ska ha rent vatten, toaletter och möjlighet till god hygien. Läs mer här om hur vi säkerställer att din hjälp når fram.

 

Årsberättelse för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige:

WaterAid Sverige är en del av federationen WaterAid international.

 

WaterAid Sverige har brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 april till 31 mars.

Medan årsberättelsen är en friare redogörelse för WaterAids verksamhet under året så är årsredovisningen ett officiellt dokument som måste följa vissa regler.

Årsredovisningar

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Den innehåller en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Årsredovisning 2017-18
Årsredovisning 2016-17
Årsredovisning 2015-16
Årsredovisning 2014-15
Årsredovisning 2013-14
Årsredovisning 2012-13
Årsredovisning 2011-12
Årsredovisning 2010-11
Årsredovisning 2009-10

Kvalitetskod

FRIIs medlemmar är skyldiga att följa FRIIs kvalitetskod. Från och med 2013 upprättas inte längre en kodrapport utan en revisor granskar att medlemmarna följer kvalitetskoden. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen.
I enlighet med kvalitetskoden, från och med 2013, skall en effektrapport upprättas varje år.

Effektrapport 2017
Effektrapport 2016
Effektrapport 2015
Effektrapport 2014
Effektrapport 2013
Kodrapport 2012

Under verksamhetsåret 2017/2018 hjälpte du oss att nå:

 människor med rent vatten

Thumbnail
WaterAid/Tom Greenwood

 människor med toaletter

Thumbnail
WaterAid/Tom Greenwood

 människor med hygienutbildning

Thumbnail
WaterAid/James Kiyimba

Vår organisation

WaterAid Sverige är en insamlingsstiftelse med en engagerad styrelse och ledning. Vi är medlemmar i federationen WaterAid international.

Vårt policyarbete

Utöver vår konkreta programverksamhet jobbar vi ständigt med policy och påverkan för att så många som möjligt ska vara med och arbeta mot samma mål.

Vår programverksamhet

Utöver vårt policy och påverkansarbete jobbar vi också med konkret programverksamhet i flertalet av de länder där vi är verksamma.