Tack vare människor som du har vi nått miljoner människor med tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Läs mer här om hur vi säkerställer att din hjälp når fram.

 

Årsberättelse för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige:

WaterAid Sverige är en del av federationen WaterAid international.

 

WaterAid Sverige har brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 april till 31 mars.

Medan årsberättelsen är en friare redogörelse för WaterAids verksamhet under året så är årsredovisningen ett officiellt dokument som måste följa vissa regler.

Årsredovisningar

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Giva Sveriges (tidigare FRII) styrande riktlinjer för årsredovisning. Den innehåller en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Årsredovisning 2022-23
Årsredovisning 2021-22
Årsredovisning 2020-21
Årsredovisning 2019-20
Årsredovisning 2018-19
Årsredovisning 2017-18
Årsredovisning 2016-17
Årsredovisning 2015-16
Årsredovisning 2014-15
Årsredovisning 2013-14
Årsredovisning 2012-13
Årsredovisning 2011-12
Årsredovisning 2010-11
Årsredovisning 2009-10

Kvalitetskod

Giva Sveriges medlemmar är skyldiga att följa Giva Sveriges kvalitetskod. Från och med 2013 upprättas inte längre en kodrapport utan en revisor granskar att medlemmarna följer kvalitetskoden. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen.
I enlighet med kvalitetskoden, från och med 2013, skall en effektrapport upprättas varje år.
Från och med 2018-2019 har WaterAid Sveriges årsberättelse också funktionen av effektrapport.

Effektrapport 2017
Effektrapport 2016
Effektrapport 2015
Effektrapport 2014
Effektrapport 2013
Kodrapport 2012

 

Thumbnail
Image: WaterAid/Tom Greenwood

 

Thumbnail
Image: WaterAid/Tom Greenwood

 

Thumbnail
Image: WaterAid/James Kiyimba

Vår organisation

WaterAid Sverige är en insamlingsstiftelse med en engagerad styrelse och ledning. Vi är medlemmar i federationen WaterAid international.

Vårt policyarbete

Utöver vår konkreta programverksamhet jobbar vi ständigt med policy och påverkan för att så många som möjligt ska vara med och arbeta mot samma mål.

Vår programverksamhet

Utöver vårt policy och påverkansarbete jobbar vi också med konkret programverksamhet i flertalet av de länder där vi är verksamma.