Att tvingas leva utan tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien skapar såklart stora problem för alla människor, men oftast är det kvinnor och barn som drabbas allra värst.

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

En av anledningarna till det är att i de flesta länder och samhällen är kvinnor och flickor de som har ansvaret för att hämta vatten till hela familjen. Flickor börjar ofta bära vatten redan i unga år, och det är en syssla som följer med dem genom hela livet.

Arbetet med att hämta vatten tar i många fall väldigt mycket tid och energi. Det leder till att flickor tvingas sluta skolan eftersom de inte hinner studera och kvinnor har inte tid att ha ett arbete eller hjälpa till med jordbruket. Brist på rent vatten i närområdet betyder helt enkelt att kvinnor har sämre möjlighet till utbildning och arbete, och därför också mindre egenmakt och inflytande.

Brist på rent vatten och toaletter är också en hälsofara som i högre utsträckning drabbar kvinnor. Att exempelvis föda barn utan rent vatten, toalett eller möjlighet till hygien är direkt livsfarligt vilket leder till att många kvinnor dör av infektioner som hade kunnat undvikas.

Brist på toaletter kan också utgöra en direkt fysisk fara för flickor och kvinnor. Utan toaletter i hem, skolor, sjukhus eller i lokalsamhället tvingas kvinnor uträtta sina behov utomhus, ofta på undanskymda platser i skydd av mörkret. Många attackeras och trakasseras när de ska uträtta sina behov på dessa platser, och det leder också till svårigheter för kvinnor att hålla en bra hygien.

BLI MÅNADSGIVARE

För flickor och kvinnor är konsekvensen av brist på vatten, toaletter och möjlighet till hygien extra allvarlig när de har mens. När vatten och toaletter saknas i skolan tvingas många flickor hoppa av helt eller stanna hemma de dagar de har mens, eftersom de inte har möjlighet att byta mensskydd och hålla en bra hygien. Liknande problem upplever många kvinnor på arbetsplatsen. Avsaknad av vatten, toaletter och hygieniska mensskydd ökar också risken för kvinnor att drabbas av sjukdomar och infektioner.

För att kvinnor och flickor ska kunna leva hälsosamma, säkra och jämställda liv är tillgång till rent vatten, toaletter och hygien helt avgörande.

Hur arbetar WaterAid?

Eftersom flickor och kvinnor ofta är extra utsatta för konsekvenserna av brist på rent vatten, toaletter och hygien innebär WaterAids arbete för att öka tillgången till detta att kvinnors liv och möjligheter förbättras. WaterAids arbete har också ofta ett extra fokus på toaletter, vatten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.

Utöver det arbetar WaterAid också aktivt för att stärka kvinnors rättigheter genom att i arbetet med att exempelvis borra brunnar och bygga toaletter också utbilda och mobilisera kvinnor. Genom att kvinnogrupper får ansvaret för att utforma, genomföra och underhålla projekt ökar deras ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. WaterAids arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter bidrar alltså också till att stärka kvinnors egenmakt och förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdom.

WaterAid arbetar också för att bryta menstabun och förbättra flickor och kvinnors möjligheter till en bra menshygien. Rent praktiskt innebär det att se till så att det finns faciliteter för bra menshygien i hem, på skolor och på arbetsplatser. WaterAid arbetar också med utbildning om vad mens är, och för att på olika sätt bemöta myter och bekämpa tabun. Här kan du läsa mer om mens och WaterAid.

BLI MÅNADSGIVARE

Klyftan mellan könen

Thumbnail
Män går aldrig för att hämta vatten eftersom det är en kvinnas ansvar att ordna med vatten och laga mat.
Shanti Devi, 35 år, Gopalpur Mushari, Indien

Vattnet som Shanti och hennes dotter hämtar är från en oskyddad källa, vilket innebär att det lätt blir förorenat.

Att hämta vatten ses som kvinnors arbete och Shanti och hennes dotter vågar bara gå på toaletten på morgonen eller sent på kvällen. De använder sig av närliggande områden där de riskerar att bli bitna av ormar eller reptiler och sedda av andra människor.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.