Rent vatten, toaletter och bra hygien är nödvändigt för att kunna leva värdigt och hälsosamt.

Här finner du källorna till den information vi använder för att berätta om vatten- och sanitetskrisen.

Statistik kan se skrämmande ut; 1 av 3 personer i världen har inte en toalett. 1 av 9 har inte rent vatten. Men tack vare stöd från människor som dig har vi redan kunnat nå miljontals människor på några av världens mest utsatta platser - och vi kommer inte sluta. Genom att samarbeta kan vi nå alla, överallt inom en generation - och förändra miljoner fler liv för alltid.

Observera: All statistik på WaterAids hemsida är från , om inget annat anges.

Så stort är problemet

har inte tillgång till rent vatten. Det är ungefär en av nio av världens befolkning.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 har inte tillgång till ordentlig sanitet. Det innebär nästan en tredjedel av världens befolkning.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

(892 miljoner) i världen uträttar sina behov utomhus.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

Nästan orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är runt 800 barn per dag, 33 barn i timman, ett barn varannan minut. 
(WASHwatch.org 2017)

 

varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig.   
43% av dessa sjukdomsorsakade dödsfall är barn under fem år.
(FN 2010)

 

på grund av en infektion det fått på grund av brist på rent vatten och en ohygienisk miljö.
(WHO, 2015)

 

17 procent av befolkningen i städer, och 50 procent på landsbygden, tillgång till toalett.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

85% av befolkningen i Afrika söder om Sahara
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

För 263 miljoner av de människor som har tillgång till rent vatten
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

159 miljoner människor är fortfarande tvingade att 58% av dessa människor lever i Afrika söder om Sahara.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

för att hämta vatten i 8 av 10 hushåll som saknar vatten i hemmet.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

8 av 10 som saknar rent vatten
(JMP thematic report on drinking water 2016)

 

9 av 10 som uträttar sina behov utomhus,
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Report 2017)

 

som saknar rent vatten bor i Afrika söder om Sahara, och en femtedel utan rent vatten bor i Sydasien.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Report 2015)

 

36 procent av sjukvårdsinrättningarna i Afrika söder om Sahara
(WHO/UNICEF 2015)

 

42 procent av sjukvårdsinrättningari Afrika söder om Sahara
(WHO/UNICEF 2015)

 

42 procent av sjukvårdsinrättningarnai Sydostasien
(WHO/UNICEF 2015)

 

I 54 undersökta låg- och medelinkomstländerdet vill säga 19 procent, tillgång till toalett.
(WHO/UNICEF 2017)

 

38 procent av sjukvårdsinrättningarna i 54 undersökta låg- och medelinkomstländer (inom 500 meter) och 35 procent har inte vatten och tvål till handtvätt.
(WHO/UNICEF 2017)

 

I nuvarande takt kommer inom de första 28 dagarna i livet (neonatal dödlighet) ligga på samma nivå som i höginkomstländer först 2166.
(WaterAid, Healthy start: the first month of life, 2016)

 

under sina första 28 dagar i livet (neonatal dödlighet), vilket innebär 36 av 1 000 spädbarn. 99 procent av dessa dödsfall skedde i världens låg- och medelinkomstländer. Var femte av dessa barn hade kunnat räddas om de hade tvättats i rent vatten och tagits omhand i en ren miljö av människor som regelbundet hade tvättat händerna.
(United Nations Populations Division, 2015)

 

I nuvarande takt kommer det människor i låg- och medelinkomstländer har tillgång till rent vatten.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

I nuvarande takt kommer detmänniskor i låg- och medelinkomstländer har tillgång till toaletter.
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

För att alla, överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och god hygien till år 2030
(World Bank, The costs of meeting the 2030 Sustainable Development Goal targets on drinking water, sanitation and hygiene summary report, 2016)

 

Globalt saknar 31 procent av och 34 procent saknar toaletter.
(JMP (2018) Drinking water, sanitation and hygiene in schools; Global baseline report)

 

I låginkomstländer saknar 53 procent, tillgång till toalett.
(UNICEF, Advancing WASH in Schools Monitoring, 2015)

 

156 miljoner barn under fem år lider av så kallad ”stunting” (hämmad fysisk och mental utveckling) (2010 var denna siffra 169 miljoner.)
(UNICEF/WHO/WORLD BANK Joint Child Malnutrition Estimates 2016)

 

50 miljoner barn under fem år
(UNICEF/WHO/WORLD BANK Joint Child Malnutrition Estimates 2016)

Möjligheter

med tillgång till rent vatten.

(WASHCost och WaterAid, 2014)

Tillgång till rent vatten och sanitetvarje år.

(WHO 2015)

Hygienutbildning är enligt Världsbanken.

(Disease Control Priorities, third edition (volume 2): Reproductive, maternal, newborn and child health, 2016)

Varje krona som ger i snitt en avkastning på minst fyra kronor i ökad produktivitet. (Investering i sanitet ger 5,5 gånger pengarna, och investering i rent vatten ger 2 gånger pengarna i avkastning i ökad produktivitet.)
(WHO, Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage, 2012)

 

Om alla människor överallt skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 34 procent.
(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

 

Om alla människor överallt skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent.
(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

 

Om alla människor överallt hadeskulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 23 procent.
(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

Resultatet

Sedan WaterAids start 1981 har runt  genom WaterAid.

(WaterAid, 2018)

Thumbnail
WaterAid/Ernest Randriarimalala

Under verksamhetsåret 2017/2018 nådde WaterAid ungefär

(WaterAid 2018)

Thumbnail
WaterAid/Sibtain Haider

Sedan 2004 har runt genom WaterAid.

(WaterAid, 2018)

Thumbnail
WaterAid/Ernest Randriarimalala

Under 2017 nådde WaterAid över 160 personer med
(Genomsnittlig siffra, WaterAid 2018)

 

Mellan 1990 och 2016 har 2,6 miljarder människor
(JMP thematic report on drinking water 2016)

 

Mellan 1990 och 2015 har 2,1 miljarder människor
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme [JMP] Report 2015)

 

Nästan hälften av de som fick tillgång till vatten mellan åren 1990 och 2010
(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation 2012)

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.