Rent vatten, toaletter och bra hygien är nödvändigt för att kunna leva värdigt och hälsosamt.

Här finner du källorna till den information vi använder för att berätta om vatten- och sanitetskrisen.

Statistik kan se skrämmande ut; nästan 1 av 5 personer i världen har inte en toalett. Nästan 1 av 10 har inte rent vatten. Men tack vare stöd från människor som dig har vi redan kunnat nå miljontals människor på några av världens mest utsatta platser - och vi kommer inte sluta. Genom att samarbeta kan vi nå alla, överallt inom en generation - och förändra miljoner fler liv för alltid.

 

Krisen i siffror

har inte tillgång till rent vatten. Det är nästan en av tio av världens befolkning.

(WHO/UNICEF (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender.)

 har inte tillgång till ordentlig sanitet. Det nästan en femtedel av världens befolkning.

(WHO/UNICEF (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender.)

i världen uträttar sina behov utomhus.

(WHO/UNICEF (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender.)

Över 273orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är nästan 750 barn per dag, ett barn varannan minut.

(WHO (2023). Burden of disease attributable to unsafe drinking-water, sanitation and hygiene: 2019 update.)

 

, vilket innebär att de inte kan tvätta händerna med tvål och rent vatten. Det är var fjärde människa på jorden.

(WHO/UNICEF (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender.

 

Hälften av de människor som lever utan tillgång till rent vatten Detta trots att invånarna i dessa länder endast utgör 14 procent av världens befolkning.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021)

 

i städer, tillgång till toalett.

(WHO/UNICEF (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender.)

 

av befolkningen i världens minst utvecklade länder saknar möjlighet till grundläggande hygien genom tvål och vatten.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021)

 

Över en tredjedel av befolkningen i Afrika söder om Sahara

(WHO/UNICEF (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender.)

 

 

159 miljoner människor är fortfarande tvingade att 58% av dessa människor lever i Afrika söder om Sahara.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

för att hämta vatten i 7 av 10 hushåll som saknar vatten i hemmet.

(WHO/UNICEF (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: special focus on gender.)

 

8 av 10 som saknar rent vatten

(JMP thematic report on drinking water 2016)

 

9 av 10 som uträttar sina behov utomhus,

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Report 2017)

 

Globalt saknar 1,8 miljarder människor

(WHO/UNICEF (2020) WASH in Health Care Facilities: data update. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

Över hälften av sjukvårdsinrättningarna i världens låginkomstländer, och en av fyra globalt,

(WHO/UNICEF (2020) WASH in Health Care Facilities: data update. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

En av tio av sjukvårdsinrättningarna globalt

(WHO/UNICEF (2020) WASH in Health Care Facilities: data update. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

I länder i Afrika söder om Sahara har bara 23 procent av sjukvårdsinrättningar

(WHO/UNICEF (2019) WASH in Healthcare Facilities: Global Baseline Report. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

Två tredjedelar av sjukvårdsinrättningarna i världens minst utvecklade länder

(WHO/UNICEF (2020) WASH in Health Care Facilities: data update. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

Globalt saknar var tredje sjukvårdsinrättning

(WHO/UNICEF (2020) WASH in Health Care Facilities: data update. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

I nuvarande takt kommer inom de första 28 dagarna i livet (neonatal dödlighet) ligga på samma nivå som i höginkomstländer först 2166.

(WaterAid, Healthy start: the first month of life, 2016)

 

under sina första 28 dagar i livet (neonatal dödlighet), vilket innebär 36 av 1 000 spädbarn. 99 procent av dessa dödsfall skedde i världens låg- och medelinkomstländer. Var femte av dessa barn hade kunnat räddas om de hade tvättats i rent vatten och tagits omhand i en ren miljö av människor som regelbundet hade tvättat händerna.

(United Nations Populations Division, 2015)

 

Omkring 74 procent mellan 2001 och 2018 var vattenrelaterade.

(UN World Water Development Report 2020: Water and Climate Change)

 

För att alla människor överallt ska ha säker tillgång till rent vatten år 2030 Detta behövs för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021)

 

För att alla människor överallt ska ha säker tillgång till toaletter år 2030 Detta behövs för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021)

 

Över 1,9 biljoner kronor (166 miljarder GBP) i investeringar behövs varje år för att för människor i låg- och lägre medelinkomstländer till år 2030.

(WaterAid, End Water Poverty (2021) Blueprint: financing a future of safe water, sanitation and hygiene for all. baserad på metodologi i Hutton, G & Varughese (2016) The costs of meeting the 2030 Sustainable Development Goal targets on drinking water, sanitation and hygiene summary report. Washington D.C: World Bank)

 

Globalt saknar 31 procent av Det innebär nästan 600 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

I Afrika söder om Sahara saknar 56 procent av Det innebär över 200 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

Globalt saknar 28 procent av

(JMP 2022 Water, Sanitation and Hygiene in Schools)

 

I Afrika söder om Sahara saknar 53 procent, tillgång till toalett. Det innebär över 200 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

Globalt saknar 43 procent av Det innebär över 800 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

I Afrika söder om Sahara saknar 74 procent av Det innebär nästan 300 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

149 miljoner barn under fem år lider av så kallad ”stunting” (hämmad fysisk och mental utveckling) (2010 var denna siffra 170 miljoner.)

(World Health Organization (2020) Global Health Observatory, Stunting among children under 5 years of age (number in millions) (JME). Geneva: World Health Organization)

 

45 miljoner barn under fem år

(World Health Organization (2020) Global Health Observatory, Wasting among children under 5 years of age (number in millions) (JME). Geneva: World Health Organization)

 

Möjligheter

med tillgång till rent vatten.

(WASHCost och WaterAid, 2014)

Tillgång till rent vatten och sanitetvarje år.

(WaterAid (2021) Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery)

Att investera i säker tillgång till rent vatten, toaletter och hygien än det kostar.

(WaterAid (2021) Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery)

Om alla kvinnor och flickor hade rent vatten hemma skulle det för kvinnor varje år.

(WaterAid (2021) Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery)

 

Hygienutbildning är enligt Världsbanken.

(Disease Control Priorities, third edition (volume 2): Reproductive, maternal, newborn and child health, 2016)

 

Om alla människor överallt skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 34 procent.

(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

 

Om alla människor överallt skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent.

(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

 

Om alla människor överallt hadeskulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 23 procent.

(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

 

Resultatet

Sedan 1981 har genom WaterAid.

(WaterAid, 2022)

Under verksamhetsåret 2022-2023 , inklusive 100 myndigheter och 105 ideella organisationer, från lokal till global nivå.

(WaterAid 2023)

Under verksamhetsåret 2022-2023 har WaterAid om vatten, sanitet och hygien.

(WaterAid, 2023)

Under året har vi nått följande antal med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien:

Rent vatten:

413 000 personer i hem och samhällen

154 000 skolelever

2 194 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Toaletter:

129 000 personer i hem och samhällen

135 000 skolelever

1 612 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Hygien:

1 805 000 personer i hem och samhällen

1 036 000 skolelever

1 868 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Hygienstatistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/-budskap.

Sedan år 2000 har över 2 miljarder människor 

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021)

 

Sedan år 2000 nästan 2,7 miljarder människor

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021)

 

Sedan 2000 har antalet människor som behöver uträtta sina behov utomhus Detta trots att den globala befolkningen ökat med mer än 25 procent.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020 - 2021)

 

2019 var det totalt 738 000 av diarrésjukdomar än det var år 2000.

(The Institute for Health Metrics and Evaluation (2020) Global Burden of Disease Study 2019. Seattle, WA: University of Washington)

.

Thumbnail
Image: WaterAid/Ernest Randriarimalala

.

Thumbnail
Image: WaterAid/Sibtain Haider

.

Thumbnail
Image: WaterAid/Ernest Randriarimalala

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.