Rent vatten, toaletter och bra hygien är nödvändigt för att kunna leva värdigt och hälsosamt.

Här finner du källorna till den information vi använder för att berätta om vatten- och sanitetskrisen.

Statistik kan se skrämmande ut; 1 av 4 personer i världen har inte en toalett. 1 av 10 har inte rent vatten. Men tack vare stöd från människor som dig har vi redan kunnat nå miljontals människor på några av världens mest utsatta platser - och vi kommer inte sluta. Genom att samarbeta kan vi nå alla, överallt inom en generation - och förändra miljoner fler liv för alltid.

Så stort är problemet

har inte tillgång till rent vatten. Det är ungefär en av tio av världens befolkning.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

 har inte tillgång till ordentlig sanitet. Det innebär en fjärdedel av världens befolkning.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

i världen uträttar sina behov utomhus.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

Nästan orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är över 800 barn per dag, 35 barn i timman, ett barn varannan minut.

(Uträkning baserat på Prüss-Ustün et al. (2014) Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health;19(8):894-905. och The Institute for Health Metrics and Evaluation (2018) Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: University of Washington.)

 

hemma. Det är två av fem av världens befolkning.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

 

varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig.   
43% av dessa sjukdomsorsakade dödsfall är barn under fem år.

(FN 2010)

 

på grund av en infektion det fått på grund av brist på rent vatten och en ohygienisk miljö.

(Uträkning baserar på United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2018) Levels and trends in child mortality, 2018 Report. New York: UNICEF. Oza S, et al (2015). och Neonatal cause-of-death estimates for the early and late neonatal periods for 194 countries: 2000-2013. Bulletin of the World Health Organization, 93:19-28.)

 

15 procent av befolkningen i städer, och 41 procent på landsbygden, tillgång till toalett.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

 

75% av befolkningen i Afrika söder om Sahara

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

För 263 miljoner av de människor som har tillgång till rent vatten

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

159 miljoner människor är fortfarande tvingade att 58% av dessa människor lever i Afrika söder om Sahara.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

för att hämta vatten i 8 av 10 hushåll som saknar vatten i hemmet.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on drinking water, sanitation and hygiene - 2017 update och SDG Baselines)

 

8 av 10 som saknar rent vatten

(JMP thematic report on drinking water 2016)

 

9 av 10 som uträttar sina behov utomhus,

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Report 2017)

 

Globalt saknar 896 miljoner människor

(WHO/UNICEF (2019) WASH in Healthcare Facilities: Global Baseline Report. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

45 procent av sjukvårdsinrättningar i världens låginkomstländer, och 26 procent av sjukvårdsinrättningar globalt

(WHO/UNICEF (2019) WASH in Healthcare Facilities: Global Baseline Report. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

21 procent av sjukvårdsinrättningar globalt

(WHO/UNICEF (2019) WASH in Healthcare Facilities: Global Baseline Report. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

I länder i Afrika söder om Sahara har bara 23 procent av sjukvårdsinrättningar

(WHO/UNICEF (2019) WASH in Healthcare Facilities: Global Baseline Report. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

Över 1,5 miljarder människor världen över saknar tillgång till

(WHO/UNICEF (2019) WASH in Healthcare Facilities: Global Baseline Report. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

Globalt saknar en av sex sjukvårdsinrättningar

(WHO/UNICEF (2019) WASH in Healthcare Facilities: Global Baseline Report. Joint Monitoring Programme. Geneva: World Health Organisation)

 

I nuvarande takt kommer inom de första 28 dagarna i livet (neonatal dödlighet) ligga på samma nivå som i höginkomstländer först 2166.

(WaterAid, Healthy start: the first month of life, 2016)

 

under sina första 28 dagar i livet (neonatal dödlighet), vilket innebär 36 av 1 000 spädbarn. 99 procent av dessa dödsfall skedde i världens låg- och medelinkomstländer. Var femte av dessa barn hade kunnat räddas om de hade tvättats i rent vatten och tagits omhand i en ren miljö av människor som regelbundet hade tvättat händerna.

(United Nations Populations Division, 2015)

 

I nuvarande takt kommer det människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till rent vatten.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

 

I nuvarande takt kommer detmänniskor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter.

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

 

För att alla, överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och god hygien till år 2030

(World Bank, The costs of meeting the 2030 Sustainable Development Goal targets on drinking water, sanitation and hygiene summary report, 2016)

 

Globalt saknar 31 procent av Det innebär nästan 600 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

I Afrika söder om Sahara saknar 56 procent av Det innebär över 200 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

Globalt saknar 37 procent av Det innebär nästan 700 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

I Afrika söder om Sahara saknar 53 procent, tillgång till toalett. Det innebär över 200 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

Globalt saknar 43 procent av Det innebär över 800 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

I Afrika söder om Sahara saknar 74 procent av Det innebär nästan 300 miljoner elever.

(JMP 2020 WASH in Schools)

 

151 miljoner barn under fem år lider av så kallad ”stunting” (hämmad fysisk och mental utveckling) (2010 var denna siffra 169 miljoner.)

(UNICEF, World Health Organization, The World Bank (2018) Levels and trends in child malnutrition: 2018 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Geneva: World Health Organization)

 

51 miljoner barn under fem år

(UNICEF, World Health Organization, The World Bank (2018) Levels and trends in child malnutrition: 2018 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Geneva: World Health Organization)

Möjligheter

med tillgång till rent vatten.

(WASHCost och WaterAid, 2014)

Tillgång till rent vatten och sanitetvarje år.

(WHO 2015)

Hygienutbildning är enligt Världsbanken.

(Disease Control Priorities, third edition (volume 2): Reproductive, maternal, newborn and child health, 2016)

Varje krona som ger i snitt en avkastning på minst fyra kronor i ökad produktivitet. (Investering i sanitet ger 5,5 gånger pengarna, och investering i rent vatten ger 2 gånger pengarna i avkastning i ökad produktivitet.)

(WHO, Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage, 2012)

 

Om alla människor överallt skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 34 procent.

(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

 

Om alla människor överallt skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent.

(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

 

Om alla människor överallt hadeskulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 23 procent.

(Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical Medicine & International Health. 2014;19(8):894-905. doi:10.1111/tmi.12329)

Resultatet

Sedan 1981 har över och sedan 2004 har över genom WaterAids arbete.

(WaterAid, 2019)

Under verksamhetsåret 2018/19 , inklusive ett hundratal myndigheter och nästan lika många ideella organisationer, från lokal till global nivå.

(WaterAid 2019)

Under verksamhetsåret 2018/19 har WaterAid om vatten, sanitet och hygien.

(WaterAid, 2019)

Under året har vi nått följande antal med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien:

personer i hem och samhällen

skolelever

personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Toaletter:

700 000 personer i hem och samhällen

212 000 skolelever

1 315 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Hygien:

1 910 000 personer i hem och samhällen

456 000 skolelever

1 309 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Hygienstatistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/-budskap.

Sedan år 2000 har 1,8 miljarder människor 

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

 

Sedan år 2000 2,1 miljarder människor

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities - 2019)

 

Nästan hälften av de som fick tillgång till vatten mellan åren 1990 och 2010

(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation 2012)

 

2017 var det 643 000 av diarrésjukdomar än det var år 2000.

(The Institute for Health Metrics and Evaluation (2018) Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: University of Washington)

.

Thumbnail
WaterAid/Ernest Randriarimalala

.

Thumbnail
WaterAid/Sibtain Haider

.

Thumbnail
WaterAid/Ernest Randriarimalala

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.