Rent vatten, toaletter och god hygien är helt avgörande för att människor ska kunna hålla sig friska och för att sjukvård ska fungera. När detta det mest grundläggande saknas sprids sjukdomar snabbt i samhällen, och extra utsatta är barn.

Brist på rent vatten, toaletter och hygien ökar risken för flera olika sjukdomar och infektioner. Det beräknas att diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet varje år dödar över 273 000 barn under fem år. Det innebär nästan 750 barn om dagen.

Särskilt allvarligt är brist på rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien inom sjukvården. Trots det saknar idag nästan varannan sjukvårdsanläggning i låginkomstländer tillgång till rent vatten, och var sjätte sjukvårdsanläggning globalt saknar faciliteter för att tvätta händerna.

Läs mer om hur brist på rent vatten, sanitet och hygien påverkar olika hälsoområden, och hur WaterAid arbetar med frågorna >

Så arbetar WaterAid

WaterAid arbetar genom direkta insatser, påverkansarbete, samarbeten och kapacitetsbyggnad för att fler människor i världen ska få rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien. Vi arbetar också för att rent vatten, sanitet och hygien ska integreras i planer, budgetering och insatser inom andra områden, såsom hälsofrågor, utbildning och jämställdhet. Vi utgår från principerna om mänskliga rättigheter som rätt till rent vatten och sanitet, rätt till hälsa och sjukvård, rätt till utbildning, icke-diskriminering, informationsfrihet och prioritering av de mest utsatta människorna för att leda effektiva insatser.

WaterAid arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdssektorn globalt, nationellt och lokalt för att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien inom sjukvården. Det innebär att WaterAid tillsammans med partnerorganisationer installerar vattensystem, bygger toaletter och förbättrar möjligheten till bra hygien på sjukvårdsanläggningar.

Men tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH) handlar inte bara om infrastruktur. Avgörande för fungerande sjukvård är välfungerande system och bra ledarskap på alla nivåer. Det innebär exempelvis välfungerande organisationer, departement och myndigheter med rätt kompetens, nationella och lokala policyer som genomförs och följs upp, ansvarstagande på alla nivåer samt effektiv och tillräcklig finansiering. WaterAid arbetar därför för att stärka existerande system genom att stötta och utveckla departement, organisationer, samhällen, sjukvårdspersonal och myndigheter att ta sitt ansvar för tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården.

WaterAids metod är att genom effektiva modellprojekt för förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvård stötta och påverka genomförande och strategier på regional, nationell och global nivå. Helt enkelt visa vägen för hur regeringar, myndigheter och organisationer kan arbeta för att förbättra sjukvården. En strategi som WaterAid kallar "do some, influence the rest."

 

 

Fakta och statistik

  • 703 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 1,5 miljarder människor saknar fungerande sanitet.
  • Globalt saknar 1,8 miljarder människor rent vatten på den sjukvårdsinrättning där de söker vård.
  • Över häften av sjukvårdsanläggningarna i världens fattigaste länder saknar tillgång till rent vatten.
  • En av tio av sjukvårdsinrättningarna globalt saknar fungerande toaletter.
  • Globalt saknar var tredje sjukvårdsinrättning faciliteter för att tvätta händerna där vård ges.
 

Läs mer om hur brist på vatten, sanitet och hygien påverkar olika hälsoområden, och hur WaterAid arbetar med frågorna

Illustration av hälsocenter.
 
   
Illustration av en matskål.
 
   
Illustration av kolera.
 
   
Illustration av förbisedda tropiska sjukdomar.
 
   
Illustration av vaccination.
 
   
Illustration av antibiotikaresistent bakterie.
 
   
Illustration av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.