Rent vatten, toaletter och god hygien är helt avgörande för att människor ska kunna hålla sig friska, och för att sjukvård ska fungera. När detta mest grundläggande saknas sprids sjukdomar snabbt i samhällen, och extra utsatta är barn.

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Brist på rent vatten, toaletter och hygien ökar risken för flera olika sjukdomar, men framförallt leder det till olika typer av diarrésjukdomar och infektioner. Det beräknas att diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet varje år dödar 310 000 barn under fem års ålder. Det innebär att ett barns liv hade kunnat räddas varannan minut om det bara funnits tillgång till rent vatten och toaletter.

Rent vatten och toaletter är avgörande för individers hälsa, men det påverkar också folkhälsan globalt. 

Rent vatten och toaletter räddar alltså liv, men lika viktigt är möjlighet till, och kunskap om, hygien. Något så enkelt som att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten kan drastiskt minska risken att drabbas av diarré, och därmed rädda liv. Tyvärr glöms hygien, och vikten av beteendeförändring och utbildning, ofta bort i satsningar på rent vatten och sanitet, vilket gör att mycket av nyttan av sådana insatser går förlorad.

Hur arbetar WaterAid?

WaterAids arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet i några av världens fattigaste samhällen leder till bättre hälsa och minskad risk för sjukdomsspridning. Vi arbetar också tillsammans med lokala partnerorganisationer med hygienutbildning och beteendeförändring i skolor, inom sjukvården och i samhällen. WaterAid installerar även faciliteter för handtvätt och hygien i anslutning till vattenposter och toaletter.

Utöver arbetet i lokalsamhällen arbetar WaterAid också med påverkansarbete och samordning för att vatten, sanitet och hygien ska finnas med i lokala, nationella och globala hälso- och sjukvårdsstrategier. Det innebär att vi trycker på för att sjukhus ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter, och att diarrésjukdomar inte bara kan bekämpas med vaccinationsprogram eftersom grundorsaken oftast är brist på rent vatten och sanitet. Vatten, sanitet och hygien måste helt enkelt inkluderas i allt arbete som syftar till att förbättra hälsa och sjukvård.

 

Läs WaterAids rapport om barn och hälsa: "Coordinate, integrate, invest" >

Sjuk av smutsigt vatten

"Vattnet är inte rent och floden är full av alger. Mitt yngsta barn får diarré två gånger i månaden."
Jhalak Maya Damai, 43 år, och hennes make Hira Bahadur Damai, 50 år, med deras barn, Sindhulidistriktet, Nepal.
Thumbnail
WaterAid/Tom Van Cakenberghe

Bristen på rent vatten gör det svårt för Hira, Jhalek och deras fem barn att tillämpa god hygien och sanitet. Byns viktigaste vattenkälla används också av djur och för tvättning. Människor går också på toaletten i det fria i den omgivande skogen och på fälten. Sjukdomar som diarré är vanliga och det hindrar dem från att försörja sig och deras barn från att gå i skolan.

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.