Rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar är avgörande för bra sjukvård, minskad risk för spridning av infektioner, patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för sjukvårdsanställda. Trots det saknar många sjukvårdsanläggningar i världens låginkomstländer detta det mest grundläggande för bra sjukvård.

Om vatten, sanitet och hygien inom sjukvård

Tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien är helt avgörande för fungerande sjukvård. När sjukvårdsanläggningar saknar dessa grundläggande förutsättningar sprids infektioner och sjukdomar snabbt. Globalt dör varje år 225 000 barn av sepsis (blodförgiftning) under den första månaden i livet, de flesta av dem i Sydasien och Afrika söder om Sahara. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om barnen hade fötts på sjukvårdsanläggningar med rent vatten, toaletter och möjlighet till bra hygien.

Grunden till problemet är brist på finansiering och bra politisk styrning. I de länder där hög andel av sjukvårdsanläggningarna saknar rent vatten, sanitet och hygien saknas också oftast vatten, sanitet och hygien i policyer, budgetar och riktlinjer för sjukvård, och i de flesta fall saknas även kunskap och statistik om hur stort problemet är.

Brist på rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien inom sjukvården riskerar också att förvärra problemet med antibiotikaresistenta bakterier eftersom det leder till överanvändning av antibiotika för att hindra eller förekomma infektioner. Ökningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt hot som riskerar att i framtiden orsaka 10 miljoner dödsfall om året. Läs mer om antibiotikaresistenta bakterier här >

Brist på vatten, sanitet och hygien inom sjukvården leder till:

 • Längre sjukvårdsvistelser, eller förvärrade sjukdomstillstånd, orsakade av sjukvårdsrelaterade infektioner
 • Ökat användande av antibiotika vilket förvärrar spridningen av antibiotikaresistenta bakterier
 • Försämrad förmåga att hantera sjukdomsutbrott och epidemier som exempelvis ebolakatastrofen i Västafrika
 • Minskad motivation och möjlighet för sjukvårdspersonal att utföra sitt arbete
 • Ökade sjukvårdskostnader för stater, myndigheter och individer

Vad måste göras:

 • Integrera vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar som en grundläggande del av policyer, program, budgetar och strategier för hälso- och sjukvård. 
 • Få på plats kontroll- och mätsystem för tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården, för att öka kunskapsbasen och kunna ta beslut baserade på fakta och statistik. 
 • Öka nationell och internationell finansiering till förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvård. 
 • Koordinera insatser mellan sektorer, ministerier och organisationer för att uppnå maximal effekt.
 • Investera inte bara i infrastruktur, satsningar krävs även på bättre styrning, utbildning och beteendeförändringar.
 • Genomför förbättringar för vatten, sanitet och hygien inom sjukvården enligt den resolution som antogs under World Health Assembly i maj 2019. Resolutionen är ett viktigt första steg för förbättrad sjukvård, global hälsa och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier, och WaterAid arbetar globalt och nationellt för att resolutionen implementeras enligt de riktlinjer som Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram.  
Illustration av en sjukvårdsanläggning

Fakta och statistik

 • 26 procent av alla sjukvårdsanläggningar i världen saknar tillgång till rent vatten. Det innebär att ungefär 895 miljoner människor är beroende av sjukvårdsanläggningar som saknar rent vatten.
 • 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i världens fattigaste länder saknar tillgång till rent vatten.
 • 49 procent av sjukvårdsanläggningarna i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till rent vatten.
 • 21 procent av sjukvårdsanläggningarna globalt saknar tillgång till toalett.
 • Globalt saknar ungefär var sjätte sjukvårdsanläggning faciliteter för att tvätta händerna.
 • Många länder och regioner brister i mätning och rapportering av tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården. Exempelvis har bara 14 länder tillräcklig data om tillgång till hygienmöjligheter inom sjukvården.
   

"Fler och fler utlovade satsningar på vatten och hygien i kampen mot coronaviruset" - läs bloggen här >

Läs mer

WaterAids rapport ”Transforming health systems: the vital role of water, sanitation and hygiene” lyfter varför rent vatten, sanitet och hygien är så avgörande för fungerande sjukvård, och hur WaterAid arbetar på olika nivåer för att fler sjukvårdsanläggningar ska få rent vatten, sanitet och hygien.

Läs hela rapporten här >


Fler barn överlever med rent vatten på sjukhuset Kiomboi

På Kiomboi-sjukhuset i Tanzania jobbar barnmorskan Daniel Paulo. Trots att de flesta barnmorskor i Tanzania precis som i Sverige är kvinnor var barnmorska något Daniel drömde om att bli redan som barn. Han kunde inte tänka sig ett bättre jobb än att hjälpa nyfödda få bästa möjliga start i livet. Daniel ville bli barnmorska för att kunna hjälpa barnen i Tanzania, men det är svårt att hjälpa när barnen föds i smutsiga rum utan vatten och rena lakan.

En barnmorska sitter med en nybliven mamma och han håller hennes bebis.
Barnmorskan Daniel Paul, 26 år, håller 6 dagar gamla Jafary på Kiomboi-sjukhuset i Tanzania.
Image: WaterAid/James Kiyimba

Kiomboi-sjukhuset i Tanzania var i juli 2015 inte ett säkert ställe för kvinnor att föda barn på. Sjukhuset hade bara rinnande vatten en timme om dagen, och de kvinnor som väntade på att föda delade toalett med 400 andra patienter. Att sakna rent vatten var Kiomboi-sjukhuset inte ensamt om, faktum är att vart tredje sjukhus i Tanzania år 2015 inte hade rinnande vatten i kranarna. Att föda barn utan rent vatten, toaletter och hygieniska förutsättningar är inte bara jobbigt, det är direkt livsfarligt både för mamman och för barnet. En av de vanligaste orsakerna till att nyfödda bebisar dör är infektioner, och infektioner drabbar ofta barn som föds i en smutsig miljö utan rent vatten.

I juli 2015 var infektioner vanliga på sjukhuset i Kiomboi, och barn som inte överlevde sina första timmar i livet var en del av vardagen. Daniel har sett många barn dö under sin tid på sjukhuset, och han minns än idag hur det kändes första gången en nyfödd bebis dog i hans vård.

– Första gången jag såg en bebis dö av en infektion så grät jag. Jag kunde inte berätta för mamman att hennes barn hade dött så mina kollegor fick göra det istället, säger Daniel och fortsätter, jag mår dåligt varje gång jag ser ett barn dö av en infektion, för det skulle kunna undvikas om vi bara hade de rätta förutsättningarna. Det är svårt att berätta för en mamma att hennes barn har dött.

En barnmorska ser glad ut och han står med en bebis i famnen.
Daniel har alltid velat bli barnmorska.
Image: WaterAid/Ernest Randriarimalala

En av de kvinnor som väntande på att föda barn på Kiomboi-sjukhuset var Maria James. Eftersom det inte fanns något rinnande vatten på sjukhuset tvingas hon hämta sitt dricksvatten direkt från en flod i närheten. Vattnet var smutsigt och fullt av bakterier, men Maria drack det trots att hon visste att vattnet var farligt både för henne och för barnet. Farligt var också sjukhuset hon skulle föda på. Utan rent vatten gick det varken att städa rummen eller tvätta sängkläderna ordentligt. Sjukhuset var smutsigt och ohygieniskt, och det oroade Maria mycket.

– Jag har en dålig känsla inför förlossningen, för det är så smutsigt här. Jag är väldigt orolig eftersom toaletterna är väldigt smutsiga och vattnet är också smutsigt, berättar Maria.

Att som Maria tvingas föda barn i smutsiga rum utan rent vatten är nog bland det värsta en gravid kvinna kan tänka sig, men som tur är slutar inte berättelsen om Kiomboi där. För strax efter att Maria oroat sig för förlossningen startade WaterAid ett projekt på Kiomboi med målet att sjukhuset skulle bli ett hygieniskt och säkert ställe att föda barn på. Och idag är det målet uppnått. Alla avdelningar på sjukhuset har nu rinnande och rent vatten, handfat har installerats och duschrummen renoverats.   

Sjukhuset som för några år sedan var smutsigt och farligt har förvandlats till något helt annat, ett ställe där kvinnor kan föda barn i en trygg och hygienisk miljö. Daniel Paulo, barnmorskan som under sina år på sjukhuset sett så många barn dö av infektioner, berättar att han äntligen kan ta hand om sina patienter på ett säkert och tryggt sätt.
– Förändringarna som har genomförts är riktigt stora. Nu har vi kranar med rinnande vatten, och vi har också varmt vatten. De här förändringarna gör att vi kan tvätta händerna mellan patienter och har möjlighet att tvätta lakan och kläder. Förändringarna gör att vi kan ta hand om våra patienter på ett bra sätt. Jag skulle vilja tacka WaterAid för att de har skapat en bra omgivning för oss, det gör vårt jobb mycket lättare, avslutar Daniel.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.