Att integrera vatten, sanitet och hygienutbildning i program för vaccination och barns hälsa är mycket mer effektivt än enbart vaccinering eller andra separata åtgärder. Hygienutbildning anses också av Världsbanken vara den mest kostnadseffektiva åtgärden för förbättrad folkhälsa.

Om vaccination och barns hälsa

Lunginflammation och diarrésjukdomar är de två största orsakerna till barnadödlighet globalt. Varje år dör nästan en halv miljon barn i diarrésjukdomar, och mer än hälften av dessa dödsfall är direkt kopplade till brist på rent vatten, sanitet och hygien. Ännu fler barn dör i lunginflammation.

Vad krävs för effektivare insatser?

  • Koordinera mera. Förbättra koordineringen mellan ministerier, departement och myndigheter som arbetar med hälsa och sjukvård, och de som ansvarar för vatten, sanitet och hygien. Det gäller även mellan olika organisationer, eller avdelningar inom organisationer, som arbetar med dessa frågor.    
  • Integrera mera. Integrerade program för vatten, sanitet och hygien, och vaccination och nutrition, måste finansieras och utökas. 
  • Investera mera. Nationell och internationell finansiering som stödjer och uppmuntrar integrerade insatser måste öka.

 

Läs mer

2018 släppte WaterAid och PATH rapporten ”Coordinate, Integrate, Invest” som undersöker effekten av att integrera olika insatser för att förbättra barns hälsa. Rapporten undersöker särskilt hur vaccination, nutrition (amning och zinktillskott) och tillgång till rent vatten, sanitet och hygien kan minska barnadödligheten i diarrésjukdomar och lunginflammation.

Rapporten visar bland annat att integrerade insatser, där vaccination, nutrition och förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien genomförs tillsammans, kan rädda 697 000 barns liv varje år.

Läs hela rapporten här >

 


Hygienutbildning och vaccination i Nepal

Ett utmärkt exempel på hur WaterAid arbetar integrerat med hälsoaktörer är hur vi använt vaccinationsprogram i Nepal för att genomföra hygienutbildningar.

I Nepal samarbetar vi med myndigheterna genom att utbilda nyblivna mammor om hur de kan skydda sina barn med bra hygien, samtidigt som barnen vaccinerar sig. Forskning från WaterAid visar att hygienutbildning tillsammans med vaccinationer kan rädda fem gånger så många barns liv som enbart vaccination. Integrering räddar helt enkelt liv.

Nyblivna mammor tar i Nepal med sitt barn till vaccinationskliniken minst fem gånger under de första nio månaderna av barnets liv. Det innebär att klinikerna är en utmärkt plats att nå mammor med hygienkunskap. Genom att integrera hygienutbildning i Nepals redan existerande vaccinationsprogram har projektet revolutionerat hur organisationer och myndigheter kan samarbeta för att maximera nyttan av olika insatser.

En glad kvinna sitter med benen i kors och sin bebis i knät.
Pramila leker med sin tre månader gamla dotter Puja i byn Matela, Nepal.
Image: WaterAid/Mani Karmacharya

Pramila är en av alla de mammor som fått hygienutbildning i Nepal genom projektet, och hon menar att det har hjälp henne skydda sitt barn från sjukdomar.

”Bra hygien och sanitet har hjälpt mig att skydda min bebis från undernäring och diarré, och det känns väldigt bra” säger Pramila.

Pilotprojektet genomfördes från februari 2016 till juni 2017 i fyra av Nepals distrikt, och ska nu utökas för att kunna genomföras i andra delar av Nepal. Projektet kommer maximera nyttan av vaccination och hygien, eftersom bra hygien och tillgång till rent vatten och sanitet är avgörande för att vaccineringar ska fungera på ett effektivt sätt.

En kvinna står framför en grupp mammor och barn och visar en tavla med hygieninstruktioner.
Swala Kumari Singh under en hygienutbildning för nya mammor, Dhime, Nepal.
Image: WaterAid/Mani Karmacharya

En som uppskattar projektet är Swala som jobbar som hygienutbildare genom WaterAid. Enligt henne har projektet redan lett till att färre nyfödda dör av diarrésjukdomar.

”Förut dog många barn här i diarrésjukdomar, men förhållandena är numera helt annorlunda. Vi har märkt av en stor förbättring, och mammorna lär sig väldigt mycket genom utbildningen.”

Illustration av vaccination.

Fakta och statistik

  • Insatser som fullt ut integrerar vaccination, nutritionsinsatser (amning och zinktillskott) och förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien kan halvera barnadödligheten i diarrésjukdomar och lunginflammation. Det innebär att uppemot 697 000 barns liv skulle kunna räddas varje år.
  • Rotavirusvaccination (den vanligaste vaccinationen mot diarré), integrerat med insatser för bättre hygien, leder till att fem gånger så många barns liv räddas jämfört med enbart rotavirusvaccination.
  • Insatser för förbättrad hygien, integrerat med andra insatser, är det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra hälsan för barn och minska barnadödligheten.
  • Insatser som integrerar vaccination, nutrition och rent vatten, sanitet och hygien ger både bättre resultat och är mer kostnadseffektivt än alla dessa insatser genomförda separat.
  • Varje krona som satsas på vatten och sanitet globalt ger 4,3 kronor tillbaka till samhället i form av minskade sjukvårdskostnader.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.