Vår historia

WaterAid startades för att det inte fanns någon liknande organisation. WaterAid finns kvar tills det inte behövs någon organisation som denna.

Tack vare människor som du är detta vår historia, så här långt.

Image: WaterAid/Geoff Crawford
1981

1981 deklarerade FN att det kommande decenniet skulle fokusera på att globalt förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Som ett svar på det samlade den brittiska vattenindustrin in 25 000 pund från sina anställda.

1981

WaterAid grundades den 21 juli 1981 för att skapa en organisation kring hur pengarna insamlade från den brittiska vattenindustrin skulle användas. Organisationens första projekt startades i Zambia och Sri Lanka.

1985

WaterAid arbetade med lokala partners i tio länder.

1980-talet

Under 80-talet bildades flera lokala insamlingskommittéer för WaterAid baserade i den brittiska vattenindustrin, vilket gjorde att organisationen kunde växa och etablera sig i landet.

1994

1994 började WaterAid också på allvar att arbeta med opinionsbildning och påverkansarbete baserat på rapporten ”Mega-Slums: the coming sanitary crisis”.

1995

1995 tilldelades WaterAid Stockholm Water Prize för vårt arbete med att förse världens mest utsatta människor med rent vatten och sanitet. Priset delades ut i Stockholms stadshus av Kung Carl XVI Gustaf.

1990-talet

Under 90-talet fortsatte WaterAids verksamhet att växa. I slutet av 90-talet hade WaterAid programverksamhet i Nigeria, Mocambique, Zambia, Madagaskar och Malawi, och vi började också i våra program arbeta med hygienutbildningar för att maximera effekterna av förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet.

2000

I samarbete med andra lyckades WaterAid genom påverkansarbete och kampanjande få in ett mål om rent vatten i FN:s millenniemål; att antalet människor utan rent vatten skulle halveras till 2015.

2000

Efter påverkansarbete av WaterAid och andra adderades sedan sanitet till listan av millenniemål.

2002

FN erkände rent vatten som en mänsklig rättighet som en del i rätten att ha en adekvat levnadsstandard.

2003

Till 2003 expanderade WaterAid sin verksamhet ytterligare och arbetade i 15 programländerna, med extra fokus på att nå människor i världens fattigaste samhällen.

2004

2004 bildades insamlingsorganistionerna WaterAid Amerika och WaterAid Australien.

2009

2009 bildades WaterAid Sverige. Första generalsekreterare blev Per Stenbeck och som första styrelseordförande valdes Jan Eliasson.

2010

FN erkände formellt tillgång till rent vatten och sanitet som mänskliga rättigheter.

2010

2010 gick WaterAid från att vara styrt från Storbritannien till att vara en federation av medlemmar. Federationen fick namnet WaterAid international.

2011

2011 blev H.K.H. Kronprinsessan Victoria WaterAid Sveriges beskyddare.

2011

2011 pensionerade sig Per Stenbeck, och ersattes av Cecilia Chatterjee-Martinsen som generalsekreterare.

2013

2013 bildades WaterAid Japan, och den kanadensiska organisationen WaterCan/EauVive ombildades till WaterAid Kanada.

2013

2013 utsågs Jan Eliasson till vice generalsekreterare i FN vilket gjorde att han inte längre kunde sitta kvar som ordförande i WaterAid Sverige. Istället valdes Peter Örn som ny ordförande.

2014

2014 tog Christina Jutterström över ordförandeklubban från Peter Örn. Samma år hade WaterAid Sverige växt så mycket att vi kunde bli fullvärdiga medlemmar i WaterAid international.

2015

2015 presenterade WaterAid sin nya strategi, "Alla, Överallt, 2030".

2016

WaterAid Indien blev medlem i federationen WaterAid international.

2016

2016 antogs FN:s globala hållbarhetsmål, med ett mål dedikerat till universell tillgång till rent vatten och ett till sanitet.

2017

2017 lämnade Christina Jutterström ordförandeposten för WaterAid Sverige och den togs över av Tobias Krantz.

2010-talet

Under 2010-talet fortsätter WaterAid att expandera och finns nu i totalt 30 länder. 35 år efter att organisationen bildades hade WaterAid nått 25 miljoner människor med rent vatten och 24,1 miljoner med förbättrad sanitet. 2022 är antalet uppe i över 28 miljoner människor med rent vatten, nästan 29 miljoner med toaletter och många miljoner med hygien.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.