Hur jobbar WaterAid med AI?

Fotorealistiska bilder

  • Vi ber aldrig AI att utgå från verkliga bilder när vi gör AI-bilder.
  • Vi använder inte AI-bilder för att visa hur verkligheten nu ser ut i länder där vi har verksamhet. Till detta används alltid riktiga foton.
  • AI-bilder används primärt som alternativ till att anlita en fotograf i Sverige eller köpa arkivfoton, då det är kostnads- och tidseffektivt.
  • Vi använder inte AI-bilder som bygger på identifierbara människor eller specifika händelser.
  • Vi placerar inte en verklig person i en overklig kontext eller en overklig person i en verklig kontext.
  • Vi märker alla våra AI-genererade fotorealistiska bilder (policy sedan 2023-06-20).
  • Vi delar inte känslig information eller bilder med AI, bara publik information.

 

Text

  • Vi delar inte känslig information med AI.
  • WaterAid arbetar med rättighetsbaserad kommunikation, med eller utan AI.

 

Har du frågor? Maila Anna Schön, [email protected]