Integritetspolicy - GDPR

WaterAid Sverige

Din integritet är viktig för oss och vi respekterar din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige, organisationsnummer 802426-1268 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för WaterAid i Sverige. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som givare och/eller supporter hos WaterAid.

1. När personuppgifter samlas in

Närhelst du interagerar med oss, kan någon form av insamling av information ske.

När du ger oss information direkt, exempelvis när du

 • skänker en gåva eller köper en vara, oavsett betal- eller gåvokanal.
 • anmäler dig som månadsgivare via autogiro.
 • registrerar dig i vår app.
 • prenumererar på vårt nyhetsbrev eller e-postutskick.
 • beställer ett autogiroformulär eller ett inbetalningskort från oss.
 • startar en egen insamling för WaterAid.
 • kontaktar oss via e-post, post, telefon, sms, vår webbplats eller sociala medier.
 • uppgraderar eller avslutar din gåva eller ändrar dina uppgifter.
 • är kontaktperson för någon av våra samarbetspartners eller leverantörer.
 • anmäler dig som volontär, praktikant eller till andra uppdrag för WaterAid.
 • anmäler dig till ett seminarium, en utbildning eller annat evenemang som WaterAid anordnar.
 • deltar i en kampanj, skriver på en namninsamling eller ett upprop från WaterAid.
 • lämnar dina uppgifter till en representant från WaterAid på exempelvis en mässa eller ett evenemang.
 • är anställd eller har en praktikplats hos WaterAid Sverige.

När du besöker vår webbplats www.wateraid.se och tar del av våra e-postutskick, exempelvis när du

 • skapar och/eller uppdaterar dina givaruppgifter via vår hemsida.
 • besöker och gör sökningar på vår hemsida.
 • öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss, exempelvis din IP-adress.

Läs mer under rubriken "Om cookies (webbkakor)" för mer information vad som lagras på hemsidan.

När du interagerar med WaterAid via sociala medier:
Beroende på dina inställningar för sekretess på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter, kan du ge oss tillstånd att få tillgång till information, exempelvis när du

 • publicerar innehåll i sociala medier kopplat till WaterAid.
 • interagerar med WaterAid på sociala medier, t ex gillar, delar eller går med i en Facebookgrupp.
 • samlar in pengar till förmån för WaterAid via Facebook donations.

När du ger oss information indirekt eller har gett ett företag eller organisation tillåtelse att dela din information
Din information kan delas med oss när du besöker andra insamlingssidor eller lämnar dina uppgifter i samband med aktiviteter som andra organisationer eller företag anordnar och du ger ditt samtycke till att kontaktas av WaterAid. Exempelvis när du

 • startar insamling till förmån för WaterAid på den insamlingsportal WaterAid Sverige använder.
 • deltar i aktivitet eller event anordnat av ett företag eller organisation som WaterAid samarbetar med och skriver på en intresseanmälan.
 • svarar på frågor i en undersökning och ger tillåtelse till att WaterAid kontakta dig.

När vi samarbetar med andra ska det tydligt framgå om uppgifter kommer delas med WaterAid. Vi kan också köpa in information från företag som du har tillåtit att dela information, i dessa fall ansvarar WaterAid för dina uppgifter genom avtal med företaget.

När din information är tillgänglig från offentliga källor
Vi kan hämta eller köpa offentliga personuppgifter om dig från exempelvis SPAR, Skatteverket och andra myndigheter och aktörer. Inköp av uppgifter görs ofta genom företag specialiserade på information och adressregister. I dessa fall ansvarar WaterAid för dina personuppgifter genom ett avtal med företaget. Dessa inköp görs för att kunna upprätthålla god registervård samt i marknadsföringssyfte. Vi kan också utifrån ditt mobilnummer komplettera med namn och andra uppgifter.

Om WaterAids app "March for Water"

När du laddar ner och registrerar dig i vår app "March for Water" (tillgänglig på App Store och Google Play) godkänner du följande:

 • Ditt namn kan synas i topplistor i appen.
 • Om du registrerar steg med ditt företag kan ditt namn dyka upp i en topplista som alla i din företagsgrupp kan se.
 • Om du registrerar steg med en specifik grupp, till exempel för WW Viktväktarna, kan dina personuppgifter komma att delas med dem för eventuella prisutlottningar.
 • För att uppdatera dig med relevant information om kampanjen och om hur eventuella gåvor används registrerar vi dina uppgifter i vår databas.
 • Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) med den rättsliga grunden berättigat intresse.
 • Du har alltid rätt att kontakta oss för att ändra eller ta bort information.
 • Om du väljer att koppla vår app till Google fit (Android) eller Apple Health (iPhone) kommer WaterAid få ta del av stegdata (endast antal) från din hälsoapp.

För att få tillgång till dina steg från Apple Health eller Google Fit behöver vi ditt godkännande. När du går steg plockar Apple Health eller Google Fit upp dessa. För bästa upplevelse frågar vi sedan Apple Health eller Google Fit om dina steg när du öppnar appen WaterAid - March for Water samt när du navigerar i appen. Vi gör detta genom en integrering mellan vår lösning och Apple Health eller Google Fit. Stegen lagras hos oss per dag i en databas, på servrar inom EU, per användare för att kunna aggregera totala steg samt genomsnitt för idag, igår och totalt per grupp, undergrupp och individ. Dina steg syns sedan i appen för alla som är med i samma grupp och undergrupp som dig i de individuella rankinglistorna samt den globala om du är en av de 100 bästa personerna som har gått flest steg idag (just nu), igår och totalt.

2. Vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in

Vilken typ och mängd information vi samlar in samt hur vi använder den beror på i vilket syfte du ger oss den.

Följande uppgifter kan komma att samlas in:

 • namn.
 • kontaktuppgifter (fullständig adress, e-postadress och telefonnummer).
 • personnummer.
 • bank- och/ eller kreditkortsinformation (när du skänker en gåva).
 • IP-nummer.

För att kunna säkerställa att vår kommunikation är så relevant och aktuell som möjligt för dig spar vi information i form av givarhistorik. I vissa fall kompletterar vi även den information vi har genom inköp av uppgifter om vår givargrupp, dessa uppgifter används dock inte på individnivå.

Vid besök på hemsidan sparas trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket.

Om cookies (webbkakor)
När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och e-postadress.

Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies, eller välj vilka cookies vi får lagra när du godkänner vår cookiepolicy första gången. Du kan ändra dina inställningar när som helst. 

Här kan du läsa mer om cookies.
 

3. Hur vi använder din personliga information

WaterAid Sverige samlar in gåvor från privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser och fonder. Vi behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstidpunkten.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna

 • informera om vårt arbete och vår verksamhet.
 • administrera och tacka för din gåva samt för att kommunicera med dig som givare om vår verksamhet och hur insamlade medel används.
 • öka intäkterna till WaterAid genom att olika typer av insamlingsaktiviteter i syfte att samla in pengar och/ eller värva månadsgivare. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara att via brev eller digitala medier, annonsering, telefonsamtal eller genom direkta möten på offentliga platser och/eller i ditt hem fråga om att bli autogirogivare, be om nya eller extra gåvor, fråga om höjning av gåvobelopp eller genomföra marknadsundersökningar.
 • skicka ut gåvobevis, diplom, minnesgåvobevis och liknande.
 • möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 • kunna upprätthålla god kvalitet i vårt givarregister.
 • kontakta dig om du har identifierats som kontaktperson för en organisation, till exempel ett företag, en skola, en förening etc.
 • kunna ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs på en övergripande nivå utan att identifiera enskilda personer.
 • kunna analysera samt utföra segmentering och profilering av givargrupper, för att utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp.
 • genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss.
 • uppfylla lagkrav exempelvis gällande arkivering av avtal (Bokföringslagen).
 • kunna skicka ut viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.

Hur vi skyddar din information och vem som har tillgång till den

Vi är måna om säkerheten för din personliga information och vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda den. Vi ser exempelvis till att tekniska kontroller finns på plats för att skydda dina personuppgifter. Till exempel använder vi krypteringsteknologi på våra webbplatser och utför regelbundna säkerhetskontroller i vårt nätverk.

Endast behörig personal (till exempel WaterAid-personal eller leverantörer) har tillgång till din information. Vi tillser att behöriga personer är lämpligt utbildade för att hantera dina uppgifter.

Trots alla försiktighetsåtgärder kan ingen dataöverföring via internet garanteras vara 100% säker. Så, samtidigt som vi strävar efter att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för all information du delger oss online, utan du måste vara medveten om att det alltid finns en risk för intrång. Alla kortdetaljer som registreras på vår hemsida skickas säkert till våra betalningsleverantörer som uppfyller obligatoriska säkerhetsstandards för betalkortsbranschen.

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom WaterAid saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. WaterAid ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar personuppgifter till WaterAid registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt behandlas för angivna ändamål.
Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling hänvisar WaterAid till någon av följande rättsliga grunder: uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke.

Vid samtliga insamlings- och informationsaktiviteter används den rättsliga grunden berättigat intresse, enligt bedömningen att det är okej att använda dina personuppgifter då vår strävan att engagera fler för att alla människor, överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien, väger tyngre och kan anses motivera att vi använder dina uppgifter. Vi tror att det också finns ett intresse från dig både som givare och potentiell givare att få uppföljning om vår verksamhet samt hur din gåva används/kommer att användas. För exempelvis månadsgivande, köp i gåvoshoppen eller när en gåva skänks gäller även den rättsliga grunden uppfyllande av avtal.

Samtycke används i aktiviteter där du som givare/supporter eller potentiell givare/supporter aktivt svarar ja på om du vill ha vidare kontakt med WaterAid. Det kan exempelvis gälla vid prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Rättslig förpliktelse används i sådana fall då andra lagar än Dataskyddsförordningen styr hanteringen, exempelvis då bokföringslagen reglerar arkivering av avtal.

Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vilket innebär att dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella och nödvändiga för det ändamål de samlats in för.

 • När du skänker en gåva till WaterAid sparas dina uppgifter i upp till 36 månader efter att du skänkt din sista gåva.
 • Om du är månadsgivare till WaterAid sparas dina uppgifter så länge avtalet är giltigt. Vid avslut sparar vi dina uppgifter i 36 månader efter senaste gåvan. Efter detta avidentifieras dina uppgifter i databasen. Autogiroavtalet sparas dock i enlighet med bokföringslagen i 7 år.
 • Personer som skänkt en minnesgåva sparas under 6 månader för att kunna garantera god givarservice.
 • Vid köp av adresslistor från externa källor med adresser till potentiella givare raderas dessa adresser efter tre månader ur vår databas såvida inte personerna inte väljer att skänka en gåva.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder externa leverantörer som samlar in och/eller behandlar personuppgifter åt oss. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution, tryck eller andra tjänster. Exempel på externa parter som vi delar information till är tryckerier, telemarketingbyråer, DM-byråer och undersökningsföretag. Inför samarbete genomförs noggranna kontroller för att leverantören ska uppfylla relevanta bestämmelser och lagstiftning. Ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas alltid, vilket ställer krav på dataskydd och syftar till att ge maximalt skydd för dina personuppgifter.

WaterAid Sverige förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer och samarbetar endast med leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

WaterAid är en internationell federation med en gemensam internationell hemsida (www.wateraid.org). Denna sida är fysiskt placerad i Storbritannien under ansvar av WaterAid UK, vilket innebär att viss överföring av personuppgifter via hemsidan går via WaterAid UK. Detta gäller även mailserver för WaterAid Sverige. Alla uppgifter överförs i enlighet med lagstiftningen om dataskydd. Ett avtal finns mellan WaterAid Sverige och WaterAid UK som reglerar dessa överföringar.

WaterAid kan i vissa fall, enligt lag vara skyldiga att dela data i enlighet med relevant lagstiftning och krav vid brottsbekämpning.

Dina rättigheter

Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter, bland annat möjligheten att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. WaterAid har ansvaret för hanteringen av dina uppgifter och ska på eget eller givarens initiativ tillse att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Du kan också, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från WaterAid Sverige. Om vi mottar en skriftlig begäran, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

När vi köpt din adress från extern källa, har du rätt att veta adresskälla.

Givetvis kan du alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev eller telefonsamtal. Du kan själv avbryta e-postutskick från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det e-postmeddelande du mottagit från oss. Notera att även om du spärrar dig för en viss typ av aktivitet i vårt register kan vi ändå komma att kontakta dig med viktig information, som t ex ändrade eller uppdaterade villkor, information om avtal eller lagändringar.

Våra kontaktuppgifter hittar du nedan under rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss, kontakta oss gärna direkt alternativt hör av dig till Integritetsskyddsmyndigheten: [email protected]. Du ska ha kontroll över hur vi använder din information och du har rätt att be oss sluta behandla den, vilket vi då gör. Under vissa omständigheter kan vi utifrån andra lagar som exempelvis bokföringslagen dock vara skyldiga att behålla dina personuppgifter för revisionsändamål.

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos WaterAid

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i WaterAid när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom WaterAid och av personer som arbetar med rekrytering. WaterAid är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Har du generella frågor om WaterAids rekryteringsprocesser kan du vända dig till Ekonomi- och administrationschef [email protected].
Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är WaterAids berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att raderas.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i WaterAids rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till [email protected]. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Denna policy kan komma att ändras. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna policy, publicerar vi dem tydligt på vår hemsida eller kontaktar dig direkt med mer information.

Så kontaktar du oss

Vill du veta mer om vår integritetspolicy eller har frågor så är du varmt välkommen att kontakta givarservice.

E-post: [email protected]
Telefon: 08-677 30 70 (vardagar 9.00-12.00)

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-25.
Senast uppdaterad: 2023-02-28.