Vatten, sanitet och hygien är grundläggande för fattigdomsbekämpning, klimatanpassning, kvinnors rättigheter, barns utbildning, människors hälsa, länders ekonomi och all utveckling.

 människor saknar tillgång till rent vatten.

Det är nästan var tionde person av världens befolkning.

 människor har inte tillgång till någon toalett.

Det är nästan en femtedel av världens befolkning.

barn under fem dör varje år av diarrésjukdomar som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Det är nästan 750 barn varje dag.

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien är grundläggande för alla människor och alla samhällen. Utan hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien (ofta förkortat WASH) kan inte samhällen utvecklas, barn gå i skolan, kvinnor föda barn i en trygg miljö eller fattigdom bekämpas. Trots det saknar 703 miljoner människor tillgång till rent vatten. 1,5 miljarder människor saknar också grundläggande sanitet, vilket betyder att deras avföring inte tas om hand på ett säkert sätt. Avgörande för bra sanitet är att människor har tillgång till toaletter, och att bakterier från avföringen inte sprids via exempelvis vatten, mat, flugor eller smutsiga händer.

Konsekvenserna av brist på rent vatten, sanitet och hygien är fruktansvärda. Varje dag dör nästan 750 barn av sjukdomar som orsakats av brist på rent vatten och toaletter. Den näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem år är diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Kunskap om hygien och möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål är avgörande för att förbättringar inom vatten, sanitet, hälsa och sjukvård ska vara hållbara. I samhällen där hygienen brister sprids sjukdomar snabbt mellan människor. En så enkel sak som att tvätta händerna med tvål och vatten kan därför rädda många liv. För förbättrad hygien krävs både kunskap om hygien och praktisk utrustning som rent vatten, tvål, handfat, och tvättmöjligheter.

En karta som visar var WaterAid arbetar.

WaterAid finns i 30 länder, och vi arbetar tillsammans för att nå miljoner människor varje år med rent vatten, toaletter och hygien.

Tillgång till vatten, sanitet och hygien är avgörande

för att samhällen ska kunna genomföra förbättringar inom utbildning, sjukvård, hälsa, kvinnors rättigheter och möjlighet till klimatanpassning. Därför måste satsningar på vatten, sanitet och hygien vara en prioriterad fråga för allt utvecklingsarbete.

Att ha en vattenpump skulle innebära att ha tillräckligt med tid att bruka jorden. Det skulle innebära en förändring för våra barns framtid. De skulle leva ett liv i frihet eftersom att de skulle kunna gå i skolan.
Mary, 22 år, Malawi

Att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till god hygien borde vara en självklarhet. Tack vare människor som du går utvecklingen framåt. Vi är långt från färdiga men tillsammans kan vi nå långsiktig, hållbar förändring.

Tillsammans kan vi nå alla, överallt.

För till exempel Fatima, Lourdes och Amelia i Östtimor innebär det att kunna dricka vattnet i kranen utan att behöva oroa sig för dödliga sjukdomar.

wateraid-flickor-osttimor
Image: WaterAid/Tom Greenwood

En fungerande toalett innebär en chans för barn som till exempel Henitsoa på Madagaskar att kunna fortsätta gå i skolan och förverkliga sina framtidsmål och drömmar.

wateraid-toalett-madagaskar
Image: WaterAid/Ernest Randriarimalala

Hur gör man effekten av rent vatten och toaletter långsiktig? Svaret är hygienutbildning och att sprida vad man lärt sig vidare, som till exempel Anil från Pakistan gör.

wateraid-tippy-tap-pakistan
Image: WaterAid/Mustafah Abdulaziz

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.