MARCH FOR WATER ÄR SLUT FÖR I ÅR!

Wow, vad vi gick – vi nådde inte riktigt hela vägen fram, men det var nära!

Totalt var vi 3 114 personer som gick i årets March for Water och vi var så nära målet: hela 616 933 812 steg gick vi tillsammans. Trots att vi var så många som kämpade så lyckades vi tyvärr inte nå 703 miljoner steg. Kanske kan det skapa en större förståelse för hur många människor som faktiskt saknar rent vatten? Så låt oss fortsätta kämpa.

"Jag är så glad att så många valde att engagera sig i March for Water i år. Det säger något om vilken stark vilja det finns att nå vårt mål: att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Det är möjligt. Ett varmt tack för att ni var med oss. Vi hoppas att ni är med oss även nästa år", hälsar WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter.

Och stegen är ju inte allt! Vi är oerhört glada över alla generösa donationer som har kommit in under March for Water: totalt 664 547 kronor som kan räcka till upp till 9 359 kranar. Tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans!

Tack till alla företag, kommuner och kommunala bolag för deras engagemang under March for Water. Ni har promenerat, anordnat event, provat bära vattendunkar och hjälpt oss sprida kunskap i era sociala kanaler. Ett stort tack till: Xylem, Nilörn, Gant, Aveki, Alnarp cleanwater, Savtec, Uniwater, Envidan, Swedish Hydro Solutions, Hässleholm kommun, Hässleholm Miljö , Hässlehem , Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) , Hässleholms Fibernät , Tranås kommun, Uppsala Vatten och Avfall, MittSverige Vatten & Avfall, Gästrike Vatten, Vakin, Trollhättan Energi, Svenskt Vatten, Future Solutions och Tekniska verken i Linköping. Det är ni som gör March for Water!

RESULTAT FÖRETAG

Grupp                                           Deltagare        Totala steg     Steg/pers
Aveki                                              32                       9295650          290489
Xylem                                             544                    134439739       247131
Uniwater                                       109                     26464630        242794
Redmind                                       12                       2888343          240695
Envidan                                         34                       8134630          239253
Savtec                                           14                        3346189          239013
Swedish Hydro 
Solutions                                      12                       2791590          232632
GANT                                            145                     32236437        222320
NILÖRN                                        112                     22811324        203672
Alnarp Cleanwater                    14                        2577758          184125

 

Läs mer om hur det gick för kommuner och kommunala bolag

 

VAD HANDLAR MARCH FOR WATER OM?

I mars varje år genom­för Wa­t­erAid kam­pan­jen March for Wa­ter där vi en­gagerar före­tag, kommuner, skolor och privatper­soner. Tillsammans uppmärksammar vi de konsekvenser vattenkriser får för flickor och kvinnor världen över genom att gå för rent vat­ten. 

I 7 av 10 hushåll som sak­nar vat­ten är det flick­ors och kvin­nors uppgift att hämta vat­ten till famil­jen. 

Den dagliga bör­dan av att bära vat­ten leder till att kvin­nor inte har tid att ar­beta och flickor mis­sar vik­tig tid i skolan eller tvin­gas hoppa av helt. Risken för att fastna i lång­varig fattigdom är stor.

Det måste vi än­dra på! 

Våra partners i
March for Water 2024

Logotyp för Xylem, Nilörn, Aveki, GANT, Alnarp, Uniwater, Envidan Swedish Hydro Solutions och Savtec.

Future Solutions

 

Logotyp för kampanjen March for water.

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till [email protected] så hjälper vi er.

Engagera ditt företag i March for Water 2025

_DPD9586

Huvudsponsor

200 000 kr 

(ex. moms)

Kan räcka till att borra och stötta upp drygt 50 meter brunnshål.  

I March for Water-paketet in­går:
- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial: en text och tre bilder 
- Synlighet i March for Water-appen 
- Synlighet i WaterAids nyhetsbrev
- Synlighet i WaterAids sociala medier vid tre tillfällen
- Diplom
- Tackfilm
- Inspirationsföreläsning av WaterAid

032_AM_Bhagalpur_Halma_AM_Ind

Sponsor

100 000 kr

(ex. moms)

Kan räcka till att utbilda drygt 200 kvinnor i vattenförsörjningshantering.  

I March for Water-paketet ingår:

- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial - en text och två bilder
- Synlighet i March for Water-appen
- Synlighet i WaterAids nyhetsbrev
- Synlighet i WaterAids sociala medier vid två tillfällen
- Diplom
- Tackfilm
- Tips medarbetarengagemang

IMG_3113

Supporter

50 000 kr

(ex. moms)

Kan räcka till att installera vattensystem på fem skolor.  

I March for Water-paketet ingår:

- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial - en text och två bilder
- Synlighet i March for Water-appen
- Synlighet i WaterAids nyhetsbrev
- Diplom
- Tackfilm
- Tips medarbetarengagemang

034_AM_Bhagalpur_Halma_AM_Ind

Supporter

25 000 kr

(ex. moms)

Kan räcka till 10 000-liters vattentankar i sex samhällen.   

I March for Water-paketet ingår:

- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial - en text och två bilder
- Synlighet i March for Water-appen

En rolig och hälsosam aktivitet

Alla steg som ni tar un­der mars reg­istr­eras i vår ste­gräk­nar-app som upp­märk­sam­mar hur vik­tigt rent vat­ten är för kvin­nors rät­tigheter. 

Ert en­gage­mang hjälper oss att upp­märk­samma den här livsvik­tiga frå­gan, och de gåvor som WaterAid får in un­der March for Wa­ter kom­mer att nå områden med rent vatten vilket bidrar till en mer jäm­ställd värld.

Un­der förra årets kam­panj reg­istr­er­ades nästan 650 miljoner steg. I år vill vi gå ännu län­gre: 703 miljoner steg, lika många som människor som saknar tillgång till rent vatten idag. 

Reg­istr­era era steg enkelt i vår app "Wa­t­erAid – March for Wa­ter" – finns till både iPhone och Android. Kontakta oss för att köpa ett supporterpaket och lägga upp ert företag eller er organisation i appen och låt medar­be­tarna samla steg till­sam­mans! Kanske vill ni ut­mana ett an­nat före­tag – vilka kom­mer längst?

 

Kommun eller kommunalt bolag? Gå till kommunutmaningen!

 

Statistik och fakta

  • 703 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är ungefär en av tio av världens befolkning.

  • Kvinnor och flickor är ansvariga för att hämta vatten i 7 av 10 hushåll som saknar vatten i hemmet.

  • Om alla kvinnor och flickor hade rent vatten hemma skulle det frigöra 77 miljoner arbetsdagar för kvinnor varje år.

  • Att investera i säker tillgång till rent vatten, toaletter och hygien skapar upp till 21 gånger mer värde än det kostar.

Vad säga våra partners?

“GANT föddes där Amerika möter Atlanten och vatten är därför centralt till vårt engagemang för att skapa en hållbar framtid. På GANT har vi också ett starkt engagemang i att förespråka en hälsosam livsstil för våra anställda. March for Water kombinerar de två målen till en väldigt konkret handling.“

/Jessica Cederberg Wodmar, Global Sustainability & Innovation Director på GANT