WaterAids ambassadörer och beskyddare hjälper oss nå fler

Våra ambassadörer är viktiga för oss, de hjälper oss att nå ut och sprida vårt budskap. Våra ambassadörer bidrar till att ta oss närmare vår vision om en värld där alla har tillgång till det vi ofta tar för givet, rent vatten, en toalett och hygien.

wateraid-sofia-helin-kambodja-mote
Image: WaterAid/Jason Tanner
Kronprinsessan Victoria står i en park och har en gul dunk som det står WaterAid på i famnen.
Image: WaterAid/Rebecka Ekholm

H.K.H. Kronprinsessan Victoria, beskyddare

Sedan augusti 2011 är H.K.H. Kronprinsessan Victoria beskyddare för WaterAid. Utöver beskyddarskapet för WaterAid har Kronprinsessan också visat stort engagemang för vattenfrågor i andra sammanhang.

I sin roll som beskyddare har Kronprinsessan Victoria deltagit vid flera olika evenemang arrangerade av WaterAid, och hon har också besökt WaterAids arbete i Tanzania och Bangladesh.

Jan Eliasson

Jan Eliasson, global ambassadör

Jan Eliasson var mellan 2009 – 2012 ordförande för WaterAid Sverige. 2012 valdes Jan Eliasson till FN:s vice generalsekreterare, ett uppdrag han hade fram till slutet av 2016.

Efter avslutat uppdrag för FN har Jan Eliasson valt att återigen engagera sig för WaterAid, nu som global ambassadör. I denna roll stöttar Jan WaterAids arbete för en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Sofia Helin.

Sofia Helin, ambassadör

Skådespelerskan Sofia Helin är sedan 2015 ambassadör för WaterAid. Som ambassadör lyfter hon i olika sammanhang WaterAids livsviktiga arbete för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Sofia Helin är ständigt aktuell. Vi känner igen henne från succéer som Bron, Atlantic Crossing, Heder och Lust. Tidigare har hon medverkat i flera storfilmer.

”Utan vatten kan ingen överleva, och utan toaletter kan jämställdhet aldrig uppnås,” säger Sofia Helin själv om varför hon engagerar sig för just WaterAid.

I januari 2018 besökte Sofia Helin WaterAids arbete i Kambodja. Under besöker träffade hon både människor som fortfarande lever utan rent vatten, och samhällen som med WaterAids hjälp nyligen har fått rent vatten och toaletter.

Peter Jöback

Peter Jöback, ambassadör

Artisten Peter Jöback är ambassadör för WaterAid Sverige.

I sin roll kommer han att bidra till ökad medvetenhet kring WaterAids frågor och till att fler människor får tillgång till rent vatten och toaletter.

Peter har ägnat 40 av sina 50 år i musikens tjänst. Han är en av våra största stjärnor på scen och skiva med miljonsäljande, genreöverskridande album och internationellt firad på Broadway i New York och West End i London. Nu har han bestämt sig för att engagera sig för WaterAids arbete med att se till att alla människor överallt får tillgång till rent vatten och toaletter.  

"Jag har i många år tänkt att jag vill använda min röst för något som gör verklig skillnad för människor. I Sverige är det självklart att ha rent vatten direkt i kranen och något vi kanske inte ens reflekterar över. Men så ser det inte ut överallt, trots att rent vatten är en förutsättning för alla människors överlevnad. Därför känns det väldigt fint att jag numera kan presentera mig som ambassadör för WaterAid", säger Peter Jöback.

Robin Quaison

Robin Quaison, ambassadör

Fotbollsstjärnan Robin Quaison är ambassadör för WaterAid Sverige från 2023. Robin kommer att vid sidan av sin fotbollskarriär uppmärksamma WaterAids frågor och på så sätt inspirera fler att engagera sig för att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Robin inledde sin fotbollskarriär i AIK 2011. Karriären tog honom från Stockholm till Palermo och Mainz och idag spelar Robin i Al-Ettifaq. Sedan 2013 är han med i det svenska landslaget.

Med en förälder med rötter i Sverige och den andra i Ghana, är Robin medveten om vilka skillnader tillgång till rent vatten skapar.

”Tillgången till rent vatten är för mig och många andra en självklarhet – rent vatten att dricka, rent vatten att duscha i och en toalett. Det är saker som bör vara självklara för alla, oavsett var i världen man befinner sig. Det som är en grundläggande mänsklig rättighet bör inte vara en brist för någon. För mig är det därför viktigt att arbeta för förändring i samhällen som saknar det”, säger Robin.

Genom sitt starka engagemang kommer Robin att hjälpa till att öka medvetenheten om WaterAids arbete runt om i världen för att tillhandahålla rent vatten, toaletter och hygien i de samhällen som saknar det.

”Det är en stor ära för mig att få vara ambassadör för WaterAid. Tillsammans ska vi arbeta mot visionen om en värld där alla har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien”, säger Robin.

MISS MOLLY

Molly "MISS MOLLY" Rosenström, ambassadör

Molly Rosenström föd­des i Hels­ing­fors och bör­jade tidigt med musik. Som 6-åring gjorde hon sin första stu­dioin­spel­ning, tv-de­buter­ade som 11-åring och när hon var 13 år vann hon tv-tävlin­gen ”The Voice kids” i hem­lan­det Fin­land. Det re­sul­ter­ade i skivkon­trakt och kort därefter spelade hon in sin första skiva.  

 

Idag bor MISS MOLLY i Stockholm och skriver både musik åt sig själv och andra artister. Hon har nått stora framgångar som låtskrivare i både Sydkorea och Japan. De senaste åren har hon skrivit sånger åt flera av Asiens största artister, bland andra ITZY, La Poem, iScream, Mori Calliope, WHEE IN och NiziU. Som låtskrivare har hon över hundra miljoner streams och hennes låtar har både toppat den japanska och den koreanska Billboardlistan.

Molly Rosenström brin­ner för frå­gor som rör jäm­ställd­het och är tack­sam för det nya up­p­draget:  

 

"Jag har alltid varit en­gagerad i frå­gor om alla män­niskors lika värde och möj­ligheter, och utan rent vat­ten går det inte att up­pnå jäm­ställd­het. Här i Nor­den är rin­nande vat­ten nå­got vi inte ens tänker på för det är en självk­larhet som vi tar för givet och det är lätt att glömma att 1/​10 av jor­dens be­folkn­ing inte har det. Alla har rätt till rent vat­ten! Jag är tack­sam för att få vara am­bas­sadör för Wa­t­erAid och kunna stötta de­ras livsvik­tiga ar­bete", säger Molly Rosenström. 

 

Mustafa Mohamed

Mustafa ”Musse” Mohamed, ambassadör

Långdistanslöparen Mustafa ”Musse” Mohamed är ambassadör för WaterAid Sverige från 2023.

Mustafa föd­des i So­ma­lia och bodde där tills han var elva år. Därefter flyttade han till Sverige och Ly­sekil på västkusten. Han vis­ste tidigt att han ville syssla med idrott och spelade bland an­nat fot­boll in­nan han bestämde sig för att satsa på löp­nin­gen. Han är en av de bästa långdis­tanslö­parna i Sverige och har varit det i drygt två de­cen­nier. I rollen som ambassadör kommer Musse att uppmärksamma WaterAids frågor i olika sammanhang.

Mustafa har rest my­cket då han delt­agit i idrottstävlin­gar run­tom i världen, och själv sett hur van­ligt det är att män­niskor sak­nar både dricks­vat­ten och näringsrik mat.

"Det är svårt att bryta spi­raler av fat­tig­dom", konstaterar han. "Om föräl­drarna inte fått möj­lighet till ut­bild­ning eller kan jobba är det lätt att bar­nen ham­nar i samma sit­u­a­tion. Många måste ju till ex­em­pel lägga tid på att gå långa sträckor och hämta vat­ten i stäl­let för att gå i skolan, för att famil­jen lever i fat­tig­dom och inte klarar sig an­nars."

En man i WaterAid-t-shirt tittar in i kameran och ler.

Per Kasperi, ambassadör

Idrottsprofilen Per Kasperi började spela hockey som 6-åring och förespråkar rörelseglädje för alla. Han har en ryggmärgsskada sedan födseln, men den har inte stoppat honom från ett aktivt liv. 

Jag hoppas att sprida engagemang och kunskap kring WaterAids frågor och genom mina egna erfarenheter kunna stötta andra”, säger Per Kasperi.

Per Kasperi deltog i Paralympics 2010 i Vancouver, 2014 i Sochi och i Pyeongchang 2018 med det svenska paraishockeylaget. Idag arbetar han som personlig tränare på Friskis och Svettis och är dessutom ambassadör för Generation Pep. En av hans hjärtefrågor är inkludering. 

Jag vill på riktigt – på riktigt – göra skillnad för människor som lever utan tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Och med min livshistoria och min kunskap tror jag att jag kan det. Det är ofattbart att hela 703 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, när det är en mänsklig rättighet. Jag har det på så många vis lätt, och tur att bo i Sverige där mångas utrymmen är anpassade för personer funktionsvariationer. Men jag hoppas kunna stötta WaterAids inkluderingsarbete så att människor med funktionsvariationer i andra länder också har tillgång till vatten, anpassade toaletter och hygien”, säger Per Kasperi.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.