Det är våra medarbetares och partners insatser, engagemang och kunskaper som driver all vår verksamhet.

WaterAid arbetar alltid tillsammans med lokala partners i samhällen där vi har verksamhet. Lokalbefolkningen och lokala organisationer vet ofta bäst var behovet är som störst, och hur insatserna behöver genomföras för att vara hållbara och långsiktiga. En stor del av arbetet handlar därför om att stärka lokalsamhällets kapacitet. Det innebär att se till så att lokalbefolkningen har kunskapen och resurserna att själva kunna förbättra sin situation. Exempel på hur den lokala kapaciteten kan stärkas är organiserande och utbildande av kvinnokooperativ, information om mens för flickor och pojkar, och utbildning om vilka rättigheter befolkningen har.

Våra insatser syftar till att nå de mest utsatta och marginaliserade människorna, vilket i många fall handlar om kvinnor, barn och personer med funktionshinder. Dessa grupper påverkas också extra hårt av brist på rent vatten, sanitet och hygien. Därför har våra insatser ofta ett fokus på kvinnor och barn, samt att personer med funktionshinder ska kunna använda de toaletter och vattenpumpar som byggs.

Förutom rent praktiska insatser arbetar WaterAid också med utbildning och beteendeförändring. Bäst görs det genom utbildning av nyckelpersoner som sedan kan sprida vidare kunskapen i samhället. Detta har framgångsrikt genomförts genom så kallade WASH-klubbar, där skolelever får utbildning om vikten av toaletter och hygien. Eleverna sprider sedan kunskapen vidare till andra skolelever och sin familj. Utbildning och beteendeförändring är också avgörande för att bryta tabun kring mens, tabun som påverkar flickors möjlighet till utbildning och kvinnors chans till arbete och medverkan i samhället.

WaterAid jobbar också med att öka staters och lokala myndigheters kapacitet att kunna förbättra tillgången till rent vatten och toaletter. Det innebär bland annat att påvisa problem, se till så att de mest utsatta människorna nås av insatser, och försäkra att rätt kunskap finns både nationellt och lokalt. Att stärka myndigheters kapacitet är oerhört viktigt för att insatserna ska vara hållbara, eftersom det är myndigheternas ansvar att långsiktigt tillgodose människors behov av rent vatten, toaletter och hygien.​​​​​​

 

Sofia har rent vatten

Sofia, 8 år, har nu rent vatten att dricka i sin hemby Grotu, i Manufahidistriktet i Östtimor. Tidigare fanns ingen brunn i byn, och invånarna uträttade också sina behov utomhus. Nu finns rent vatten och latriner alla kan använda.

Thumbnail
Image: WaterAid/Tom Greenwood

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.