WaterAid anser att stater och regeringar har det yttersta ansvaret för att människor får tillgång till vatten, sanitet och hygien, och bara genom att myndigheter tar sitt ansvar kan alla människor nås.

Därför arbetar WaterAid tillsammans med länder och regeringar för att utveckla strategier, finansiella system och tekniska lösningar som syftar till att nå alla invånare med rent vatten, sanitet och hygien.

WaterAid Sverige arbetar för att Sveriges regering och svenska myndigheter ska ta ett större ansvar för att alla människor överallt ska få rent vatten och sanitet. Vi anser att vatten, sanitet och hygien för de allra fattigaste ska vara prioriterat inom svensk utrikespolitik och i det svenska utvecklingssamarbetet, och särskilt inom hälso-, klimat-, och jämställdhetspolitiken. 

Hur påverkar vi?
Policy

Att påverka den politik som regeringar och andra institutioner för är ett effektivt sätt att se till att miljontals människor får tillgång till rent vatten och sanitet.

Vi arbetar med våra partners för att ta fram underlag och information som vi presenterar för beslutsfattare lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar också för att mer ska satsas på vatten, sanitet och hygien eftersom detta är grundläggande för all utveckling.

Påverkan: opinion och kampanj

Vi kan inte förändra situationen på egen hand. Genom att sammanföra så många röster som möjligt – lokalsamhällen, supportrar, organisationer i det civila samhället, företag och lokala tjänsteleverantörer – har vi en större chans att förändra världen till det bättre.

Tillsammans ser vi till att vatten- och sanitetskrisen hålls högt upp på den politiska dagordningen.

A holistic approach to menstrual health through access to WASH

Läs WaterAids policybrief, i samarbete med Karolinska Institutet (på engelska)

Satsningar på vatten, sanitet och hygien behöver därför vara en prioriterad fråga i Sveriges utrikespolitik och inom det internationella utvecklingssamarbetet.

Policyrapport om hur vi tillsammans kan lösa vatten-, sanitets- och hygienkrisen

Läs mer om rapporten här

Vår organisation

WaterAid Sverige är en insamlingsstiftelse med en engagerad styrelse och ledning. Vi är medlemmar i federationen WaterAid international.

Vår årsberättelse

Våra årsberättelser ger en inblick i hur WaterAid Sverige arbetar för att vi tillsammans ska nå alla, överallt, med rent vatten, sanitet och hygien till 2030.

Vår programverksamhet

Utöver vårt policy och påverkansarbete jobbar vi också med konkret programverksamhet i flertalet av de länder där vi är verksamma.

Hur påverkar vi världens makthavare?

Att få regeringar och andra beslutsfattare att ändra på policyer kring rent vatten och toaletter är ett effektivt sätt att nå miljontals fler människor. Våra policyteam världen över arbetar med våra partners för att få beslutsfattare att lyssna.

En filmbild med ett demonstrationståg.
Image: WaterAid

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.