Ny rapport från WaterAid

Investeringar i rent vatten, sanitet och hygien ger 21 gånger tillbaka ekonomiskt. Miljarder kan frigöras om regeringar, biståndsgivare och företag satsar på universell tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det visar WaterAids och Vivid Economics rapport ”Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery”.  

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta för att nå de globala målen för hållbar utveckling, och varför rent vatten är en så bra investering?

En rad kvinnor med munskydd står vid ett långt handfat och tvättar händerna.
Image: WaterAid/HSBC/DRIK/Parvez Ahmad

Ny rapport från WaterAid

Investeringar i rent vatten, sanitet och hygien ger 21 gånger tillbaka ekonomiskt. Miljarder kan frigöras om regeringar, biståndsgivare och företag satsar på universell tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det visar WaterAids och Vivid Economics rapport ”Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery”.  

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta för att nå de globala målen för hållbar utveckling, och varför rent vatten är en så bra investering?


2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara vägledande för världens utvecklingsarbete. Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030.

Illustration av Globala målen.

Mål 6 är dock inte bara ett eget mål i sig självt utan också avgörande för att uppnå flera av de andra målen. Exempelvis kan målen om

  • fattigdom (mål 1),
  • hunger (mål 2),
  • hälsa (mål 3),
  • utbildning (mål 4),
  • jämställdhet (mål 5),
  • anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • hållbara städer och samhällen (mål 11)
  • hållbar produktion och konsumtion (mål 12)
  • bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och
  • genomförande och globalt partnerskap (mål 17)

aldrig nås utan att också målet om vatten och sanitet uppnås.

 

Illustration som visar mål 6 som grunden för att kunna nå alla andra hållbarhetsmål.
Image: UNESCO
Jan Eliasson.
"Vatten kan antingen vara en fredsfaktor eller en konfliktsfaktor."
Jan Eliasson, ambassadör WaterAid

Vill ditt företag bidra till att mål 6 uppnås?

 

I rapporten "Water and resilient business" kan ni läsa om hur ert företag kan arbeta med de globala målen.
(På engelska)

Läs nu >

Det är världens regeringar som har det övergripande ansvaret för att de globala målen uppnås, men det slås också fast att alla har ett ansvar för att detta ska ske, och att företag har en nyckelroll för att göra det möjligt. 

De senaste decennierna har världen tagit stora steg framåt när det kommer till vatten. Sedan år 2000 har över 2 miljarder människor fått tillgång till rent vatten, en otrolig bedrift. Men fortfarande saknar 703 miljoner människor rent vatten och i nuvarande takt kommer alla människor överallt inte ha rent vatten till 2030. Därför hoppas vi att fler vill engagera sig för denna grundläggande fråga.

Att investera i rent vatten, sanitet och hygien är att investera i en hållbar värld och därmed i hållbart företagande. Dessutom är det en bra affär. Varje krona som investeras i rent vatten och sanitet ger i snitt fyra kronor tillbaka till samhället i ökad produktivitet och förbättrad hälsa.

 

Hållbarhetsrapport

2016 antogs en ny lag som innebär att större företags årsredovisningar måste innehålla en hållbarhetsrapport. Detta gäller företag som har mer än 250 anställda, över 175 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Vid partnerskap med WaterAid kan vi ge förslag på text till er hållbarhetsredovisning där vi rapporterar om hur vårt och ert samarbete bidrar till målen i Agenda 2030.