2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara vägledande för världens utvecklingsarbete. Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030.

Mål 6 är dock inte bara ett eget mål i sig självt utan också avgörande för att uppnå flera av de andra målen. Exempelvis kan målen om

  • fattigdom (mål 1),
  • hunger (mål 2),
  • hälsa (mål 3),
  • utbildning (mål 4),
  • jämställdhet (mål 5),
  • anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och
  • hållbar produktion och konsumtion (mål 12)

aldrig nås utan att också målet om vatten och sanitet uppnås.

 

Illustration av Globala målen.

Det är världens regeringar som har det övergripande ansvaret för att målen uppnås, men det slås också fast att alla har ett ansvar för att målen uppnås, och att företag har en nyckelroll för att göra det möjligt. 

De senaste decennierna har världen tagit stora steg framåt när det kommer till vatten. Sedan 1990 har 2,6 miljarder människor fått tillgång till rent vatten, en otrolig bedrift. Tyvärr saknar fortfarande 785 miljoner människor rent vatten och i nuvarande takt kommer alla människor överallt inte ha rent vatten till 2030. Därför hoppas vi att fler vill engagera sig för denna grundläggande fråga.

Att investera i rent vatten, sanitet och hygien är att investera i en hållbar värld och därmed i hållbart företagande. Dessutom är det en bra affär. Varje krona som investeras i rent vatten och sanitet ger i snitt fyra kronor tillbaka till samhället i ökad produktivitet och förbättrad hälsa.

 

 

Hållbarhetsrapport

2016 antogs en ny lag som innebär att större företags årsredovisningar måste innehålla en hållbarhetsrapport. Detta gäller företag som har mer än 250 anställda, över 175 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Vid partnerskap med WaterAid kan vi ge förslag på text till er hållbarhetsredovisning där vi rapporterar om hur vårt och ert samarbete bidrar till målen i Agenda 2030. 

Thumbnail
Rent vatten är avgörande för så många områden. Det är avgörande för att minska fattigdomen, öka jämställdheten, reducera barnadödligheten och förbättra hälsan. Men trots att vattenfrågan är så central för all utveckling är den ofta underfinansierad inom länder och globala givare.
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige
Thumbnail
Vatten kan antingen vara en fredsfaktor eller en konfliktsfaktor.
Jan Eliasson, ambassadör WaterAid.