Tillsammans gick vi 23 miljoner steg för rent vatten!

Under mars genomförde vi kampanjen March for Water där människor i Sverige gick för rent vatten. Genom kampanjen uppmärksammades att miljoner kvinnor varje dag går i timmar efter vatten, vilket försämrar deras möjlighet till arbete och utbildning.

Totalt gick vi 23 miljoner steg, eller 1 620 mil, för rent vatten i mars. Det är lika långt som till Moçambique och tillbaka.

Tack till alla som engagerade sig och gick för rent vatten i mars!

Illustration av en jordglob med fotavtryck från Sverige till Moçambique och tillbaka, med texten 23141189 steg och 1620 mil.

Därför gick vi för rent vatten

Varje dag går miljoner flickor och kvinnor i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. Att hämta vatten tar så mycket tid att de inte hinner gå i skolan eller arbeta. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

Brist på rent vatten drabbar kvinnor värre än män. För att uppmärksamma detta jämställdhetsproblem genomförde WaterAid i mars kampanjen March for Water, som uppmanade människor i Sverige att gå för rent vatten.

Tre flickor går på led med tunga hinkar på sina huvuden.
WaterAid/ Eliza Powell

Kronprinsessan Victoria uppmärksammade Världsvattendagen med WaterAid

Kronprinsessan Victoria har sedan 2011 verkat som WaterAid Sveriges beskyddare, och på Världsvattendagen 22 mars uppmärksammade hon att miljoner kvinnor varje dag bär vatten långa sträckor eftersom det saknas i närområdet.

Tillsammans med WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen fyllde Kronprinsessan dunkar med vatten i Brunnsviken i Stockholm och bar dem genom Hagaparken.

Kronprinsessan Viktoria och Cecilia Chatterjee-Martinsen fyller på vatten från strandkanten i stora dunkar.
WaterAid/Kaffegruppen
"Rent vatten är avgörande för kvinnors möjligheter i livet, och genom att gå för rent vatten har många människor i Sverige visat att det är en fråga som måste tas på allvar. Vi på WaterAid vet att en värld där alla människor har rent vatten är möjlig, men vi kan bara nå dit om fler engagerar sig och bidrar. Jag vill därför tacka alla som har gått för rent vatten i mars."
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige

Så arbetar WaterAid

Eftersom flickor och kvinnor ofta är särskilt utsatta när det saknas rent vatten, toaletter och hygien innebär WaterAids arbete för att öka tillgången till detta att kvinnors liv och möjligheter förbättras. WaterAids arbete har också ofta ett extra fokus på toaletter, vatten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.

Utöver det arbetar WaterAid också aktivt för att stärka kvinnors rättigheter genom att i arbetet med att exempelvis borra brunnar och bygga toaletter utbilda och mobilisera kvinnor. Genom att kvinnogrupper får ansvaret för att utforma, genomföra och underhålla projekt ökar deras ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. WaterAids arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter bidrar alltså också till att stärka kvinnors egenmakt och förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Fakta och statistik

I många fall lägger kvinnor upp till fyra timmar om dagen på att hämta vatten.

För 263 miljoner människor tar det minst 30 minuter att hämta vatten.

I 8 av 10 hushåll som saknar rent vatten i närområdet är det flickor och kvinnors ansvar att hämta vatten.

785 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten.

För ungefär 200 kronor kan WaterAid nå en person med rent vatten.