TACK FÖR I ÅR!

Vi nådde inte riktigt hela vägen fram – men det var nära!

Vårt mål var att gå 771 miljoner steg under mars, det vill säga att steg för varje människa som saknar tillgång till rent vatten i världen idag. Totalt var vi 3444 personer som gick och vi var så nära: hela 649 974 175 steg gick vi tillsammans. Trots att vi var så många som kämpade tillsammans så lyckades vi inte nå 771 miljoner steg. Det säger något om hur många människor som saknar rent vatten som det handlar om. Vi måste fortsätta kämpa.

Men stegen är ju inte allt! Vi vill passa på att tacka alla er som gick och registrerade era steg under mars, ert engagemang lyser som en fyrbåk av hopp om en bättre framtid! Tack för att ni är med oss.

Och tack till alla våra partners: Xylem, Nilörn, ViktVäktarna, Göta energi, Elajo, GANT, Sanofi, AVEKI, Uppsala Vatten & Avfall AB, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Eden Springs. Utan er hade vi inte nått så långt.

Och vi är oerhört glada över alla generösa donationer som har kommit in under March for Water: totalt över 900 000 kronor! Det är tack vare företag, privatpersoner och Instagramkontots Hemnetknarkarnas följare som vi kan skapa hållbar förändring.

Ni som gick vet ju hade som mål i appen att samla in nog för 771 kranar - och ni var fantastiska: vi nådde en summa som kan räcka till hela 896 kranar!

Tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans!

 

Vilket engagemang! I år har det funnits gemenskap, uthållighet och hjärta bland deltagarna. Det ger mig hopp om att vi kan nå en värld där alla människor har tillgång till rent vatten. Tack till alla er som kämpade tillsammans med oss under mars! Vi hoppas att ni är med oss även nästa år.
Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige

Varje dag går miljoner kvinnor och flickor världen över i timmar för att hämta vatten. Vatten som är smutsigt och ibland livsfarligt att dricka. Det är hög tid att förändra det! Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Stötta kampen för allas rätt till rent vatten genom att gå med i March for Water. 

Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 8 av 10 hushåll som saknar tillgång till vatten, är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen.  

Att hämta vatten kan ta flera timmar per dag. Det innebär att många kvin­nor inte har tid att ar­beta och många flickor tvin­gas sluta i skolan. Detta leder till en större risk att fastna i långvarig fattigdom.  

För att belysa allas rätt till rent vatten genomför WaterAid kampanjen March for Water varje år i mars. Under March for Water uppmärksammar vi de konsekvenser vattenkrisen får för flickor och kvinnor världen över. Målet är att tillsammans ta 771 miljoner steg – ett för varje människa som lever utan rent vatten.  

När du engagerar dig i March for Water bidrar du till en mer jämställd värld samtidigt som du kan ha kul med andra! 

 

Tre bilder från appen som visar en jordglob, topplista och statistik.

 

Vill du göra mer?

Varför vi går

Att tvingas hämta vatten i stället för att gå i skolan är något som påverkar flickors möjligheter under resten av livet. Att kvinnor måste bära vatten i stället för att kunna arbeta och ha en egen inkomst innebär stora begränsningar. Rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld. Gå för rent vatten tillsammans med oss i mars!
Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige

Våra partners

Vi är glada över att ViktVäktarna för tredje året i rad är partner till March for Water! Partnerskapet innebär att de engagerar sina medlemmar att gå för rent vatten. Utöver ViktVäktarna har flera andra företag valt att stötta kam­pen för alla kvinnors och flickors rätt till rent vat­ten. 

Vill ditt företag eller din förening också engagera er i March for Water?

Logotyper för Xylem, Nilörn, ViktVäktarna och Göta Energi

Elajo
GANT
Sanofi
AVEKI
Uppsala Vatten & Avfall AB
Eden Springs

Hur bidrar våra steg?

Hur hjälper våra steg kvinnor och flickor? 

När man registrerar sina steg är man med och uppmärksammar bristen på rent vatten och att den drabbar flickor och kvinnor värst. 

Genom kampanjen March for Water ökar vi tillsammans med­veten­heten om prob­lemet, och upp­ma­nar män­niskor i Sverige att engagera sig genom att sprida informa­tion och stötta WaterAids arbete genom gåvor eller egna insam­lin­gar. Med hjälp av det stödet kan vi nå fler män­niskor i världen med rent vat­ten vilket bidrar till en mer jäm­ställd värld. 

I kam­pan­jen deltar även flera före­tag, föreningar och skolor som är med och uppmärksammar kampanjen och bidrar genom insamlingar eller gåvor till att vi kan nå fler män­niskor med rent vat­ten. 

Hur påverkar bristen på vatten, toaletter och hygien kvinnors och flickors liv?

Konsekvenserna av bristen på rent vatten, toaletter och hygien slår ofta extra hårt mot kvinnor och flickor som tvingas lägga tid och energi på att hämta vatten. Detta leder ofta till att man inte kan arbeta eller gå i skolan. 

Bristen på toaletter kan dessutom innebära en säkerhetsrisk för kvinnor och flickor. När det inte finns toaletter hemma, i skolan, på sjukhus eller andra offentliga platser tvingas många uträtta sina behov utomhus, ofta på undanskymda platser i skydd av mörkret. För kvinnor och flickor kan det innebära en ökad risk för att utsättas för trakasserier och övergrepp.

Att exempelvis föda barn utan rent vatten, toalett eller möjlighet att tvätta sig är direkt livsfarligt och leder till att många kvinnor och nyfödda barn dör av infektioner som hade kunnat undvikas.

Hur jobbar vi?

Hur arbetar WaterAid för att alla kvinnor och flickor ska ha tillgång till rent vatten? 

WaterAid arbetar för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och god hygien i samhällen där det idag saknas. WaterAid arbetar ofta med ett starkt fokus på skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.  

När WaterAid  borrar brunnar eller bygger toaletter är vi noga med att se till att det finns förutsättningar för kvinnor att mobilisera sig och lära sig mer om processen. När kvinnor har ansvar för att utforma, genomföra och underhålla projekt leder det till ökade ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. Genom att förbättra tillgången till rent vatten vill WaterAid bidra till arbete för en mer jämställd värld där färre kvinnor fastnar i långvarig fattigdom och där alla kvinnors mänskliga rättigheter respekteras.

Fakta och statistik

  • 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det innebär var tionde människa i världen.
  • En standarddunk i många länder rymmer 20 liter vatten. Det innebär att kvinnor måste bära 20 kilo vatten långa sträckor, ofta flera gånger om dagen.
  • I 8 av 10 hushåll som saknar vatten är det kvinnor och flickor som går efter vatten.
  • Nästan hälften av sjukvårdsinrättningar i världens låginkomstländer, och nästan en fjärdedel av sjukvårdsinrättningar globalt, saknar tillgång till rent vatten.
  • Globalt saknar 29 procent av alla skolor rent vatten.