Vi gick tur och retur till månen - över en miljard steg!

1 006 761 824 STEG!

March for Water är över för i år och vi nådde inte bara vårt mål på 771 miljoner steg, utan kom så mycket längre än så! Över EN MILJARD STEG gick vi tillsammans! Det är en otrolig insats som vi alla tillsammans bidragit till.

Jag är imponerad över det stora engagemanget vi har sett i år, det ger oss hopp om att vi kan nå en värld där alla människor har tillgång till rent vatten. I år har vi sett gemenskap, uthållighet, motivation och styrka bland deltagarna. Och en massa peppande inlägg från både företag och privatpersoner. Tack till alla som kämpat tillsammans med oss i mars och hjälpt oss nå långt över vårt mål!
säger vår generalsekreterare Anna Nilsdotter.

Varje dag går miljoner kvinnor och flickor världen över i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. Det måste vi förändra! Vi gör det genom March for Water.

Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 8 av 10 fall är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen, en uppgift som ofta tar flera timmar i anspråk varje dag.

Den dagliga bördan av att bära vatten leder till att kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst, samt att flickor tvingas sluta i skolan. De fastnar i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. De kommer inte längre än till ett smutsigt vattenhål. Det här måste vi ändra på!

I mars varje år genomför WaterAid därför kampanjen March for Water. March for Water finns för att uppmärksamma vilka konsekvenser vattenkrisen får för flickor och kvinnor världen över. När du engagerar dig i March for Water blir du en del av lösningen.

Att engagera dig i March for Water är att göra något roligt tillsammans med andra - samtidigt som du bidrar till en mer jämställd värld.

Tre bilder från appen som visar karta, topplista och statistik.

Vill du göra mer?

Varför vi går

En miljon människor saknar rent vatten i Nicaragua. Det innebär 1 av 5.

Varje dag behövde systrarna Karen, Cony och Liseth från byn Tasba Pain i Nicaragua gå till den här floden för att hämta vatten. Vatten som gjorde dem sjuka eftersom det var så smutsigt. Att hämta vatten var en uppgift som de behövde utföra flera gånger om dagen. Det tog så mycket tid av deras liv att de ofta missade skolan.

Tre flickor vadar med dunkar i en smutsig flod.
WaterAid/Nathalie Fernandes

Det har WaterAid förändrat. Vid floden har vi med invånarnas hjälp byggt en liten akvedukt. Akvedukten för vatten hela vägen till byn där det renas. Genom det har samhället, skolan och vårdcentralen fått rent vatten.

En nybyggd akvedukt med lummiga träd runtom.
WaterAid/Nathalie Fernandes

Systrarna behöver inte längre lägga timmar varje dag på att bära vatten utan kan istället gå i skolan, studera och få större makt över sina liv.

Karen, Cony och Liseth behöver inte längre slita ut sig för att få tag i vatten. Men världen över måste miljoner flickor och kvinnor fortfarande lägga många timmar varje dag på att hämta och bära vatten. Den dagliga bördan av att bära vatten leder till att kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst, och flickor tvingas sluta i skolan.

Tack för att du går för rent vatten. Tack för att du går för att fler flickor som Karen, Cony och Liseth ska komma längre än till ett smutsigt vattenhål.

I nästan alla kriser och katastrofer är det redan utsatta och diskriminerade människor som drabbas värst. Det gäller även för vattenkrisen. Att flickor tvingas gå efter vatten istället för att gå i skolan påverkar deras möjligheter under resten av livet. Att kvinnor måste bära vatten istället för att kunna arbeta och få en egen inkomst begränsar deras liv. Rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld, och vi hoppas att många tar till sig det budskapet och går för rent vatten tillsammans med oss i mars.
Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige

Våra partners

Vi är stolta över att WW ViktVäktarna har valt att stanna kvar som partner till March for Water även i år. Partnerskapet innebär att de engagerar sina medlemmar att gå för rent vatten. Utöver WW ViktVäktarna har även till exempel Didriksson, Göta Energi, Nilörn, Xylem och GANT valt att stötta kampen för att fler kvinnor och flickor ska få rent vatten.

Vill ditt företag eller din förening också engagera er i March for Water?

Vi deltog i March for Water 2021 och vi är imponerade över alla de steg som våra medlemmar tog för att belysa den globala vattenkrisen. Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet och en förutsättning för hälsan – det får inte kräva timmars arbete och kilometerlånga vandringar för att få dricksvatten, vi går helt enkelt för att andra ska slippa gå. Vi är stolta att även i år kunna bidra till WaterAids viktiga arbete och vara huvudsponsorer för March for Water 2022. Att lyfta denna viktiga fråga samtidigt som vi uppmanar fler till vardagsmotion är en bra kombination tycker vi.
Jenny Holmstedt, marknadsdirektör på WW ViktVäktarna

Fakta och statistik

  • 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det innebär var tionde människa i världen.
  • En standarddunk i många länder rymmer 20 liter vatten. Det innebär att kvinnor måste bära 20 kilo vatten låga sträckor, ofta flera gånger om dagen.
  • I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten.
  • 45 procent av sjukvårdsinrättningar i världens låginkomstländer, och 26 procent av sjukvårdsinrättningar globalt, saknar tillgång till rent vatten.
  • Globalt saknar 31 procent av alla skolor rent vatten. Det innebär nästan 600 miljoner elever går på skolor som saknar rent vatten.

Hur hjälper det?

Hur hjälper det kvinnor och flickor i utsatta delar av världen att vi går?

När någon registrerar sina steg hjälper de till att uppmärksamma varför brist på rent vatten drabbar flickor och kvinnor värst.

Genom kampanjen March for Water ökar vi tillsammans medvetenheten om problemet, och uppmanar människor i Sverige att engagera sig genom att sprida information och stötta vårt arbete genom gåvor eller egna insamlingar. Med hjälp av detta stöd kan vi nå fler människor i världen med rent vatten och bidra till en mer jämställd värld.

I kampanjen deltar även flera företag, föreningar och skolor som hjälper oss uppmärksamma kampanjen och bidrar genom insamlingar eller gåvor till att vi kan nå fler människor med rent vatten.

Hur jobbar vi?

Hur jobbar WaterAid för att fler kvinnor ska få rent vatten?

Eftersom flickor och kvinnor ofta är extra utsatta för konsekvenserna av brist på rent vatten, toaletter och hygien innebär WaterAids arbete för att öka tillgången till detta att kvinnors liv och möjligheter förbättras. WaterAids arbete har ofta ett starkt fokus på toaletter, vatten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.

WaterAid arbetar aktivt för att stärka kvinnors rättigheter genom att i arbetet med att exempelvis borra brunnar och bygga toaletter också utbilda och mobilisera kvinnor. Genom att kvinnogrupper får ansvaret för att utforma, genomföra och underhålla projekt ökar deras ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. WaterAids arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter bidrar alltså också till att stärka kvinnors egenmakt och förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdom.