Gå med oss i mars!

Gå med oss för rent vatten – ladda ner appen

Varje dag går miljoner kvinnor och flickor världen över i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. Det måste vi förändra! Vi gör det genom March for Water.

Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 8 av 10 fall är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen, en uppgift som ofta tar flera timmar i anspråk varje dag.

Den dagliga bördan av att bära vatten leder till att kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst, samt att flickor tvingas sluta i skolan. De fastnar i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. De kommer inte längre än till ett smutsigt vattenhål. Det här måste vi ändra på!

I mars varje år genomför WaterAid därför kampanjen March for Water. March for Water finns för att uppmärksamma vilka konsekvenser vattenkrisen får för flickor och kvinnor världen över. Vi har målet att tillsammans ta 771 miljoner steg - ett för varje människa som lever utan rent vatten trots att det är en mänsklig rättighet.

Att engagera dig i March for Water är att göra något roligt tillsammans med andra - samtidigt som du bidrar till en mer jämställd värld.

Ladda ner vår app

Öppna Google Play eller App Store på din mobil och sök på "WaterAid" eller "March for Water". Appen är gratis att använda.

Sedan är det bara att ladda ner, aktivera kopplingen till din hälsoapp, och invänta mars!

Vi går tillsammans hela mars, ladda ner appen idag.

Har du en fråga eller stött på något problem med appen?
Hitta svaret här >

Ladda ner vår app

Ladda ner appen, aktivera kopplingen till din hälsoapp, och invänta mars! Appen är gratis att använda.

Vi går tillsammans hela mars, ladda ner appen idag.

Klicka här för att ladda ner appen på din mobil.

 

Har du en fråga eller stött på något problem med appen?
Hitta svaret här >

 

Tre bilder från appen som visar karta, topplista och statistik.

 

Vi hjälper dig på din vandring! Följ oss på sociala medier. Där lägger vi ut roliga och inspirerande tips för att du ska orka gå med oss varje dag.

Vill du göra mer?

Varför vi går

I nästan alla kriser och katastrofer är det redan utsatta och diskriminerade människor som drabbas värst. Det gäller även för vattenkrisen. Att flickor tvingas gå efter vatten istället för att gå i skolan påverkar deras möjligheter under resten av livet. Att kvinnor måste bära vatten istället för att kunna arbeta och få en egen inkomst begränsar deras liv. Rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld, och vi hoppas att många tar till sig det budskapet och går för rent vatten tillsammans med oss i mars.
Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige

Våra partners

Vi är stolta över att WW ViktVäktarna har valt att stanna kvar som partner till March for Water även i år. Partnerskapet innebär att de engagerar sina medlemmar att gå för rent vatten. Utöver WW ViktVäktarna har flera andra företag valt att stötta kampen för att fler kvinnor och flickor ska få rent vatten.

Vill ditt företag eller din förening också engagera er i March for Water?

Hur hjälper det?

Hur hjälper det kvinnor och flickor i utsatta delar av världen att vi går?

När någon registrerar sina steg hjälper de till att uppmärksamma varför brist på rent vatten drabbar flickor och kvinnor värst.

Genom kampanjen March for Water ökar vi tillsammans medvetenheten om problemet, och uppmanar människor i Sverige att engagera sig genom att sprida information och stötta vårt arbete genom gåvor eller egna insamlingar. Med hjälp av detta stöd kan vi nå fler människor i världen med rent vatten och bidra till en mer jämställd värld.

I kampanjen deltar även flera företag, föreningar och skolor som hjälper oss uppmärksamma kampanjen och bidrar genom insamlingar eller gåvor till att vi kan nå fler människor med rent vatten.

Hur jobbar vi?

Hur jobbar WaterAid för att fler kvinnor ska få rent vatten?

Eftersom flickor och kvinnor ofta är extra utsatta för konsekvenserna av brist på rent vatten, toaletter och hygien innebär WaterAids arbete för att öka tillgången till detta att kvinnors liv och möjligheter förbättras. WaterAids arbete har ofta ett starkt fokus på toaletter, vatten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.

WaterAid arbetar aktivt för att stärka kvinnors rättigheter genom att i arbetet med att exempelvis borra brunnar och bygga toaletter också utbilda och mobilisera kvinnor. Genom att kvinnogrupper får ansvaret för att utforma, genomföra och underhålla projekt ökar deras ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. WaterAids arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter bidrar alltså också till att stärka kvinnors egenmakt och förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Fakta och statistik

  • 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det innebär var tionde människa i världen.
  • En standarddunk i många länder rymmer 20 liter vatten. Det innebär att kvinnor måste bära 20 kilo vatten låga sträckor, ofta flera gånger om dagen.
  • I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten.
  • 45 procent av sjukvårdsinrättningar i världens låginkomstländer, och 26 procent av sjukvårdsinrättningar globalt, saknar tillgång till rent vatten.
  • Globalt saknar 31 procent av alla skolor rent vatten. Det innebär nästan 600 miljoner elever går på skolor som saknar rent vatten.