Regler och villkor

WaterAids webbplats regler och villkor

Genom att använda denna webbplats accepterar du följande villkor. WaterAid förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för brott mot dessa villkor. Den information som ges på denna webbplats är enkom för allmänna och pedagogiska syften.
 
WaterAid tar inget ansvar för fullständighet, riktighet eller tillförlitlighet av information som finns på eller laddas ner från hemsidan, och WaterAid har inte heller någon skyldighet att tillhandahålla sådan. Du rekommenderas att kontrollera riktigheten hos informationen på hemsidan innan du förlitar dig på den. Du gör så på egen risk.

Webbplatser tillhörande tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som inte står under WaterAids kontroll. WaterAid tar inte ansvar för vare sig drift eller innehåll på dessa webbplatser. Dessa länkar finns endast på sidan i informationssyfte och innebär inte någon form av godkännande av innehållet från WaterAids sida.

Du är ansvarig för att följa användarregler och -villkor för länkade webbplatser. Ingen tredje part får heller länka någon annan webbplats till denna, utan att först få ett medgivande från WaterAid.

Upphovsrätt

Denna webbplats och materialet på webbplatsen ägs av WaterAid. Reproduktion av detta material i andra publikationer eller på andra webbplatser kräver uttryckligt skriftligt tillstånd från WaterAid. Alla rättigheter förbehållna.

Ändringar av dessa regler och villkor

WaterAid kan när som helst ändra dessa villkor och den nya versionen kommer publiceras på hemsidan. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner dessa villkor.

Tillämpliga lagar

Denna webbplats (inklusive dessa regler och villkor) regleras av svensk lag och svensk domstol har ensam domsrätt över alla tvister som uppstår från denna webbplats.