Brist på rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården leder till över- och felanvändning av antibiotika. Det leder också till ökad spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien, inom sjukvården och i samhällen, minskar spridningen av infektioner och därmed också både behovet av antibiotika, och spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Om antibiotikaresistenta bakterier

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier utgör en global hälsokris som hotar människors hälsa över hela världen. Bara i Europa beräknas det att över 35 000 människor dör varje år av antibiotikaresistenta infektioner. Men värst utsatta är människor i fattiga länder, människor som lever utan tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Globalt uppskattas att 10 miljoner människor om året kan komma att dö av antibiotikaresistenta bakterier år 2050.

Statistik från WHO och Unicef visar att nästan hälften av sjukvårdsanläggningarna i världens låginkomstländer saknar rent vatten och därmed möjlighet till bra hygien för anställda och patienter. När rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien saknas på sjukhus sprids infektioner och sjukdomar som blodförgiftning, diarré, kolera och lunginflammation, vilket ökar behovet av antibiotika och därmed också spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Även dålig sanitet kan spela en roll i utvecklandet och spridningen av antibiotikaresistens. Mänsklig avföring innehåller miljontals bakterier och när avföring inte hanteras på ett säkert sätt riskerar sjukdomar och bakterier att spridas.

Hur jobbar WaterAid för att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier?

WaterAid arbetar för att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier genom att:

 • Förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar och i samhällen i världens fattigaste länder. 
 • Driva på och delta i globala och nationella processer för att bekämpa spridning av antibiotikaresistenta bakterier. I dessa processer driver vi att större fokus måste läggas på vatten, sanitet och hygien som fundamentalt för fungerande sjukvårdssystem och för att förebygga infektionsspridning och därmed användandet av antibiotika. Insatser för att förhindra sjukdomsspridning är alltid mer effektiva än behandling av sjukdomar som redan brutit ut.   

Läs mer

2015 antog World Health Assembly, Världshälsoorganisationens beslutande organ, en handlingsplan för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. WaterAid stödjer och bidrar till genomförandet av handlingsplanen.

Illustration av antibiotikaresistent bakterie

Fakta och statistik

 • Till 2050 riskerar 10 miljoner människor om året dö av antibiotikaresistenta bakterier. Det innebär en person var tredje sekund.
 • Det beräknas att bara i EU dör över 35 000 människor om året av antibiotikaresistenta infektioner.
 • Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 490 000 personer om året utvecklar resistens mot behandling av tuberkulos, och resistens börjar också påverka behandling av HIV och malaria.
 • Diarrésjukdomar, lunginflammation och kolera kan i de flesta fall undvikas genom rent vatten, fungerande sanitet och bra hygien. Dessa infektioner, som ofta behandlas med antibiotika, utvecklar i allt ökande grad resistens mot behandlingen.
 • Omkring 290 000 barn dör varje år i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det är mer än 800 barn varje dag.
 • Enligt Världsbanken kan multiresistenta infektioner komma att orsaka världen lika stor ekonomisk skada som finanskrisen 2008.
 • Beräkningar visar att ungefär 494 miljoner fall av diarré varje år behandlas med antibiotika bara i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien.
 • Antibiotikaanvändning för att behandla diarré kan minskas med 60 procent i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet.
 • Enligt en studie publicerad i The Lancet är sjukvårdsrelaterade infektioner den tredje största anledningen globalt till spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.