WaterAid Sveriges årsberättelse för 2021-2022

WaterAid Sveriges årsberättelse för verksamhetsåret 2021-2022 beskriver vad vi har gjort under året, vilka effekter våra insatser har fått och hur våra givare, partners och supportrar har bidragit till WaterAids arbete.

I årsberättelsen får du bland andra träffa Irene Faith som är 13 år och bor i västra Uganda. När hon fick sin första mens blev hon rädd för att hon inte visste vad hon skulle göra. Hon stannade hemma från skolan för att det inte fanns någon möjlighet att hantera sin menshygien där. Läs i årsberättelsen hur hon själv berättar om hur hennes vardag förändrats sedan WaterAid, med hjälp av gåvor från våra engagerade givare, kunnat förbättra skolans anläggningar för vatten, sanitet och hygien.

Du hittar också information om hur WaterAid bidrar till att de globala målen för hållbar utveckling ska kunna nås till 2030, och hur vi arbetar för att lyfta varför rent vatten, sanitet och hygien är så avgörande för många av de övriga målen.

Utöver det för du lära dig en massa saker om hur WaterAid Sverige jobbar för att våra kollegor ute i världen ska kunna arbeta effektivt och hållbart med att förändra liv.

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. För varje år som går kommer vi ett steg närmare att nå den visionen. Stort tack till alla som tillsammans med oss gör det möjligt!

I årsberättelsen hittar du utöver det som nämnts ovan även information om vår ekonomi, hur vi styrs och kontrolleras, samt statistik från WaterAids arbete. Utdrag från den informationen finns också längre ner på sidan.

Årsberättelsens framsida.

WaterAid Sverige - en del av en global organisation

WaterAid grundades 1981 i Storbritannien och idag är organisationen världsledande i arbete för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige. WaterAid Sverige är en del av den globala federationen WaterAid international, som samordnar WaterAids globala arbete. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar vårt arbete globalt och i de 34 länder där vi finns på plats.

WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att bidra till WaterAids vision om en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Läs mer på sidan 4

 

WaterAid påverkar och stöttar lokala organisationer, samhällen, myndigheter och stater för att nå så många som möjligt med rent vatten, sanitet och hygien. Men vi arbetar också genom direkta insatser med att installera vattensystem, bygga toaletter och utbilda om hygien.

Under året har vi nått följande antal med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Image: WaterAid/Saiyna Bashir

personer i hem och samhällen

skolelever

personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Image: WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Toaletter:

232 000 personer i hem och samhällen

100 000 skolelever

1 298 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen/skolor avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser antal patientbesök samt personal.

Image: WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Hygien:

1 715 000 personer i hem och samhällen

416 000 skolelever

6 604 000 personer på sjukvårdsanläggningar

Hygienstatistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/-budskap.

Exempel på andra resultat från året:

247 partners

Vi har samarbetat med 247 partnerorganisationer i 233 projekt, inklusive 103 myndigheter och 94 ideella organisationer, från lokal till global nivå.

14 nationella policybeslut

Vi har runt om i världen påverkat och stöttat förbättringar av hela 14 politiska policybeslut som kommer ge förutsättningar för bättre tillgång till vatten, sanitet och hygien.

Se exempel på policybeslut på sidan 13

WaterAids mål och verksamhet


I årsberättelsen kan du läsa mer om hur vi arbetar med våra strategiska mål och vi berättar också mer om den nya strategin som utarbetats under året!

Ekonomi - WaterAid globalt

Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas de gemensamma globala intäkterna för 2021-2022. De insamlade medlen går framförallt till verksamhet i programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2021-2022

WaterAid Storbritannien    954,0 miljoner SEK
WaterAid Amerika    187,8 miljoner SEK
WaterAid Sverige    96,6 miljoner SEK
WaterAid Australien    91,5 miljoner SEK
WaterAid Kanada    24,1 miljoner SEK
WaterAid Japan    18,1 miljoner SEK
WaterAid Indien    16,9 miljoner SEK

Totalt    ca 1,389 miljarder SEK


Globala konsoliderade utgifter 2021-2022

Totalt    ca 1,281 miljarder SEK

 

Läs mer om vår globala ekonomi och WaterAid Sveriges ekonomi på sidan 30-31

Ekonomi - WaterAid Sverige

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2021-2022 tagit emot gåvor och bidrag på totalt 117,9 miljoner kronor.

Statistik från WaterAids ekonomi. För mer info, använd skärmläsare i årsberättelsen.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.