Mens på schemat får flickorna att komma till skolan

En leende ung kvinna håller i fina mensskydd i tyg.
Image: WaterAid/James Kiyimba

I Uganda är ämnet mens ofta tabubelagt och inget man pratar om. Därför är många unga flickor helt oförberedda när de får sin första mens och få vågar be sina föräldrar om hjälp med att skaffa bindor.