WaterAid har i decennier arbetat för att fler människor, samhällen, sjukhus och skolor ska få tillgång till rent vatten och toaletter, och möjlighet till god hygien. När coronapandemin nu håller hela världen i sitt grepp är det arbetet viktigare än någonsin.

Med miljoner smittade och hundratusentals döda har coronaviruset på bara några månader blivit ett globalt hot mot allas vår hälsa. Fall av covid-19 har nu också rapporterats i alla länder där WaterAid arbetar. Dessa länder, som också är några av världens fattigaste, är extremt dåligt rustade för att kunna kontrollera smittspridningen och ta hand om de sjuka.

Idag saknar tre miljarder människor i världen möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål, trots att det är det första skyddet mot att smittas av coronaviruset. Och i världens låginkomstländer saknar nästan vartannat sjukhus (45 procent) tillgång till rent vatten.

WaterAid har i decennier arbetat för att fler samhällen, sjukhus och skolor ska få rent vatten, toaletter och hygien. Allt vårt arbete bidrar därför till att bättre förbereda samhällen på att hantera pandemier som covid-19.

Trots det riskerar coronaviruset att leda till total katastrof i länderna där vi arbetar. Därför bidrar WaterAid i alla länder där vi har verksamhet med storskaliga akutinsatser.

Våra exakta aktiviteter skiljer sig åt från land till land eftersom vi alltid anpassar vårt arbete efter den lokala situationen. Men generellt satsar vi på att:

  • Starta och utöka informationskampanjer om handhygien, så att alla människor känner till hur de ska tvätta händerna för att minska risken att smittas.
  • Sätta upp faciliteter för handtvätt med tvål och vatten i slumområden, på sjukvårdsanläggningar och vid platser där många människor passerar.
  • Arbeta med ländernas regeringar och myndigheter för att med vår expertis bidra till att deras insatser blir effektiva.
Människor i ansiktsmasker står vid en fin tillfällig handtvättstation.
WaterAid Uganda

 

 

När coronapandemin bröt ut var Cecilia Chatterjee-Martinsen generalsekreterare för WaterAid Sverige. Hon kommenterade:

– Regelbunden handtvätt med tvål och vatten är helt grundläggande för att kunna begränsa och kontrollera spridningen av infektionssjukdomar som coronaviruset. Men idag saknar var sjätte sjukvårdsanläggning i världen möjlighet för patienter och sjukvårdspersonal att tvätta händerna med tvål och vatten. Dessutom har idag omkring 75 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara ingen möjlighet att tvätta händerna med vatten och tvål i sina hem. Brist på rent vatten och tvål på sjukvårdsanläggningar och i hem gör dessa samhällen extremt sårbara för smittsamma infektionssjukdomar som coronaviruset, sade Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Behovet av investeringarna i rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar och i samhällen är extremt akut i många av världens fattigaste länder, inte bara för att minska ländernas sårbarhet för coronaviruset, utan även för människors generella hälsa och välbefinnande, sade Cecilia Chatterjee-Martinsen. 

En av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning av infektionssjukdomar som coronaviruset är god handhygien.

Illustration av handtvätt. Ring 08-6773070 för beskrivna instruktioner.

Ladda ner instruktionerna, skriv ut och häng upp >

 

Se de senaste uppdateringarna
från vårt arbete runt om i världen:

En gåva på 434 kronor kan räcka till en station för handtvätt till en skola.

En gåva på 96 kronor kan räcka för att vi ska kunna distribuera 40 tvålar i utsatta samhällen.

Swisha en gåva till
123 071 3990

Märk gåvan "Hygien"

Children demonstrate how to use the tippy tap handwashing system at their school in Madagascar.
WaterAid/Kate Holt

  • Globalt saknar 2,3 miljarder människor - nästan en tredjedel av världens befolkning - möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten
  • I Afrika söder om Sahara saknar 75 procent av befolkningen möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten
  • Globalt saknar 1,8 miljarder människor rent vatten på den sjukvårdsinrättning där de söker vård
  • Bara 57 procent av alla skolor i världen har faciliteter för handtvätt med tvål och vatten. I Afrika söder om Sahara har bara var femte skola faciliteter för handtvätt med tvål och vatten.

Källor:
JMP - Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020
Statistik från WaterAid
JMP 2020 WASH in Schools