Visa din omtanke - bli månadsgivare eller swisha en gåva!

Rent vatten och god hygien, att regelbundet tvätta händerna med tvål, är första skyddet mot att smittas av bakterier och virusinfektioner som covid-19. Med rent vatten och god hygien kan människor hålla sig friska, barn gå i skolan, vuxna arbeta och få en inkomst och människor leva ett bättre liv.

Trots det prioriteras hygien nästan aldrig i länders arbete för hälsa och utveckling. Idag saknar nästan en tredjedel av världens befolkning möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. 771 miljoner saknar tillgång till rent vatten. Och i fattiga länder saknar mer än  varannan sjukvårdsinrättning tillgång till rent vatten.

Varje dag utan rent vatten är en dag då sjukdomar sprids. Varje dag utan rent vatten är en dag då människors liv och drömmar krossas. Alla människor har rätt till rent vatten.

Därför finns WaterAid. Vi har sedan 1981 sett till att människor i världens fattigaste länder och samhällen fått tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Och vi prioriterar alltid att nå de mest utsatta och diskriminerade grupperna som kvinnor, barn, etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

WaterAid har under de senaste decennierna nått över 28 miljoner människor med rent vatten, och över 26 miljoner med förbättrad möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Vårt arbete med vatten och hygien började långt innan coronapandemin, och det kommer fortsätta till den dag alla människor överallt har hållbar tillgång till rent vatten.

Vad kan du göra?

Varje dag får fler och fler människor i världen tillgång till rent vatten. Sedan år 2000 har över 2 miljarder människor fler fått rent vatten. Vattenkrisen går att lösa – men det går bara om vi alla arbetar tillsammans och bidrar efter förmåga.

Med din hjälp kan vi på WaterAid borra brunnar, installera vattensystem, påverka regeringar och hjälpa människor att kräva sin rätt till rent vatten. Du kan hjälpa till!

En gåva på 434 kronor kan räcka till en station för handtvätt till en skola.

En gåva på 96 kronor kan räcka för att vi ska kunna distribuera 40 tvålar i utsatta samhällen.

Swisha en gåva till
123 071 3990

Märk gåvan "Hygien"

Children demonstrate how to use the tippy tap handwashing system at their school in Madagascar.
WaterAid/Kate Holt

Glöm inte att tvätta dina händer regelbundet för att minska risken både att smitta och att smittas.

Här är WaterAids guide för rena händer:

Illustration av handtvätt. Ring 08-6773070 för beskrivna instruktioner.

Ladda ner instruktionerna, skriv ut och häng upp >

 

WaterAids arbete under coronapandemin

Rent vatten och rena händer är det första skyddet mot att smittas av coronaviruset, och också helt avgörande för att sjukvård ska fungera. Men idag saknar tre miljarder människor rent vatten och tvål, och nästan hälften av sjukhusen i fattiga länder saknar rent vatten. Det gör dessa länder extremt sårbara för smittsamma sjukdomar som covid-19.

WaterAid är världsledande när det kommer till rent vatten och hygien i fattiga länder, och allt vårt arbete bidrar därför till att bättre förbereda samhällen på att hantera pandemier som covid-19. Men vi genomför nu också specifika insatser i alla våra länder för att minska smittspridningen av coronaviruset och bättre förbereda länder på att hantera dess konsekvenser.

Våra exakta aktiviteter skiljer sig åt från land till land eftersom vi alltid anpassar vårt arbete efter den lokala situationen. Men generellt satsar vi på att:

  • Genomföra storskaliga informationskampanjer om handhygien, så att alla människor känner till hur de ska tvätta händerna för att minska risken att smittas.
  • Installera faciliteter för handtvätt med tvål och vatten i slumområden, på sjukvårdsanläggningar och vid platser där många människor passerar.
  • Arbeta med länders regeringar och myndigheter för att med vår expertis bidra till att deras insatser blir effektiva.

 

Några exempel på insatser som varit möjliga tack vare dig och andra gåvogivare:  

Swisha en gåva till 123 071 3990

Märk gåvan "Hygien"