Ge en gåva

Internationella mensdagen inträffar den 28 maj och instiftades 2014 för att varje kvinna ska kunna sköta sin menstruation på ett hygieniskt och värdigt sätt.

Varje dag har mer än 800 miljoner kvinnor i åldern 15 till 49 år mens. Ändå är mens ett tabubelagt ämne.

Här är tre saker WaterAid vill att kvinnor och flickor ska slippa känna inför sin mens:

1. "När du har mens är du smutsig"
En gång i månaden, förändras allt för 16-åriga Radha i Nepal. Då får hon inte bo med de andra i hennes familj utan tvingas tillbringar nätter i ett litet uthus. Där riskerar hon att våldtas eller bli anfallen av vilda djur. Under en vecka äter hon bara kokt ris som hennes syster kastar till henne för att inte riskera att också hon blir smutsig. Varför? Radha har mens.

2. "Flickor behöver inte egna toaletter när de har mens"
Lydias älsklingsämne i skolan är matte. Men sedan hon fick mens kan hon inte gå i skolan som tidigare. I skolan finns bara fyra toaletter på 2 000 elever.
”Vi delar toaletter med killarna och vi är rädda att de ska vara där när vi behöver använda dem”, säger Lydia som är 16 år.
”Några toaletter saknar dörrar. Det finns inget vatten att spola med så vi går inte i skolan när vi har mens”.

3. "Kvinnor och flickor behöver inte särskilda bindor när de har mens"
25-åriga Sarita arbetar i en textilfabrik i Bangladesh. Hon har inte tillgång till bindor när hon har mens utan tvingas göra som alla hennes kvinnliga kollegor – använda överblivna trasor från fabriksgolvet.
 "Jag har ofta mensvärk", säger hon. "Vi kan inget om kvinnors hälsa trots att vi själva är kvinnor"

Men det finns en sak som kvinnor och flickor borde veta!

Genom att prata om och informera om mens ökar kvinnors och flickors framtidsutsikter.

I Madinas skola i Uganda är mens inte längre ett tabubelagt ämne. Som föreståndare ser Madina till att de 58 flickorna har all den hjälp och det stöd de behöver när de har mens.

En kvinna står bland en grupp sittande kvinnor och håller upp ett paket bindor.
En kvinna undervisar om menstruell hygien i Indien.

"Bristen på kommunikation ger flickorna dålig självkänsla och det leder till att de presterar sämre i skolan eller helt struntar i att komma till skolan” säger hon. 

Vad är det bästa sättet att förhindar det här på?

"Jag ser till att jag pratar med flickorna om mens", säger Madina.

Runt om i världen arbetar WaterAid med att stödja kvinnor och flickor så att de ska kunna sköta sin mens på ett hälsosamt och värdigt sätt.

För att bryta tabun kring mens bygger WaterAid separata toaletter för kvinnor och flickor, installerar kranar i skolor och anordna klubbar där tjejerna får lära sig att sy bindor som går att återanvända. 

>> Läs mer om mens <<