Bli månadsgivare

Den 22 mars varje år är det internationella Världsvattendagen. WaterAid släpper rapporten Wild Water och inbjuder tillsammans med Sida till seminarium.

Rapport: Wild Water

På Världsvattendagen den 22 mars släpper WaterAid rapporten ”Wild Water” som undersöker tillgången till rent vatten för människor som bor på landsbygden. Rapporten visar att av de 663 miljoner människor som idag saknar tillgång till rent vatten bor en klar majoritet på landsbygden. Rapporten varnar även för att extremt väder som torka och översvämningar, orsakade av klimatförändringar, särskilt riskerar att drabba den fattigaste delen av världens befolkning. Enligt rapporten är samhällen på landsbygden extra sårbara för extremt väder och klimatförändringar eftersom de i hög utsträckning är beroende av jordbruk och boskapsskötsel.

Ladda ner rapporten här >>

Seminarium

Torsdagen den 23 mars lanserar WaterAid rapporten ”Wild Water” med en paneldiskussion på Sida i Stockholm. Panelen, bestående av experter och beslutsfattare, kommer diskutera hur förbättrad tillgång till rent vatten kan stärka samhällens motståndskraft mot klimatförändringar och extremt väder.

Lennart Båge, tf generalsekreterare för Sida, hälsar välkommen.

Panelsamtalet leds av WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen. I panelen ingår:

  • Jan Eliasson (WaterAids ambassadör och tidigare FN:s vice generalsekreterare)
  • Parul Sharma (ordförande, svenska Agenda2030-kommissionen)
  • Khairul Islam (Country Director, WaterAid Bangladesh)
  • Jan C. Semenza (professor, European Centre for Disease Prevention and Control)

Seminariet hålls hos Sida i Stockholm, kl 10-12 den 23 mars.

Se seminariet här >>
Se mer om seminariet på Twitter på hashtag #WildWater
Två kvinnor hämtar vatten i en brunn i ett torrt sandlandskap.