Steg 1 av 4
  1. Ge en minnesgåva
  2. Personen du vill hedra:
  3. Dina uppgifter:
  4. Betaluppgifter

Ge en minnesgåva

Summa:
Motiv 1: många händer i vatten, motiv 2: en kran med rinnande vatten ner i en dunk, motiv 3:  handtvätt under mässingskran, motiv 4: en hand stänger en kran med rinnande vatten ner i en dunk
Välj motiv för minnesbladet: