Bli ett företag som skapar förändring

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien - tre grundläggande nödvändigheter för människor, samhällen och ekonomisk utveckling. Att nå det globala hållbarhetsmålet gällande vatten och sanitet till 2030 (mål 6) kräver nya tillvägagångssätt, mer resurser och innovativa lösningar. Det är en fullt realistisk vision att uppnå om vi alla arbetar tillsammans.

För att nå en värld där alla människor har rent vatten, toaletter och hygien är företags engagemang helt avgörande. Ett partnerskap med oss på WaterAid präglas av delat engagemang för våra frågor, strategiskt samarbete och en gemensam vision av vad som ska uppnås.

Ett partnerskap innebär att WaterAid förstärker ert hållbarhetsarbete och er hållbarhetsrapportering. Det bidrar även till ökad och förbättrad varumärkeskännedom för ert företag. Med otaliga fördelar för ert företag, och möjligheten att förändra världen, finns det all anledning att bli företagspartner till WaterAid.

eller fyll i formuläret längst ned på sidan.

 

Illustration för mål 6, rent vatten och sanitet.

 

I rapporten "Water and resilient business" kan ni läsa om hur ert företag kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen.
(På engelska)

Läs nu >

Varför ska ni bli vår partner?

Vi skapar tillsammans med er ett strategiskt partnerskap som levererar värde för alla parter – för er, för WaterAid och inte minst för de människor som idag lever utan rent vatten och sanitet. Genom att bli strategisk partner kan vi tillsammans arbeta för att nå de globala hållbarhetsmålen. När ni med oss ser till att fler människor får tillgång till rent vatten, sanitet och hygien bidrar ni både direkt och indirekt till flera av de globala hållbarhetsmålen. Vi kan även bidra till att stärka ert hållbarhetsarbete i leverantörskedjor och i samhällen där ni har verksamhet.

Oavsett om vår gemensamma satsning involverar att arbeta i områden där er produktion är lokaliserad, eller med ert företags CSR och hållbarhetsstrategi, så brinner vi för att tillsammans skapa nya lösningar som gynnar både er och de samhällen där behovet av rent vatten, sanitet och hygien är som mest akut.

WaterAid är en global organisation som finns i 30 länder, och vi kan erbjuda partnerskap på flera olika nivåer. Tillsammans sätter vi upp målen och planeringen för det vi vill uppnå, både inom er organisation och i samhällena som vi vill förändra förutsättningarna för. Genom att bli partner bidrar ni till att fler människor i världen får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Oavsett vilken nivå ert hållbarhetsarbete ligger på kan vi hjälpa till att utveckla och förstärka ert arbete för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Att arbeta med vatten, sanitet och hygien har en direkt påverkan på flera av hållbarhetsmålen eftersom det är så grundläggande för hälsa och överlevnad, sjukvård, utbildning, jämställdhet samt hållbar social och ekonomisk utveckling. 

Som den ledande organisationen inom vatten, sanitet och hygien har vi den tekniska kunskapen, avgörande partnerskap på olika nivåer, innovativa idéer och förmågan att driva förändring. Vår rapport om olika företags engagemang kring vatten, sanitet och hygien visar hur vi tillsammans kan arbeta för att nå mål 6 (SDG6) och visionen om en värld där alla människor har rent vatten, sanitet och hygien.

Läs rapporten om företags arbete med SDG6 >

 

Arbeta med vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan

För företag som har produktion i länder där brist på rent vatten, sanitet och hygien är utbrett kan vi tillsammans arbeta för att förbättra tillgången i de samhällen där företaget har verksamhet. Vi inkluderar WASH (vatten, sanitet och hygien) i företagets hållbarhetspolicy och sätter upp mätbara mål för både den direkta verksamhet och det närliggande samhället.

Vatten, sanitet och hygien är grundläggande för företags hållbarhetsarbete. WaterAid har tillsammans med CDP (Carbon Disclosure Project), genomfört en studie som visar att företag som inte arbetar med vatten, sanitet och hygien i sitt hållbarhetsarbete utsätts för stora socio-ekonomiska risker, medan att aktivt arbeta med vatten, sanitet och hygien kan få stor affärsnytta.

För att ditt företag ska kunna mäta fördelarna med investeringar i vatten, sanitet och hygien har vi utvecklat en guide som hjälper er definiera ROI på hållbarhetsarbetet.

Läs CDP rapporten här >

Ladda ned guiden för hur du mäter ROI på WASH >

 

Tillgång till globala nätverk och plattformar

Samarbeta med oss och få möjlighet att föra diskussioner med våra partners i Norden kring vatten, sanitet och hygien. Tillsammans skapar vi förändring!

 

Hållbarhetsrapportering

2016 antogs en ny lag som innebär att större företags årsredovisningar måste innehålla en hållbarhetsrapport. Detta gäller företag som har mer än 250 anställda, över 175 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning. Vid partnerskap med WaterAid kan vi ge förslag på text till er hållbarhetsredovisning där ni rapporterar om hur vårt gemensamma samarbete bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

 

Jag vill veta mer!

Vi har bidragit till en mer hållbar värld genom partnerskap med flera företag, bland dem H&M, Lindex och Bravida. Vill du veta mer om vårt arbete med företag? Skicka ett mail via länken nedan så sänder vi information om våra partnersamarbeten till dig.

Ja, jag vill ha mer information >

Otaliga studier både i Sverige och globalt beskriver kopplingen mellan ett företags hållbarhetsarbete och medarbetarengagemang. En medarbetare som är nöjd och anser att företaget delar hens värderingar är mer lojal, produktiv och mindre benägen att byta arbete. En engagerad medarbetare innebär även i många fall att de är intresserade av att utveckla företaget och bidra till innovation.

Studier gjorda av exempelvis KPMG (Meet the millenials, 2017) och Deloitte (2018 Deloitte Millennial Survey), där även de nordiska medarbetarna var inkluderade, visar  att en stor del av anställda Millenials (de som är födda mellan 80- till tidigt 90-tal), anser att deras arbetsgivare bör bidra till en hållbar värld, men upplever att de inte gör det. De anser även att ett företags framgång utöver de vanliga faktorerna bör inkludera dess positiva påverkan på världen och samhället.

Ett partnerskap med WaterAid ökar medarbetarengagemanget genom att ni kan kommunicera kring de aktiviteter vi gör tillsammans och den skillnad ni gör i världen. Som en del av partnerskapet kan ni engagera medarbetare i kampanjer och aktiviteter. Exempel på en sådan aktivitet är March for Water, där medarbetarna kan engagera sig för att framförallt fler flickor och kvinnor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Kontakta oss för mer information om våra medarbetaraktiviteter >

Läs mer om March for Water >

 

Winnovators – en medarbetaraktivitet

Ett annat exempel på en aktivitet som bidrar till medarbetarengagemang är Winnovators. Winnovators är WaterAids program för dig och dina kollegor som vill bidra till att lösa den globala vatten- och sanitetskrisen. Om ditt företag är med i Winnovators får ni:

 • Tävla mot andra lag runt om i världen och bidra till att lösa ett verkligt problem.
 • Tänk kreativt och hitta lösningar som räddar och förändrar liv. 
 • Bli en ledare genom att förbättra människors tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Läs mer om Winnovators här >

 

Besök WaterAids arbete

Inom partnerskapet får också representanter för företaget möjlighet att besöka WaterAids arbete i något av de länder där vi arbetar, och själva uppleva vilket effekt partnerskapet får. Hösten 2017 reste WaterAids partners Bravida och Pollex till Hyderabad i Indien. Se vad Erik från Bravida Erik hade att säga om upplevelsen.

Engagera era kunder för rent vatten och visa på den positiva förändring som sker genom ert samarbete med WaterAid. Varför ska ni välja WaterAid som partnerorganisation?

 • WaterAid är en av de ledande organisationerna i världen inom rent vatten, sanitet och hygien.
 • Rent vatten är den fråga som konsumenter globalt bryr sig mest om (Nielsen, Global CSR Survey, 2014). Ett partnerskap med WaterAid har alltså stor potential att stärka ert varumärke mot kunder och kontakter.
 • Försäljningen av produkter och tjänster från varumärken som visar engagemang inom hållbarhetsarbete har vuxit med över 4 procent globalt, medan de som inte har visat på något hållbarhetsarbete har haft en tillväxt på under 1 procent (Nielsen, The Sustainability Imperative, 2015). 
 • 66 procent av alla konsumenter i världen är villiga att betala mer för produkter från varumärken som är engagerade i att skapa en positiv förändring i världen (Nielsen, The Sustainability Imperative, 2015).

Det finns en direkt koppling mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet när det gäller fortsatta affärer mot en allt mer medveten befolkning. Kontakta oss om ni vill veta mer om hur ni kan stärka ert varumärke och vad som ingår i våra olika partnerskap.

Hållbarhetsarbete och samhällsengagemang bygger kundlojalitet då 45 procent av konsumenterna globalt säger att deras förtroende för ett varumärke ökar om de upplever att företaget har bidragit till att skapa positiv förändring i samhället och i världen (Edelman Trust Barometer, 2016). Genom att bli partner till WaterAid kan ni informera och engagera era kunder vilket bidrar till ökad lojalitet för ert varumärke.

Att investera i rent vatten, sanitet och hygien är att investera i en hållbar värld och därmed i hållbart företagande. Dessutom är det en bra affär. Att investera i säker tillgång till rent vatten, toaletter och hygien skapar upp till 21 gånger mer värde än det kostar.

De senaste decennierna har världen tagit stora steg framåt när det kommer till rent vatten. Sedan 2000 har över 2 miljarder människor fått tillgång till rent vatten, en otrolig bedrift. Tyvärr saknar fortfarande 703 miljoner människor rent vatten och i nuvarande takt kommer alla människor överallt inte ha rent vatten till 2030. Därför hoppas vi att fler vill engagera sig för denna grundläggande fråga.

Genom att bli partner bidrar ni till att fler människor i världen får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. 2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara vägledande för världens utvecklingsarbete. Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. Det är världens regeringar som har det övergripande ansvaret för att målen uppnås, men det slås också fast att företag har en nyckelroll för att göra det möjligt.

Mål 6 är inte bara ett eget mål i sig självt utan också avgörande för att uppnå flera av de andra målen. Exempelvis kan följande mål aldrig nås om vatten och sanitet inte uppnås:

 • fattigdom (mål 1),
 • hunger (mål 2),
 • hälsa (mål 3),
 • utbildning (mål 4),
 • jämställdhet (mål 5),
 • anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
 • hållbar produktion och konsumtion (mål 12)

 

Illustration som visar mål 6 som grunden för att kunna nå alla andra hållbarhetsmål.
Image: UNESCO

 

Kontakta oss för mer information

Vi skapar värde tillsammans

Att bli partner med WaterAid innebär att vi kan skapa förändring tillsammans för ett gemensamt syfte.

Se våra nuvarande partners
Image: WaterAid/Kirstin Ackan-Brown

Om WaterAid

Vill du läsa mer om WaterAid och hur vi arbetar?

Årsberättelse

Här kan du ladda ner vår Årsberättelse för att se vad vi åstadkommit senaste året.