Experter varnar: Mer måste satsas på vatten, sanitet och hygien för att bryta utvecklingen av ökad resistens mot antibiotika

den
5 december 2019
WaterAid/Dennis Lupenga

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt hot som riskerar att göra sjukdomar och infektioner som idag enkelt kan behandlas livsfarliga.

Rent vatten, sanitet och hygien i samhällen och i vårdmiljöer är helt avgörande för att minska spridning av infektioner och behovet av att använda antibiotika, och därmed bryta kedjan av ökad resistens.

Illustration av antibiotikaresistent bakterie.

Trots det saknar idag 42 procent av sjukvårdsanläggningarna i världen möjlighet till handtvätt med tvål och vatten i direkt anslutning till där vården utförs. Det skapar en livsfarlig miljö för patienter och sjukvårdsarbetare, och ökar spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Nu krävs ökad finansiering till, och tydlig prioritering av, rent vatten, sanitet och hygien, det skriver Leah Richardson (WaterAid Sverige), Alison Macintyre (WaterAid Australien), Celina Hanson (ReAct) och Mengying Ren (ReAct) i en ny artikel.

Läs hela artikeln här (på engelska) >

Leah Richardson
  

Leah Richardson
WASH & Health Advisor
WaterAid

[email protected]