Klimatförändringarna drabbar världens fattigaste

Klimatförändringarna är vattenförändringar. Men med hållbar tillgång till rent vatten kan människor anpassa sig och överleva ett förändrat klimat.

Vi människor känner klimatförändringarna som vattenförändringar. Idag saknar 771 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten, och med värre torrperioder, kraftigare översvämningar och stigande hav hotas nu miljarder människors vattenförsörjning.

Värst drabbas de som redan lever i svår fattigdom. Extra utsatta är redan diskriminerade och marginaliserade grupper som kvinnor, etniska minoriteter och personer som lever med funktionsnedsättning. Detta trots att de bidragit minst till att driva på klimatförändringarna.

Men det finns hopp! När människor har hållbar tillgång till rent vatten ökar deras motståndskraft mot klimatförändringarna. För med rent vatten även under torrperioder eller översvämningar kan de hålla sig friska och överleva ett förändrat klimat.

WaterAid når varje år miljoner människor med rent vatten. Vill du hjälpa oss vattensäkra framtiden för människor i de värst utsatta samhällena?

Koldioxidfakta

En svensk släpper i genomsnitt ut omkring 4 ton koldioxid per år. Motsvarande siffra för en person i Burkina Faso är 0,2 ton. Trots det är Burkina Faso mycket hårdare drabbat av klimatförändringarna än vad Sverige är.

En illustration med en hög stapel som visar Sveriges koldioxidförbrukning och en lättelåg stapel som visar Burkina Fasos förbrukning.

70 kronor räcker till en vattenkran - hjälp oss i vårt arbete genom att swisha idag!

SWISHA 70 KRONOR TILL 123 071 39 90

Märk med "Kran"

Vilka är det då som drabbas värst av klimatförändringarna? En av dem är François Nikiema, 31, från byn Yargho i Burkina Faso. François försörjer sin familj genom att odla och sälja grönsaker, ett arbete som försvåras av att vattentillgången försämras för varje år. Invånarna i byn är beroende av vatten från en damm som ligger utanför byn. Dammen fylls på under regnperioden, och tidigare räckte vattnet i dammen för att invånarna skulle klara sig under torrperioden. Men så är det inte längre.

När vi var barn varade vattnet från dammen ofta ända fram till maj. Det betydde att vi hade vatten tillgängligt under praktiskt taget hela torrperioden. Men regnsäsongen har blivit kortare. I år torkade dammen ut helt den 22 januari 2021. Förra året var det omkring den 16 februari som vattnet i dammen tog slut. Det innebär att vi går bakåt för varje år, berättar François.

Vill du hjälpa oss vattensäkra framtiden för François och miljoner andra människor?

Med din hjälp kan vi:

Med din hjälp skapar vi en värld där rent vatten är en del av vardagen för alla människor.

 

Företag

Vill ditt företag bidra till en mer hållbar värld? Ge en företagsgåva som ser till att människor får rent vatten.

Eller kontakta Thomas Rebermark, Ansvarig Företagssamarbeten, så berättar han mer om hur vi samarbetar med företag för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Illustration för mål 6, rent vatten och sanitet.