Lediga tjänster

En tjej visar något på en surfplatta för en kille.

Informatör och värvare

Arbeta hos oss med att värva nya månadsgivare till WaterAid genom att fånga upp och samtala med personer som vill bidra till en bättre värld.

Thumbnail

Affärsområdesansvarig - Företagssamarbeten

Som ansvarig för affärsområdet företagssamarbeten på WaterAid är du en person som drivs av höga resultatmål och ser möjligheter i samarbeten över gränser. Du är ansvarig för att strategiskt utveckla affärsområdet företagssamarbeten i Sverige och i övriga Norden.

Tack för att du är intresserad av att jobba hos WaterAid!

Finns här inget jobb som passar dig? Det finns annat du kan göra för att stötta WaterAids arbete.

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.

Praktik

Just nu tar vi inte emot några ansökningar om praktikplats. 

I mån av behov erbjuder vi studenter, som fortfarande stud­erar eller pre­cis har avs­lu­tat sina studier på högskolan eller uni­ver­sitetet, att göra praktik hos oss på Wa­t­erAid Sverige.  Un­der en prak­tikpe­riod får du chansen att lära känna vår or­gan­i­sa­tion och vårt ar­bete för att nå en värld där alla har till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien. Sam­tidigt får du tillfälle att ut­nyt­tja dina kun­skaper i prak­tiken och bidra till att nå FN:s håll­barhetsmål 2030.  
Inom vilket kun­skap­som­råde som möj­lighet till prak­tik­tjänst finns, vari­erar från pe­riod till pe­riod. Samtliga prak­tik­platser är oavlö­nade och för­lagda till vårt kon­tor i Solna. Prak­tikpe­ri­o­dens tid kan vari­era från 8 veckor upp till en ter­min.

Internationella tjänster

Internationella tjänster inom WaterAid läggs ut på vår globala sida, där utlyses ständigt nya anställningar.