Lediga tjänster

WaterAid/Rasel Chowdhury

Grants Manager

Vi expanderar och söker en erfaren Grants Manager för att samordna grants management processer samt att ansvara för uppföljning och rapportering av några av våra viktigaste bidrag från institutionella givare och stiftelser. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i Sverige och internationellt, och du rapporter till Ansvarig Programme Funding & Partnerships i Sverige. Du är en viktig del av en expansiv och dynamisk organisation som arbetar inom ett större internationellt sammanhang.

WaterAid/Neil Wissink

WaterAid söker nya styrelsemedlemmar

Vi letar efter ett antal nya ledamöter som med sina erfarenheter, kontakter och kunskaper vill bidra till WaterAid Sveriges viktiga arbete. Det vi framförallt efterfrågar är personer med erfarenhet av näringslivet, och utöver det gärna kompetens inom internationellt utvecklingsarbete, finansiell styrning och affärsjuridik samt kommunikation.

WaterAid/Tom Greenwood

Ekonomiassistent

WaterAid letar efter en ambitiös och organiserad Ekonomiassistent. Är du en självgående person med öga för både detaljerna och helheten? Gillar du att arbeta med ekonomi samtidigt som du vill ha en inspirerande arbetsplats? Då är du rätt person för oss.

Tack för att du är intresserad av att jobba hos WaterAid!

Finns här inget jobb som passar dig? Det finns annat du kan göra för att stötta WaterAids arbete.

Med en gåva på 200 kronor i månaden ser du till så att en person får rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva ser du till så att fler barn får rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.

Praktik

Just nu tar vi inte emot några ansökningar om praktikplats. 

I mån av behov erbjuder vi studenter, som fortfarande stud­erar eller pre­cis har avs­lu­tat sina studier på högskolan eller uni­ver­sitetet, att göra praktik hos oss på Wa­t­erAid Sverige.  Un­der en prak­tikpe­riod får du chansen att lära känna vår or­gan­i­sa­tion och vårt ar­bete för att nå en värld där alla har till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien. Sam­tidigt får du tillfälle att ut­nyt­tja dina kun­skaper i prak­tiken och bidra till att nå FN:s håll­barhetsmål 2030.  
Inom vilket kun­skap­som­råde som möj­lighet till prak­tik­tjänst finns, vari­erar från pe­riod till pe­riod. Samtliga prak­tik­platser är oavlö­nade och för­lagda till vårt kon­tor i Solna. Prak­tikpe­ri­o­dens tid kan vari­era från 8 veckor upp till en ter­min.

Internationella tjänster

Internationella tjänster inom WaterAid läggs ut på vår globala sida, där utlyses ständigt nya anställningar.