2021 har präglats av klimatförändringar och pandemi. I jul kan ditt företag vara med och vända världen från hopplöshet till hållbarhet.

Rent vatten vänder världen:

Hopplöshet kan vändas till hållbarhet

Sjukdom kan vändas till motståndskraft

En rörlig bild som visar hur orden hopplöshet och sjukdom byts till vatten, hållbarhet och motståndskraft.

Rent vatten vänder världen

När ett samhälle får rent vatten skapar det hållbara samhällen som är motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Med rent vatten:

  • Kan samhällen gå från en hopplös framtid till hållbara lösningar. 
  • Slipper människor bli sjuka och de blir därmed mer motståndskraftiga mot extremväder. 
  • Behöver kvinnor inte gå i timmar efter vatten varje dag och kan istället arbeta och få en egen inkomst. 

Rent vatten och sanitet (mål 6) är en förutsättning för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Idag saknar 771 miljoner människor i världen grundläggande tillgång till rent vatten. Enligt FN måste antalet människor som nås med säker tillgång till rent vatten varje år fyrdubblas om vi ska uppfylla de globala hållbarhetsmålen till 2030.

En stort leende kvinna fyller en liten kanna med rent vatten från en ny kran.
WaterAid/Basile Ouedraogo

Rent vatten vänder världen

När ett samhälle får rent vatten skapar det hållbara samhällen som är motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Med rent vatten:

  • Kan samhällen gå från en hopplös framtid till hållbara lösningar. 
  • Slipper människor bli sjuka och de blir därmed mer motståndskraftiga mot extremväder. 
  • Behöver kvinnor inte gå i timmar efter vatten varje dag och kan istället arbeta och få en egen inkomst. 

Rent vatten och sanitet (mål 6) är en förutsättning för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Idag saknar 771 miljoner människor i världen grundläggande tillgång till rent vatten. Enligt FN måste antalet människor som nås med säker tillgång till rent vatten varje år fyrdubblas om vi ska uppfylla de globala hållbarhetsmålen till 2030.

Rent vatten vänder världen

WaterAid är en global organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vattenfrågan i världens låginkomstländer. Sedan vi bildades 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten genom vårt arbete.

WaterAids arbete görs möjligt genom gåvor, stöd från Sida och Postkodlotteriet samt samarbeten med företag som H&M, Lindex, Bravida och Getinge.

I jul kan ditt företag vara med och vända världen genom hållbar tillgång till rent vatten!