Den 19 november är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Tillgång till grundläggande sanitet är en mänsklig rättighet, men trots det lever var tredje människa i världen, 2,3 miljarder, utan tillgång till en toalett. Det innebär att det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har en toalett.

Toaletter är ofta en förbisedd utvecklingsfråga, trots att de är grundläggande för hälsa, utbildning och utveckling. I de globala hållbarhetsmålen som alla världens länder skrev under 2030 finns ett specifikt mål (mål 6) om att alla människor överallt ska ha rent vatten och toaletter senast 2030. I nuvarande takt kommer målet om toaletter nås först 2066, vilket betyder att takten måste öka.

Sanitet och toaletter är för WaterAid ett prioriterat område, och sedan starten har vi nått över 28 miljoner människor i världen med toaletter.

Illustration av en toalett

WaterAids rapport “The Crisis in the Classroom: The State of the World’s Toilets 2018”

Till Världstoalettdagen 2018 släpper WaterAid rapporten “The Crisis in the Classroom: The State of the World’s Toilets 2018” som handlar om bristen på toaletter i skolan.

Idag saknar ungefär 620 miljoner barn toaletter i skolan, vilket hotar deras hälsa och möjlighet till utbildning. Mer måste därför göras för att alla barn ska få en bra skolgång med säkra och hygieniska toaletter.

Läs rapporten här >

Illustration av böcker.

 

Female friendly toilet guide

I november släppte WaterAid tillsammans med UNICEF och WSUP (Water & Sanitation for the Urban Poor) en guide för hur toaletter kan byggas så att de är anpassade efter kvinnors behov. Kvinnor har ofta andra toalettbehov än män, exempelvis vid mens, graviditet och klimakteriet. Trots det är offentliga och allmänna toaletter sällan anpassade efter dessa behov.

Guiden som tagit fram av WaterAid, UNICEF och WSUP hjälper myndigheter, stadsplanerare och organisationer att identifiera områden som saknar toaletter anpassade efter kvinnors behov. Den innehåller även exempel på hur existerande toaletter kan uppgraderas, och hur nya ska planeras.

Fakta om toaletter

  • 2,3 miljarder människor, var tredje i världen, saknar tillgång till toalett

  • Nästan 900 miljoner människor uträttar sina behov utomhus

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och brist på toaletter. Det innebär över 800 barn varje dag

  • 620 miljoner barn saknar toalett i skolan