Den 19 november är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen, en officiellt FN-dag med syftet att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag 1,7 miljarder människor i världen utan tillgång till en ordentlig toalett. Av dessa 1,7 miljarder uträttar 494 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår.

Varje år producerar mänskligheten över 350 miljoner ton avföring, tillräckligt mycket för att fylla 140 000 olympiska simbassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säkert sätt är risken stor att bakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor. Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande sanitet och smutsigt vatten.

Men brist på toaletter påverkar inte bara människors hälsa. När skolor saknar toaletter innebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Arbetsplatser som inte har toaletter försvårar framförallt kvinnors möjlighet att arbeta och få en egen inkomst. På sjukhus som saknar toaletter ökar infektionsrisken för patienter och personal.

Trots det är toaletter ofta en förbisedd fråga när det kommer till utveckling och hälsa, vilket innebär att det också är en fråga som sällan prioriteras av politiker, myndigheter och organisationer. Därför behövs världstoalettdagen!

Den nuvarande utvecklingstakten måste fyrdubblas för att alla människor ska ha tillgång till en fungerande toalett till år 2030. På världstoalettdagen kräver WaterAid därför större investeringar och mer fokus på sanitet med målet att skapa en värld där alla människor överallt har tillgång till toaletter.

Din gåva kan göra skillnad!

Illustration av en jordglob.

 

En kvinna med en hink står på en sandig flodbank framför ett latrinhål med ett par pinnar med lite tyg kring.
Jamila från Gorkathi i Bangladesh använder en toalett utan avlopp eller någon form av avskildhet.
Image: WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Fakta och statistik

  • Idag saknar 1,7 miljarder människor tillgång till en toalett
  • 494 miljoner människor tvingas uträtta sina behov utomhus
  • Två tredjedelar av sjukvårdsinrättningarna i världens minst utvecklade länder saknar tillgång till fungerande toaletter
  • För att alla människor överallt ska ha säker tillgång till toaletter år 2030 måste antalet människor som nås varje år fyrdubblas
  • Globalt saknar 28 procent av alla skolor toaletter
  • Globalt saknar 12 % av befolkningen i städer och 34 % på landsbygden tillgång till en fungerande toalett
  • WaterAid har totalt sett till att 29 miljoner människor har fått tillgång till toaletter
  • Under året har WaterAids arbete bl.a. försett 129 000 personer med toaletter i hem och samhällen
  • Under året har WaterAid sett till att 135 000 elever fått toaletter på skolan där de går
  • Under året har WaterAid sett till att 1 612 000 personer fått tillgång till toaletter på den sjukvårdsinrättning där de söker vård