Den 22 mars varje år är det Världsvattendagen. Dagen finns till för att uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt. Trots att tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet lever idag 771 miljoner människor i världen utan rent vatten.

Världsvattendagen 2022: grundvatten en försummad resurs i ett förändrat klimat

Klimatförändringarna hotar människors tillgång till rent vatten, vilket är en allvarlig utmaning när torka, värmeböljor och översvämningar blir allt vanligare. 

I Afrika saknar miljoner människor redan i dag tillgång till rent vatten. Men tvärtemot vad många tror så håller inte vattnet på att ta slut i Afrika. Tvärtom har stora delar av kontinenten tillräckligt med grundvatten för att trygga vattenförsörjningen, även genom långa perioder av torka. Men för att grundvatten ska vara en säker och stabil källa till rent vatten krävs investeringar och en bättre hantering.

Rapporten "Ground­wa­ter: the world’s ne­glected de­fence against cli­mate change" släpps inför världsvattendagen 2022.

En tonårstjej står i en backe med en hink på huvudet.
Karimatu, 17, på hemväg efter att ha hämtat vatten från dammen i byn Kwaja, Nigeria.
WaterAid/Etinosa Yvonne

Vattenstatistik

  • 771 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten

  • Sedan starten 1981 har WaterAid nått över 28 miljoner människor med rent vatten

  • För ungefär 200 kronor kan WaterAid nå en person med rent vatten

  • 800 barn dör varje dag i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten

March for Water

Varje dag går miljoner kvinnor i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka.

Att hämta vatten tar så mycket tid att de inte hinner utbilda sig eller arbeta. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

I mars går tusentals människor i Sverige för rent vatten genom kampanjen March for Water.