Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet, lever idag 1,7 miljarder människor i världen utan tillgång till toalett. 494 miljoner människor tvingas uträtta sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår.

Det är som roulette – hjulet snurrar och du föds – antingen på en plats som har vattentoalett, en grop i marken, en latrin eller ingenting alls. Det vill WaterAid ändra på. Alla ska ha tillgång till en toalett.

Ungefär 290 000 barn under fem år dör varje år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är över 800 barn per dag, 35 barn i timmen, ett barn varannan minut.

Brist på toaletter påverkar inte bara människors hälsa. När skolor saknar toaletter innebär det att många flickor slutar skolan eftersom det inte någon plats att byta mensskydd på och många flickor och kvinnor attackeras och trakasseras när de uträttar sina behov utomhus. Arbetsplatser som inte har toaletter försvårar framför allt kvinnors möjlighet att arbeta och få en egen inkomst. Infektionsrisken ökar på sjukhus som saknar toaletter för både patienter och personal.

Trots det är toaletter ofta en förbisedd fråga när det kommer till utveckling och hälsa, vilket innebär att det också är en fråga som sällan prioriteras av politiker, myndigheter och organisationer.

I nuvarande takt kommer alla människor i världens fattigaste länder ha tillgång till toalett först år 2109. Det måste gå fortare.

Vi vill tipsa om filmen KOHINOOR

KOHINOOR - En film som visar de dagliga utmaningarna för en sanitets- och avfallsarbetare, och hennes ohämmade ambition att nå sina drömmar. Inspirerad av verkliga berättelser om avfalls- och sanitetsarbetare är "Kohinoor" en fiktiv berättelse som beskriver en dag i livet för Kohinoor, en sopplockare som bor i en svår del av centrala Dhaka. Som ensamstående mamma finner hon sig ständigt vid vägskäl för att skapa en bättre framtid för sin dotter. Med stöd av Who Gives A Crap och WaterAid Impact Accelerator-initiativet lyfter filmen "Kohinoor" fram de ohörda och okända rösterna från denna nödvändiga arbetsstyrka i Bangladesh som fungerar som en avgörande roll för att upprätthålla miljö och folkhälsa.

 

Hösten 2022 är WaterAid åter partner till Stockholms internationella filmfestival som arrangeras mellan 9 – 20 november. Partnerskapet innebär bland annat att WaterAid får möjlighet att på olika sätt engagera besökarna för att fler människor ska kunna få rent vatten, toaletter och hygien.