Brist på rent vatten inom vården kostar afrikanska länder mångmiljardbelopp

3 min läsning
En kvinna i sjukhuskläder svabbar en korridor
Image: WaterAid/Dennis Lupenga. Sjukhusbiträde Joyce Loti moppar golvet på Ntchisi District Hospital, Malawi.
PRESSMEDDELANDE

Infektioner som sprids inom vården kostar årligen länder i södra Afrika drygt 89 miljarder kronor och leder till tusentals dödsfall. Hälften av dessa infektioner hade kunnat förhindrats om vården fick bättre tillgång till rent vatten, sanitet och hygien, det visar ny forskning från WaterAid och Världsbanken. WaterAid menar att problemet måste lösas för att förhindra sjukdomsspridning, framtida pandemier och för att förebygga spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Den nya undersökningen är gjord i sju afrikanska länder: Nigeria, Malawi, Etiopien, Zambia, Uganda, Mali och Ghana. Resultaten visar att bristen på rent vatten och hygien vid medicinsk vård och under patienternas återhämtningstid ökar spridningen av infektioner. Bland annat handlar det om infektioner som sprids vid operationer och luftvägsinfektioner som lunginflammation. Värst drabbad är intensivvården, förlossningsvården och avdelningar som vårdar barn. Undersökningen – som genomfördes av WaterAid tillsammans med Världsbanken – visar att bättre tillgång till vatten, sanitet och hygien kan förhindra minst hälften av dessa infektioner. Något som i sin tur skulle innebära omkring 138 000 färre dödsfall i dessa länder.

”Vår nya forskning belyser en dyster verklighet för alla som lever utan tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det drabbar alla: från mödrar till sjukvårdspersonal. Den ekonomiska bördan av denna kris slår hårt mot länderna söder om Sahara", säger Sol Oyuela, WaterAids chef för global policy och kampanjer.

Att förbättra vårdinrättningarnas tillgång till vatten, sanitet och hygien skulle även ha en enormt stor ekonomisk påverkan på de sju länderna. Forskningen visar att infektioner som sprids inom vården årligen kostar länderna sammanlagt drygt 89 miljarder kronor. Kostnaden är en sammanslagning av de högre sjukvårdskostnader som infektionerna medför och det produktionsbortfall som slår mot ländernas BNP. I genomsnitt kostar dessa infektioner 1,1 procent av ländernas BNP. Samtidigt som behandlingen av dessa sjukdomar i genomsnitt förbrukar 4,5 procent av ländernas totala årliga vård- och hälsobudget.  Värst drabbat är Malawi, varje år går 10,9 procent av deras vårdbudget till att behandla patienter som smittas på vårdinrättningar.

WaterAid varnar för att situationen i dessa länder kan förvärras ytterligare. När vården saknar rent vatten, fungerande toaletter och hygien kan infektioner spridas snabbt – vilket utsätter alla patienter, inklusive nyblivna mödrar och spädbarn, för risk och tvingar läkare att ofta ordinera antibiotika. Det leder i sin tur till att infektionerna blir alltmer resistenta mot antibiotika och därför svårare att bekämpa. Rent vatten, fungerande toaletter och god hygien behövs för att förebygga de problemen som antibiotikaresistens medför.  

”Det är hemskt att miljontals människor drabbas av infektioner som i många fall hade kunnat botats med hjälp av rent vatten och tvål. Vi måste se till att vården inte behöver använda mer antibiotika än vad som är nödvändigt. Överanvändandet leder till otaliga – och onödiga – dödsfall som hade kunnat förhindrats", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige.

I september arrangerar FN ett högnivåmöte om arbetet mot antimikrobiell resistens, där globala ledare kommer att samlas för att diskutera hotet. WaterAid uppmanar regeringar samt internationella institutioner att öka investeringar i vatten, sanitet och hygien i vårdinrättningar. Detta är avgörande för att länder ska kunna hantera nuvarande infektioner och för att framtida pandemier och antimikrobiell resistens. 

Läs mer om rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:  
Mattias Dellert, pressekreterare WaterAid  
[email protected]   
+46-(0)73-588 97 52