Innovativa lösningar skapar en fabrik i framkant

3 min läsning
Regnvattentankar.
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

BLOGG

Tillsammans med Lindex har WaterAid förbättrat vattentillgången på Incredible Fashions fabrik i Bangladesh. Projektet har också inneburit utbildning i menshygien för fabrikens personal. Förhoppningen är att arbetet på fabriken ska sätta en standard för resten av modeindustrin. "Modeindustrin bör ligga i framkant när det gäller hållbarhetstänk”, understryker Ashna Huq, chef på Incredible Fashion.

Klädsektorn är en av de mest vattenkrävande industrierna i världen. Den står för en betydande andel av den globala vattenförbrukningen: uppskattningsvis 79 miljarder kubikmeter vatten varje år. En stor del av de kläder som säljs i Europa tillverkas i Bangladesh, och landet är en av världens ledande exportörer av kläder. De flesta som arbetar inom klädindustrin i Bangladesh är kvinnor. 

WaterAid arbetar för att minska vattenförbrukningen inom klädsektorn i Bangladesh. Med ekonomiskt stöd från Lindex har WaterAid genomfört ett tvåårigt projekt på fabriken Incredible Fashion i området Gazipur i Bangladesh. Fabriken tillverkar bland annat kläder åt vår partner Lindex. Målsättningen med projektet har varit att både minska vattenförbrukningen och att skapa en mer hållbar produktionskedja. Projektet har även innefattat satsningar på att förbättra fabriksarbetarnas levnadsstandard.

Under projektet har WaterAid bidragit med kunskap och expertis för att möjliggöra konstruktionen av ett regninsamlingssystem, installerat stationer för handtvätt och genomfört hygienutbildning för de anställda, bland annat menshygienutbildningar. 

En kvinna i vit dress håller armarna över bröstet och ler in i kameran.
Ashna Huq, chef Incredible Fashion.
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

"Nu när vi erbjuder både god sanitet och rent vatten till våra anställda och tar hand om deras hälsa, har vi sett att de också mår bättre på arbetsplatsen vilket gynnar oss alla", förklarar Ashna Huq som är chef på Incredible Fashion.

Eftersom projektet har gynnat de anställdas hälsa har det även haft positiv inverkan på produktionen och hela företaget. Dessutom har projektet gett ringar på vattnet då de anställda har tagit med sig kunskapen hem till sina familjer.

Ashna Huq framhåller att det är viktigt att klädindustrin tänker hållbart och tar ansvar för naturresurserna de använder i sin produktion: 

"Vår verksamhets framgång är beroende av energi, vatten och arbetskraft, och det är dessa resurser som hjälper oss att lyckas. Det är därför vi måste ta gemensamt ansvar för dessa resurser och se till att vi använder dem på ett hållbart sätt", säger Ashna Huq.

Incredible Fashion arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom att bland annat använda ekologisk bomull och återanvänd polyester i sin produktion. Dessutom har de installerat ett system av solpaneler som genererar en stor del av fabrikens elektricitet.

En skylt som informerar om hur vattentankarna fungerar.
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

Ashna Huq tror att unga idag är betydligt mer medvetna om produkters ursprung och tillverkning och att modeindustrin behöver hänga med i utvecklingen:

“73 procent av generation Z:s konsumenter är villiga att betala mer för hållbart mode. Detta bör rimligtvis leda till förändringar inom modeindustrin. Alla varumärken kommer så småningom att behöva anpassa sig till detta. Att ligga i framkant ger oss ett försprång”, säger Ashna Huq. 

Enligt Ashna Huq är det givande att samarbeta med svenska modeföretag eftersom de värderar hållbarhet och förstår vikten av att investera i vatten, toaletter och hygien. Hon säger att fabrikens kunder som Lindex och Stadium prioriterar hållbarhet och social välfärd och därför uppskattar hon deras samarbete.

Strävan efter hållbart företagande motiveras inte bara av etiska skäl utan även av ekonomiska. WaterAids rapport Boosting Business visar att investeringar i vatten, sanitet och hygien är lönsamma, med en avkastning på mellan 3 och 11 kronor för varje investerad krona. Studien, som genomförts i samarbete med flera stora företag, visar att både de anställdas välbefinnande liksom företagens lönsamhet ökar när företag genomför satsningar på dessa områden.

Tre kvinnor i blåa västar tittar in och ler i kameran.
Volontärer på fabriken.
Image: WaterAid/Mirjam Högnäs

Projektet är ett bra exempel på hur företag kan arbeta tillsammans med organisationer som WaterAid för att göra verklig skillnad. Det visar också hur företagsinitiativ kan ha positiva effekter både på arbetsplatsen och i det bredare samhället. Genom att fokusera på hållbarhet, både miljömässigt och socialt, sätter de en standard för resten av klädindustrin. Det är ett tydligt budskap till andra företag om att investeringar i vatten, sanitet och hygien inte bara är goda för samhället utan även för affärerna.

Läs mer om rapporten Boosting Business och varför satsningar på vatten, sanitet och hygien lönar sig här.