28 maj varje år är internationella mensdagen, en dag som finns för att uppmärksamma mensfrågor, sprida information och bryta tabun och skam som finns kring mens. Menstabun och inskränkningar i flickor och kvinnors möjligheter att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt kan få fruktansvärda konsekvenser för deras liv. På ett större plan påverkar detta möjligheten till global utveckling. Trots det anses mens ofta vara något privat, pinsamt och skamligt. Därför vill WaterAid prata mer om mens.

Illustration av en röd droppe.

Varför är det så pinsamt, och till och med tabu, att prata om mens? För ja, det är det. Tänk bara på alla omskrivningar som används istället för ordet mens. I Sverige pratar vi om lingonveckan, tant röd, montan, röda veckan, ”den tiden i månaden”. I princip alla språk och varje kultur har sina egna omskrivningar för mens.

Vissa av de omskrivningar som används istället för mens kan såklart vara ganska underhållande och kreativa. Men att ständigt använda andra ord istället för att säga mens visar att ämnet är laddat och att många skäms för att prata öppet om det. Detta trots att 300 miljoner kvinnor menstruerar varje dag, och nästan hälften av jordens befolkning menstruerar, kommer menstruera eller har menstruerat.

WaterAid anser att mens inte bör betraktas som något strikt privat. Många kvinnor begränsas för att de inte kan leva som vanligt när de har mens, och behöver förändras. I dag påverkar mens alltför många kvinnors möjlighet till både utbildning, arbete och ett hälsosamt, jämställt och värdigt liv. Exempelvis saknar 53 procent av skolorna i låginkomstländer toaletter. Många av de toaletter som finns är undermåliga. De kan till exempel handla om att de inte är tillräckligt privata så att flickorna inte kan byta mensskydd i fred, eller att det inte finns vatten att tvätta sig med. Alltför många flickor stannar därför hemma varje månad när har mens, eller tvingas hoppa av skolan helt när de kommer i puberteten.

På ett större plan får detta konsekvenser för hela samhällen och den globala utvecklingen. Därför behövs mensdagen. Men självklart behöver vi arbeta hela året med att bryta tabun och skapa jämställda samhällen. WaterAid gör det bland annat genom att se till att det finns toaletter, rent vatten och tvål där flickor och kvinnor kan sköta sin mens, samt utbildar och informerar om mens och menshygien.

En illustration av en binda och ett frågetecken.

Gör WaterAids mensquiz!

Fakta om mens

  • Den 28 maj varje år infaller internationella mensdagen, en dag som finns för att lyfta mensfrågor, sprida information och bryta menstabun
  • Varje dag har ungefär 300 miljoner flickor och kvinnor mens
  • I låginkomstländer saknar 53 procent av skolorna fungerande toalett vilket innebär att flickor inte kan byta mensskydd och hantera sin menshygien i skolan
  • Många kvinnor har inte råd eller tillgång till hygieniska mensskydd och använder istället exempelvis trasor, kobajs eller gräs
  • Ungefär en miljard flickor och kvinnor saknar tillgång till fungerande toalett
  • Enligt en rapport från WaterAid missar var tredje flicka i Sydasien skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien
  • Enligt en rapport från WaterAid uppger 31 procent av flickorna i Bangladesh att mens påverkar deras skolresultat

 

En illustration med 3 kvinnor med toaletter och 1 kvinna utan toalett.
1 av 4 kvinnor i världen saknar tillgång till toalett.

WaterAid bryter menstabun i Nepal

I Nepal har WaterAid drivit ett projekt som genom fotografier bryter menstabun i byar på landsbygden. I projektet fick flickor möjlighet att fota sin vardag kopplat till mens för att visa hur menstabun begränsar deras liv. Genom projektet har samhället börjat diskutera mens och flickornas liv förändrats.

I den här filmen får du träffa några av flickorna från Nepal: