28 maj varje år är internationella mensdagen, en dag som uppmärksammar mensfrågor, sprider information och bryter tabun och skam som finns kring mens. Menstabun och inskränkningar i flickors och kvinnors möjligheter att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt kan få fruktansvärda konsekvenser för deras liv. På ett större plan påverkar det möjligheten till global utveckling. Trots det anses mens ofta vara något privat, pinsamt och skamligt. Därför vill WaterAid prata mer om mens.

Illustration av en röd droppe.

Varför är det så pinsamt, och till och med tabu, att prata om mens? För ja, det är det. Tänk bara på alla omskrivningar som används istället för ordet mens. I Sverige pratar vi om lingonveckan, tant röd, montan, röda veckan, ”den tiden i månaden”. I princip alla språk och varje kultur har sina egna omskrivningar för mens.

Vissa av de omskrivningar som används istället för mens kan såklart vara ganska underhållande och kreativa. Men att ständigt använda andra ord istället för att säga mens visar att ämnet är laddat och att många skäms för att prata öppet om det. Detta trots att 300 miljoner kvinnor menstruerar varje dag, och nästan hälften av jordens befolkning menstruerar, kommer menstruera eller har menstruerat.

WaterAid anser att mens inte bör betraktas som något strikt privat. Många kvinnor begränsas för att de inte kan leva som vanligt när de har mens, och det behöver förändras. I dag påverkar mens alltför många kvinnors möjlighet till både utbildning, arbete och ett hälsosamt, jämställt och värdigt liv. Exempelvis saknar 539 miljoner barn tillgång till ens grundläggande toaletter på sin skola. Det betyder att det antingen inte finns toaletter alls eller att om de finns så fungerar de inte alltid. Men det kan också betyda att de toaletter som finns inte innefattar separata flicktoaletter som flickor känner sig säkra och bekväma att använda. Alltför många flickor stannar därför hemma varje månad när har mens, och missar flera dagar av viktig skolgång.

På ett större plan får detta konsekvenser för hela samhällen och den globala utvecklingen. Därför behövs mensdagen. Men självklart behöver vi arbeta hela året med att bryta tabun och skapa jämställda samhällen. WaterAid gör det bland annat genom att se till att det finns toaletter, rent vatten och tvål där flickor och kvinnor kan sköta sin mens, samt utbildar och informerar om mens och menshygien.

Köp WaterAids mensarmband

WaterAids mensarmband är inte bara vackert utan symboliserar också menscykeln med fem röda pärlor som utgör mensdagarna och de resterande vita övriga cykeln. Ett fint sätt att visa att mens inte är något att skämmas för, vilket kan vara livsavgörande för flickor och kvinnor runt om i världen då tabun runt mens ofta gör att de inte har möjlighet att sköta sin hygien eller till exempel gå i skola om det inte finns någon toalett.

Ett armband med fem röda pärlor och resten vita.
En illustration av en binda och ett frågetecken.

 

Var med i vår kamp för att bryta de tabun och stigman som finns kring mens genom att stötta vårt arbete för bättre möjlighet till menshygien.

För 288 kronor ger du oss möjlighet att utbilda 12 elever i menshygien i något av världens fattigaste länder.

Om jag säger mens – vad säger du då?

Fakta om mens

  • Den varje år infaller internationella mensdagen, en dag som finns för att lyfta mensfrågor, sprida information och bryta menstabun
  • Varje dag har ungefär och kvinnor mens.
  • har inte tillgång till ens grundläggande toaletter på sin skola. Det betyder att det antingen inte finns toaletter alls eller att om de finns så fungerar de inte alltid. Men det kan också betyda att de toaletter som finns inte innefattar separata flicktoaletter som flickor känner sig säkra och bekväma att använda.
  • saknar möjlighet att tvätta händerna på sin skola.
  • Många kvinnor har inte råd eller tillgång till hygieniska mensskydd och använder istället exempelvis trasor, kobajs eller gräs
En illustration med 3 kvinnor med toaletter och 1 kvinna utan toalett.
1 av 4 kvinnor i världen saknar tillgång till toalett.

WaterAid bryter menstabun i Nepal

I Nepal har WaterAid drivit ett projekt som genom fotografier bryter menstabun i byar på landsbygden. I projektet fick flickor möjlighet att fota sin vardag kopplat till mens för att visa hur menstabun begränsar deras liv. Genom projektet har samhället börjat diskutera mens och flickornas liv förändrats.

I den här filmen får du träffa några av flickorna från Nepal: