28 maj varje år är internationella mensdagen, en dag som finns för att lyfta mensfrågan, sprida information om menshygien och bryta menstabun. Menstabun och bristande möjlighet för flickor och kvinnor att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt får fruktansvärda konsekvenser för kvinnors liv, och påverkar möjligheten till global utveckling. Trots det anses mens ofta vara något privat och skamligt. Därför uppmanar WaterAid alla att våga lyfta frågan och prata mer om mens.

Varför är det så tabu att prata om mens? WaterAid vill uppmärksamma alla de eufemismer som användas istället för ordet mens. I Sverige har vi eufemismer som lingonveckan, tant röd, montan eller röda veckan, och i princip alla språk och varje kultur har sina egna omskrivningar för mens.

Att det finns så många eufemismer för mens visar att ämnet är laddat och kopplat till skam. Enligt en undersökning som företaget Essity genomfört känner sig nästan var tredje kvinna i Sverige obekväm i sociala sammanhang när de har mens, och en undersökning som WaterAid gjort i Storbritannien visar att 25 procent tycker det är obekvämt att prata om mens.

Här leder tabun kring mens till att flickor och kvinnor begränsas i sin vardag, men i många andra länder kan det få helt livsavgörande konsekvenser eftersom hem, skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer inte är anpassade efter att stora delar av befolkningen har mens en gång i månaden. 

Exempelvis saknar 53 procent av skolorna i låginkomstländer fungerande toaletter, och många av de som väl finns är inte anpassade för att flickor ska kunna sköta sin menshygien. Det leder att flickor stannar hemma de dagar varje månad då de har mens, eller tvingas hoppa av skolan helt när de kommer i puberteten.

WaterAid, Plan och The Case for Her har skrivit en debattartikel där vi uppmanar till ökade investeringar för att bryta menstabun och skapa en värld som inte begränsar kvinnor när de har mens. Läs hela debattartikeln här >

Vissa av de eufemismer som används istället för mens kan såklart vara ganska underhållande och kreativa, men att ständigt använda omskrivningar istället för att säga mens sänder budskapet att det är något flickor och kvinnor ska skämmas för."

"WaterAid uppmanar alla att prata mer om mens eftersom menstabun måste brytas. Men vi uppmanar också regeringar, myndigheter och företag att inte bara prata om mens utan också investera i utbildning, mensskydd och toaletter. Bara genom att bryta tabun och investera för ett samhälle som inte exkluderar kvinnor när de har mens kan vi skapa en jämställd värld där kvinnor har samma möjligheter i livet som män.
Cecilia Chatterjee-Martinsen, tidigare generalsekreterare för WaterAid Sverige
Illustration av en röd droppe.

Fakta om mens

  • Den 28 maj varje år infaller internationella mensdagen, en dag som finns för att lyfta mensfrågan, sprida information om menstruell hälsa och bryta menstabun
  • Varje dag har ungefär 300 miljoner flickor och kvinnor mens
  • I låginkomstländer saknar 53 procent av skolorna fungerande toalett vilket innebär att flickor inte kan byta mensskydd och hantera sin menshygien i skolan
  • Många kvinnor har inte råd eller tillgång till hygieniska mensskydd och använder istället exempelvis trasor, kobajs eller gräs
  • Ungefär en miljard flickor och kvinnor saknar tillgång till fungerande toalett
  • Enligt en rapport från WaterAid missar var tredje flicka i Sydasien skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien
  • Enligt en rapport från WaterAid uppger 31 procent av flickorna i Bangladesh att mens påverkar deras skolresultat

 

WaterAid bryter menstabun i Nepal

I Nepal har WaterAid drivit ett projekt som genom fotografier bryter menstabun i byar på landsbygden. I projektet fick flickor möjlighet att fota sin vardag kopplat till mens för att visa hur menstabun begränsar deras liv. Genom projektet har samhället börjat diskutera mens och flickornas liv förändrats.

I den här filmen får du träffa några av flickorna från Nepal: