Tekniken vi använder i Tombohuaun

Brunnen som vi planerar att bygga i Tombohuaun i vinter är en 20 meter djup handgrävd brunn. Pumpen är en enkel konstruktion som vi framförallt använder eftersom reservdelar är lätta att få tag på i området, och de är billiga att införskaffa.

Att det inte krävs några tunga maskiner eller utrustning för brunn och pump är också avgörande eftersom Tombohuaun ligger i ett så isolerad område. Vägarna till byn är mycket dåliga, vilket gör det omöjligt att frakta dit tung utrustning.

Enkel teknik

Här är en modell för den pump som vi kommer att installera i Tombohuaun.

Thumbnail
WaterAid