771 miljoner steg för rent vatten

3 min läsning
Image: WaterAid/Joey Lawrence
PRESSMEDDELANDE
 

Under mars vill WaterAid få oss att tillsammans gå 771 miljoner steg, för att uppmärksamma bristen på rent vatten i världen och den extra stora börda bristen på dricksvatten innebär för att kvinnor och flickor.

771 miljoner människor runt om i världen saknar daglig tillgång till rent vatten. Det tvingar miljoner människor, oftast flickor och kvinnor, att gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten till familjen. Det är en tung och påfrestande uppgift och tar ofta flera timmar av dagen i anspråk.

March for Water - är en årlig upplysningskampanj, startad av WaterAid för att uppmärksamma detta gigantiska problem. Kampanjen sker i mars månad eftersom mars innehåller så väl den internationella kvinnodagen, den 8 mars och världsvattendagen, den 22 mars.

Nytt för i år är att organisationen uppmanar sina följare att ladda ner WaterAids mobiltelefon-app, där alla som vill vara med automatiskt kan registrera sina steg under månaden. I appen kan man dessutom registrera sitt lag och tävla mot andra lag och andra deltagare.

Anna Nilsdotter är generalsekreterare för WaterAid och kommenterar kampanjen:

"Tillgång till rent vatten är inte bara en rättighet i sig själv. Att alla hushåll i hela världen har tillgång till rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld. I åtta av tio hem är det flickor och kvinnor som hämtar vatten till familjen. Det begränsar deras frihet, det försämrar deras möjligheter att gå i skolan och att kunna arbeta för en egen inkomst. Vi hoppas att vi blir fler än någonsin som tar till sig budskapet och går med oss för rent vatten i mars", säger Anna Nilsdotter.


Fakta och statistik

  • 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det är nästan var tionde människa i världen.
  • Bristen på rent vatten och toaletter är en av de främsta bidragande orsakerna till de sjukdomar som ligger bakom det mesta av barnadödligheten i världen.
  • I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten. 
  • Ofta är storleken på vattendunkarna minst 20 liter och väger således 20 kilo.

Hur jobbar WaterAid för att fler kvinnor ska få rent vatten?

Eftersom flickor och kvinnor ofta är extra utsatta för konsekvenserna av brist på rent vatten, toaletter och hygien innebär WaterAids arbete för att öka tillgången till detta att kvinnors liv och möjligheter förbättras. WaterAids arbete har också ofta ett extra fokus på toaletter, vatten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.

Utöver det arbetar WaterAid aktivt för att stärka kvinnors rättigheter genom att i arbetet med att exempelvis borra brunnar och bygga toaletter också utbilda och mobilisera kvinnor. Genom att kvinnogrupper får ansvaret för att utforma, genomföra och underhålla projekt ökar deras ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. WaterAids arbete för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter bidrar alltså också till att stärka kvinnors egenmakt och förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i världens fattigaste samhällen.  WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete.